ஐந்தாம் திருமுறை
100 பதிகங்கள், 1015 பாடல்கள், 76 கோயில்கள்
001 கோயில்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


பாடல் எண் : 4

அல்ல லென்செயும் அருவினை யென்செயும்
தொல்லை வல்வினைத் தொந்தந்தா னென்செயும்
தில்லை மாநகர்ச் சிற்றம் பலவனார்க்
கெல்லை யில்லதோ ரடிமைபூண் டேனுக்கே.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

எதிர்வினையும் தீர்தற்கரிய நுகர்வினையும் மேலைவல்வினையாகிய துவந்துவங்களும் எனக்கு என்ன துன்பம் செய்யவல்லன ? தில்லைமாநகரிலே திருக்கூத்தாடியருளும் திருச்சிற்றம்பலவனார்க்கு அளவில்லாததொர் அடிமைபூண்ட எனக்கு அவ்வினைகள் ஒரு துன்பமும் செய்யவல்லன அல்ல.

குறிப்புரை:

அல்லல் - ஆகாமியமாகிய எதிர்வினை. அருவினை - நுகர்ந்தாலன்றித் தீர்த்தற்கரிய பிராரத்தவினை. தொல்லை வல்வினைத் தொந்தம் - பிராரத்த வினையநுபவம் உள்ள அளவும் உள்ள முயற்சியின் விளைவாய்ப் பருவத்தில் இன்ப துன்பங்களைப் பயக்கத்தக்க இருவினை எனப்படும் சஞ்சிதம். துவந்துவம் - இரட்டை. நல்வினை தீவினை, அறம் மறம், இன்பம் துன்பம் என்னும் இரட்டை களையும் அவைபோல்வனவற்றையும் வடமொழியில் துவந்துவம் என்பர். அது தமிழில் தொந்தம் என்று வழங்குகிறது. ` என்புள்ளுருக்கி இருவினையை ஈடழித்துத் துன்பங்களைந்து துவந்துவங்கள் தூய்மை செய்து முன்புள்ளவற்றை முழுதழிய உள்புகுந்த அன்பின் குலாத் தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே ` ( தி.8 குலாப்.3) என்னும் திருவாசகத்தில் துவந்துவங்கள் தூய்மை செய்தல் சஞ்சித வினையையும், இருவினையையும், ஈடழித்தல் ஆகாமியத்தையும், துன்பங்களைதல் பிராரத்தத்தையும் குறித்தல் காண்க. ` தொண்டன் ` என்பது பாடமாயின், வல்வினையாகிய அடிமை எனக்கொள்க. இருவினை இறைவன் ஆணையின் வரும் என்பது சாத்திரம். பரமுத்தியிலும் ஆன்மா முதல்வனுக்கு அடிமையாதலின் ` எல்லையில்லதோர் அடிமை ` என்றருளிச் செய்தார். ` மீளா அடிமை ` ( தி.7. ப.95. பா.1) என்னும் நம்பியாரூரர் வாய்மொழியும் இக்கருத்தே பற்றி எழுந்தது.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
तिल्लै में प्रतिष्ठित नटराज प्रभु की सेवा करनेवाले इस दास को दुःख बिलकुल नहीं है। (दुःख मुझको क्या करेगा?) प्रारब्धकर्मों से होनेवाला दुःख भी नहीं होगा। जन्म-जन्मांतर से होने वाला संचित कर्म भी मुझे कुछ नहीं करेगा।

रूपान्तरकार - डॉ.एन.सुन्दरम 2000
धेनुदुग्धेन अभिषिक्ताय
सर्वलोकाधिपत्यं प्रदं
कनकं कनकसभा नटेशं
स्थाणुं विस्मृत्य अनाथस्य मे कुतः मोक्षः॥ १०८५

Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
to the Lord in Ciṟṟampalam in the big city of Tillai.
to me who became a servant which knows no time limit and from which I cannot redeem myself what effect can suffering have on me?
what harm can the action from which it is difficult to be freed, do to me?
what harm can the dual, old strong actions do to me?
Translation: V.M.Subramanya Aiyar–Courtesy: French Institute of Pondichery / EFEO (2006)

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀅𑀮𑁆𑀮 𑀮𑁂𑁆𑀷𑁆𑀘𑁂𑁆𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀭𑀼𑀯𑀺𑀷𑁃 𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆𑀘𑁂𑁆𑀬𑀼𑀫𑁆
𑀢𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑁃 𑀯𑀮𑁆𑀯𑀺𑀷𑁃𑀢𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀦𑁆𑀢𑀦𑁆𑀢𑀸 𑀷𑁂𑁆𑀷𑁆𑀘𑁂𑁆𑀬𑀼𑀫𑁆
𑀢𑀺𑀮𑁆𑀮𑁃 𑀫𑀸𑀦𑀓𑀭𑁆𑀘𑁆 𑀘𑀺𑀶𑁆𑀶𑀫𑁆 𑀧𑀮𑀯𑀷𑀸𑀭𑁆𑀓𑁆
𑀓𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑁃 𑀬𑀺𑀮𑁆𑀮𑀢𑁄 𑀭𑀝𑀺𑀫𑁃𑀧𑀽𑀡𑁆 𑀝𑁂𑀷𑀼𑀓𑁆𑀓𑁂


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

অল্ল লেন়্‌চেযুম্ অরুৱিন়ৈ যেন়্‌চেযুম্
তোল্লৈ ৱল্ৱিন়ৈত্ তোন্দন্দা ন়েন়্‌চেযুম্
তিল্লৈ মানহর্চ্ সিট্রম্ পলৱন়ার্ক্
কেল্লৈ যিল্লদো রডিমৈবূণ্ টেন়ুক্কে


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

அல்ல லென்செயும் அருவினை யென்செயும்
தொல்லை வல்வினைத் தொந்தந்தா னென்செயும்
தில்லை மாநகர்ச் சிற்றம் பலவனார்க்
கெல்லை யில்லதோ ரடிமைபூண் டேனுக்கே


Open the Thamizhi Section in a New Tab
அல்ல லென்செயும் அருவினை யென்செயும்
தொல்லை வல்வினைத் தொந்தந்தா னென்செயும்
தில்லை மாநகர்ச் சிற்றம் பலவனார்க்
கெல்லை யில்லதோ ரடிமைபூண் டேனுக்கே

Open the Reformed Script Section in a New Tab
अल्ल लॆऩ्चॆयुम् अरुविऩै यॆऩ्चॆयुम्
तॊल्लै वल्विऩैत् तॊन्दन्दा ऩॆऩ्चॆयुम्
तिल्लै मानहर्च् सिट्रम् पलवऩार्क्
कॆल्लै यिल्लदो रडिमैबूण् टेऩुक्के
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಅಲ್ಲ ಲೆನ್ಚೆಯುಂ ಅರುವಿನೈ ಯೆನ್ಚೆಯುಂ
ತೊಲ್ಲೈ ವಲ್ವಿನೈತ್ ತೊಂದಂದಾ ನೆನ್ಚೆಯುಂ
ತಿಲ್ಲೈ ಮಾನಹರ್ಚ್ ಸಿಟ್ರಂ ಪಲವನಾರ್ಕ್
ಕೆಲ್ಲೈ ಯಿಲ್ಲದೋ ರಡಿಮೈಬೂಣ್ ಟೇನುಕ್ಕೇ
Open the Kannada Section in a New Tab
అల్ల లెన్చెయుం అరువినై యెన్చెయుం
తొల్లై వల్వినైత్ తొందందా నెన్చెయుం
తిల్లై మానహర్చ్ సిట్రం పలవనార్క్
కెల్లై యిల్లదో రడిమైబూణ్ టేనుక్కే
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

අල්ල ලෙන්චෙයුම් අරුවිනෛ යෙන්චෙයුම්
තොල්ලෛ වල්විනෛත් තොන්දන්දා නෙන්චෙයුම්
තිල්ලෛ මානහර්ච් සිට්‍රම් පලවනාර්ක්
කෙල්ලෛ යිල්ලදෝ රඩිමෛබූණ් ටේනුක්කේ


Open the Sinhala Section in a New Tab
അല്ല ലെന്‍ചെയും അരുവിനൈ യെന്‍ചെയും
തൊല്ലൈ വല്വിനൈത് തൊന്തന്താ നെന്‍ചെയും
തില്ലൈ മാനകര്‍ച് ചിറ്റം പലവനാര്‍ക്
കെല്ലൈ യില്ലതോ രടിമൈപൂണ്‍ ടേനുക്കേ
Open the Malayalam Section in a New Tab
อลละ เละณเจะยุม อรุวิณาย เยะณเจะยุม
โถะลลาย วะลวิณายถ โถะนถะนถา เณะณเจะยุม
ถิลลาย มานะกะรจ จิรระม ปะละวะณารก
เกะลลาย ยิลละโถ ระดิมายปูณ เดณุกเก
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အလ္လ ေလ့န္ေစ့ယုမ္ အရုဝိနဲ ေယ့န္ေစ့ယုမ္
ေထာ့လ္လဲ ဝလ္ဝိနဲထ္ ေထာ့န္ထန္ထာ ေန့န္ေစ့ယုမ္
ထိလ္လဲ မာနကရ္စ္ စိရ္ရမ္ ပလဝနာရ္က္
ေက့လ္လဲ ယိလ္လေထာ ရတိမဲပူန္ ေတနုက္ေက


Open the Burmese Section in a New Tab
アリ・ラ レニ・セユミ・ アルヴィニイ イェニ・セユミ・
トリ・リイ ヴァリ・ヴィニイタ・ トニ・タニ・ター ネニ・セユミ・
ティリ・リイ マーナカリ・シ・ チリ・ラミ・ パラヴァナーリ・ク・
ケリ・リイ ヤリ・ラトー ラティマイプーニ・ テーヌク・ケー
Open the Japanese Section in a New Tab
alla lendeyuM arufinai yendeyuM
dollai falfinaid dondanda nendeyuM
dillai manahard sidraM balafanarg
gellai yillado radimaibun denugge
Open the Pinyin Section in a New Tab
اَلَّ ليَنْتشيَیُن اَرُوِنَيْ یيَنْتشيَیُن
تُولَّيْ وَلْوِنَيْتْ تُونْدَنْدا نيَنْتشيَیُن
تِلَّيْ مانَحَرْتشْ سِتْرَن بَلَوَنارْكْ
كيَلَّيْ یِلَّدُوۤ رَدِمَيْبُونْ تيَۤنُكّيَۤ


Open the Arabic Section in a New Tab
ˀʌllə lɛ̝n̺ʧɛ̝ɪ̯ɨm ˀʌɾɨʋɪn̺ʌɪ̯ ɪ̯ɛ̝n̺ʧɛ̝ɪ̯ɨm
t̪o̞llʌɪ̯ ʋʌlʋɪn̺ʌɪ̯t̪ t̪o̞n̪d̪ʌn̪d̪ɑ: n̺ɛ̝n̺ʧɛ̝ɪ̯ɨm
t̪ɪllʌɪ̯ mɑ:n̺ʌxʌrʧ sɪt̺t̺ʳʌm pʌlʌʋʌn̺ɑ:rk
kɛ̝llʌɪ̯ ɪ̯ɪllʌðo· rʌ˞ɽɪmʌɪ̯βu˞:ɳ ʈe:n̺ɨkke·
Open the IPA Section in a New Tab
alla leṉceyum aruviṉai yeṉceyum
tollai valviṉait tontantā ṉeṉceyum
tillai mānakarc ciṟṟam palavaṉārk
kellai yillatō raṭimaipūṇ ṭēṉukkē
Open the Diacritic Section in a New Tab
аллa лэнсэём арювынaы енсэём
толлaы вaлвынaыт тонтaнтаа нэнсэём
тыллaы маанaкарч сытрaм пaлaвaнаарк
кэллaы йыллaтоо рaтымaыпун тэaнюккэa
Open the Russian Section in a New Tab
alla lenzejum a'ruwinä jenzejum
thollä walwinäth tho:ntha:nthah nenzejum
thillä mah:naka'rch zirram palawanah'rk
kellä jillathoh 'radimäpuh'n dehnukkeh
Open the German Section in a New Tab
alla lènçèyòm aròvinâi yènçèyòm
thollâi valvinâith thonthanthaa nènçèyòm
thillâi maanakarçh çirhrham palavanaark
kèllâi yeillathoo radimâipönh dèènòkkèè
alla lenceyum aruvinai yienceyum
thollai valvinaiith thointhainthaa nenceyum
thillai maanacarc ceirhrham palavanaaric
kellai yiillathoo ratimaipuuinh teenuickee
alla lenseyum aruvinai yenseyum
thollai valvinaith tho:ntha:nthaa nenseyum
thillai maa:nakarch si'r'ram palavanaark
kellai yillathoa radimaipoo'n daenukkae
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.