பன்னிரண்டாம் திருமுறை
13 சருக்கங்கள், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள்
68 கோச்செங்கட்சோழ நாயனார் புராணம்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.


 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
பாடல் எண் : 18

கருநீல மிடற்றார் செய்ய
    கழலடி நீழல் சேர
வருநீர்மை யுடைய செங்கட்
    சோழர்தம் மலர்த்தாள் வாழ்த்தித்
தருநீர்மை இசைகொள் யாழின்
    தலைவராய் உலகம் ஏத்தும்
திருநீல கண்டப் பாணர்
    திறம்இனிச் செப்ப லுற்றேன்.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க 
சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 

பொழிப்புரை :

கரிய நீல மலரைப் போன்ற கழுத்தையுடைய இறைவரின், செம்மை பொருந்திய திருவடி நீழலில் சேர்ந்து இன்புறும் கோச்செங்கட் சோழரின் மலர் போன்ற அடிகளை வாழ்த்தி, இனிய தன்மை பொருந்திய இசையை வழங்கும் யாழினது தலைவராய் உலகம் போற்றும் திருநீல கண்ட யாழ்ப்பாணரின் திறத்தை இனிச் சொல்லத் தொடங்குகின்றேன். கோச்செங்கட்சோழ நாயனார் புராணம் முற்றிற்று.

குறிப்புரை :

***************

ஆங்கிலத்தில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

  • English / ஆங்கிலம்
Adoring the flower-feet of the Chola Chengkanaar
Who came to be born only to reach the umbrage
Of the ankleted feet of the Lord whose neck is of the hue
Of the blue lily, I now proceed to articulate the glory
Of Tiruneelakantappaanar, the master of dulcet
And harmonious yaazh, hailed by the whole world.
Translation: T.N. Ramachandran

ஆங்கிலத்தில் பாடல் படிக்க / Transliteration


  • Afrikaans/Creole/Swahili/Malay/
    BashaIndonesia/Pidgin/English
karu:neela mida'r'raar seyya
kazhaladi :neezhal saera
varu:neermai yudaiya sengkad
soazhartham malarththaa'l vaazhththith
tharu:neermai isaiko'l yaazhin
thalaivaraay ulakam aeththum
thiru:neela ka'ndap paa'nar
thi'raminich seppa lu'r'raen.
சிற்பி