13. உண்மைநெறி விளக்கம்
001 உண்மைநெறிவிளக்கம்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6


பாடல் எண் : 2

பாயிருள் நிங்கி ஞானந்
    தனைக்காண்டல் ஆன்ம ரூபம்
நீயும்நின் செயலொன் றின்றி
    நிற்றலே தெரிச னந்தான்
போய்இவன் தன்மை கெட்டுப்
    பொருளிற்போய் அங்குத் தோன்றா
தாய்விடில் ஆன்ம சுத்தி
    அருள்நூலின் விதித்த வாறே
.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

பாயிருள்... ரூபம் பரந்த இருளாகிய கேவலம் அதீதமாய் அவ்விடத்துண்டாகிய ஞானத்தைத் தானென்று காணுதல் ஆன்ம ரூபமாம் ; நீயும்... தான் நீ கண்ட ஞானத்துக்கே செயலெனக் கண்டு உனது செயல் சற்றேனுமின்றி நீயும் அந்த ஞானமுமாய் நிற்றல் ஆன்ம தரிசனமாம் ; போய்... வாறே அந்தச் சிவஞானத்தோடு ஒத்து நில்லாது பரையிற் போய் இவன் தன்மையாகிய போதப் பதைப்புக் கெட்டு அவன் தன்மையாய் அதில் அழுந்திச் சிவமெனும் பேறுபெற்றோமென்னும் பரமானந்தப் பொருளிற் போய்த் தரிசித்து அவ்விடத்துத் தான் தோன்றாது அந்தப் பரமானந்தப் பொருளோடு கூடி அதுவாய் விடில் ஆன்ம சுத்தியாமென்று சிவாகமங்களில் விதித்தவாறு இவ்வாறாம்.
‘பாயிருள் நீங்கி’ என்றது தத்துவங்களெல்லாம் நீங்க வருந் தன்னுண்மையாங் கேவலத்தைச் செம்பிற் களிம்பு போல் ஒன்றாய் நீரில் நிழற்போல் தோன்றாது இன்றளவும் நின்றது இதுவோவென்று தரிசித்து அதீதமாவதை. ‘நீயும்நின் செயலொன் றின்றிநிற்றல்’ என்றது ஞானசொரூபியாய் நின்ற நீயும் அந்த ஞானத்தோடொத்து உனது போதம் சற்றேனுமின்றி நிற்குமதை. ‘போய் இவன் தன்மை கெட்டு’ அவன் தன்மையா யென்றது தற்றெரிசனம் பண்ணிநின்ற உன்னிடத்திலே, மலரும் பக்குவம்வர மேலே மணம் பிரகாசித்தாற் போல, உன்னறிவிலே பிரகாசித்து நீ யொத்து நின்ற ஞானத்தை இதுவாகிலும் நமக்கு அறிவித்ததென்று தரிசித்துக் கண்பெற்றார் கண்ட கதிரொளிபோல மற்றொன்றையுங் காணாது உள்ளும் புறம்பும் இந்த ஞானம் பூரணமான பரையையும் தரிசித்துக் கண்ணிற் கதிரோன் கலந்தாற்போல தெரிசித்த பரையிலே வியாத்தமாய், விண்ணின் விகற்பமற மேவிய கால் நின்றது போலவும் திரையற்ற நீர்போலவும் விகற்பமற ஒன்றாய் நிற்கும் பராயோகமாய், அப்படித் திரையற்ற நீர்போல நின்று தெளிவு பெற்றுப் பராபோகமாய், உண்மை ஞானப் பயனாந் தசகாரியம் ஒன்றுமில்லாத சுழுத்தியில் உன்னைவிட்டு நீங்காமல் நிற்க நீ கண்ட பரை பஞ்சகிருத்தியஞ் செய்து உன்னை மோட்சத்திலே விடவேண்டுமென்று விரும்பின அதன் விருப்பத்தை மிகுதியும் நீ பொருந்தினதால் அதைப்போல நாமும் பஞ்சகிருத்தியஞ் செய்ய வேண்டுமென நின்ற சுத்த பராயோகமாய், அந்தச் சுழுத்தியிலுள்ள பரையினது விருப்பத்தி லழுந்தின மயக்கந் தீர்ந்து கண்ணுஞ் சூரியனும் போல உன்னையும் பரையையுங் கண்டு பரையினது கிரியையைப் பொருந்திப் பணிசெய்து நிற்கும் முத்திச் சாக்கிரமாய், சிவனையன்றிப் பரைசெய்யமாட்டாத பஞ்ச கிருத்தியத்துக்குப் பரைக்குக் கருவியாயிருந்த நமக்குப் பணிசெய்வதற்கும் ஒரு செயலுண்டோவெனப் பணிசெய்யாது விட்டுச் சாக்கிரா தீதமாய், இப்படிப் பணியையும் பணியறுதியையும் பாராது பஞ்ச கிருத்தியம் பண்ணுதற்குப் பரைக்குமேலும் ஒரு முதலுண்டோ அதெப்படி யறியப் போகிறோமென்று இச்சை கிரியை ஞானம் மூன்றையும் விட்டுப் பரையாதீதமாய், ஒன்றுங்குறியாது திகைக்குஞ் சுத்தாவத்தையிற் போய் இவன் தன்மையாகிய போதப் பதைப்பற்றுச் சோகம் பிறந்த போது சிவன் தனது தன்மையாஞ் சுகந்தோன்றுவதை. ‘பொருளிற் போய் அங்குத் தோன்றா தாய்விடில்’ என்றது இந்தச் சுகமும் சிவனுக்கு ஓர் இன்பசத்தியென்று கண்டு அது நீங்குஞ் சுகாதீதத்தின் உண்மையாஞ் சிவத்தைக் கிட்டி அதனாலே வரும் பரமானந்த வெள்ளப் பொருளிற் போய்த் தரிசித்து அவ்விடத்துத் தான் தோன்றாது அந்தப் பரமானந்தப் பொருளதுவாய்விடும் பரமானந்த யோகத்தையென விரித்துணர்ந்து கொள்க.
நீயும் நின் செயலொன்றின்றி யென்னும் உம்மை உயர்வு சிறப்பின் கண்ணும், நிற்றலே யென்னும் ஏகாரம் தேற்றத்தின் கண்ணும் வந்தன. இவன் தன்மைகெட்டு அவன் தன்மையாயெனச் சொல்லெச்சமாய் வருவிக்கப்பட்டது.

குறிப்புரை:

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀧𑀸𑀬𑀺𑀭𑀼𑀴𑁆 𑀦𑀺𑀗𑁆𑀓𑀺 𑀜𑀸𑀷𑀦𑁆
𑀢𑀷𑁃𑀓𑁆𑀓𑀸𑀡𑁆𑀝𑀮𑁆 𑀆𑀷𑁆𑀫 𑀭𑀽𑀧𑀫𑁆
𑀦𑀻𑀬𑀼𑀫𑁆𑀦𑀺𑀷𑁆 𑀘𑁂𑁆𑀬𑀮𑁄𑁆𑀷𑁆 𑀶𑀺𑀷𑁆𑀶𑀺
𑀦𑀺𑀶𑁆𑀶𑀮𑁂 𑀢𑁂𑁆𑀭𑀺𑀘 𑀷𑀦𑁆𑀢𑀸𑀷𑁆
𑀧𑁄𑀬𑁆𑀇𑀯𑀷𑁆 𑀢𑀷𑁆𑀫𑁃 𑀓𑁂𑁆𑀝𑁆𑀝𑀼𑀧𑁆
𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀴𑀺𑀶𑁆𑀧𑁄𑀬𑁆 𑀅𑀗𑁆𑀓𑀼𑀢𑁆 𑀢𑁄𑀷𑁆𑀶𑀸
𑀢𑀸𑀬𑁆𑀯𑀺𑀝𑀺𑀮𑁆 𑀆𑀷𑁆𑀫 𑀘𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺
𑀅𑀭𑀼𑀴𑁆𑀦𑀽𑀮𑀺𑀷𑁆 𑀯𑀺𑀢𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀯𑀸𑀶𑁂


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

পাযিরুৰ‍্ নিঙ্গি ঞান়ন্
তন়ৈক্কাণ্ডল্ আন়্‌ম রূবম্
নীযুম্নিন়্‌ সেযলোণ্ড্রিণ্ড্রি
নিট্রলে তেরিস ন়ন্দান়্‌
পোয্ইৱন়্‌ তন়্‌মৈ কেট্টুপ্
পোরুৰির়্‌পোয্ অঙ্গুত্ তোণ্ড্রা
তায্ৱিডিল্ আন়্‌ম সুত্তি
অরুৰ‍্নূলিন়্‌ ৱিদিত্ত ৱার়ে


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

பாயிருள் நிங்கி ஞானந்
தனைக்காண்டல் ஆன்ம ரூபம்
நீயும்நின் செயலொன் றின்றி
நிற்றலே தெரிச னந்தான்
போய்இவன் தன்மை கெட்டுப்
பொருளிற்போய் அங்குத் தோன்றா
தாய்விடில் ஆன்ம சுத்தி
அருள்நூலின் விதித்த வாறே


Open the Thamizhi Section in a New Tab
பாயிருள் நிங்கி ஞானந்
தனைக்காண்டல் ஆன்ம ரூபம்
நீயும்நின் செயலொன் றின்றி
நிற்றலே தெரிச னந்தான்
போய்இவன் தன்மை கெட்டுப்
பொருளிற்போய் அங்குத் தோன்றா
தாய்விடில் ஆன்ம சுத்தி
அருள்நூலின் விதித்த வாறே

Open the Reformed Script Section in a New Tab
पायिरुळ् निङ्गि ञाऩन्
तऩैक्काण्डल् आऩ्म रूबम्
नीयुम्निऩ् सॆयलॊण्ड्रिण्ड्रि
निट्रले तॆरिस ऩन्दाऩ्
पोय्इवऩ् तऩ्मै कॆट्टुप्
पॊरुळिऱ्पोय् अङ्गुत् तोण्ड्रा
ताय्विडिल् आऩ्म सुत्ति
अरुळ्नूलिऩ् विदित्त वाऱे
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಪಾಯಿರುಳ್ ನಿಂಗಿ ಞಾನನ್
ತನೈಕ್ಕಾಂಡಲ್ ಆನ್ಮ ರೂಬಂ
ನೀಯುಮ್ನಿನ್ ಸೆಯಲೊಂಡ್ರಿಂಡ್ರಿ
ನಿಟ್ರಲೇ ತೆರಿಸ ನಂದಾನ್
ಪೋಯ್ಇವನ್ ತನ್ಮೈ ಕೆಟ್ಟುಪ್
ಪೊರುಳಿಱ್ಪೋಯ್ ಅಂಗುತ್ ತೋಂಡ್ರಾ
ತಾಯ್ವಿಡಿಲ್ ಆನ್ಮ ಸುತ್ತಿ
ಅರುಳ್ನೂಲಿನ್ ವಿದಿತ್ತ ವಾಱೇ
Open the Kannada Section in a New Tab
పాయిరుళ్ నింగి ఞానన్
తనైక్కాండల్ ఆన్మ రూబం
నీయుమ్నిన్ సెయలొండ్రిండ్రి
నిట్రలే తెరిస నందాన్
పోయ్ఇవన్ తన్మై కెట్టుప్
పొరుళిఱ్పోయ్ అంగుత్ తోండ్రా
తాయ్విడిల్ ఆన్మ సుత్తి
అరుళ్నూలిన్ విదిత్త వాఱే
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

පායිරුළ් නිංගි ඥානන්
තනෛක්කාණ්ඩල් ආන්ම රූබම්
නීයුම්නින් සෙයලොන්‍රින්‍රි
නිට්‍රලේ තෙරිස නන්දාන්
පෝය්ඉවන් තන්මෛ කෙට්ටුප්
පොරුළිර්පෝය් අංගුත් තෝන්‍රා
තාය්විඩිල් ආන්ම සුත්ති
අරුළ්නූලින් විදිත්ත වාරේ


Open the Sinhala Section in a New Tab
പായിരുള്‍ നിങ്കി ഞാനന്‍
തനൈക്കാണ്ടല്‍ ആന്‍മ രൂപം
നീയുമ്നിന്‍ ചെയലൊന്‍ റിന്‍റി
നിറ്റലേ തെരിച നന്താന്‍
പോയ്ഇവന്‍ തന്‍മൈ കെട്ടുപ്
പൊരുളിറ്പോയ് അങ്കുത് തോന്‍റാ
തായ്വിടില്‍ ആന്‍മ ചുത്തി
അരുള്‍നൂലിന്‍ വിതിത്ത വാറേ
Open the Malayalam Section in a New Tab
ปายิรุล นิงกิ ญาณะน
ถะณายกกาณดะล อาณมะ รูปะม
นียุมนิณ เจะยะโละณ ริณริ
นิรระเล เถะริจะ ณะนถาณ
โปยอิวะณ ถะณมาย เกะดดุป
โปะรุลิรโปย องกุถ โถณรา
ถายวิดิล อาณมะ จุถถิ
อรุลนูลิณ วิถิถถะ วาเร
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ပာယိရုလ္ နိင္ကိ ညာနန္
ထနဲက္ကာန္တလ္ အာန္မ ရူပမ္
နီယုမ္နိန္ ေစ့ယေလာ့န္ ရိန္ရိ
နိရ္ရေလ ေထ့ရိစ နန္ထာန္
ေပာယ္အိဝန္ ထန္မဲ ေက့တ္တုပ္
ေပာ့ရုလိရ္ေပာယ္ အင္ကုထ္ ေထာန္ရာ
ထာယ္ဝိတိလ္ အာန္မ စုထ္ထိ
အရုလ္နူလိန္ ဝိထိထ္ထ ဝာေရ


Open the Burmese Section in a New Tab
パーヤルリ・ ニニ・キ ニャーナニ・
タニイク・カーニ・タリ・ アーニ・マ ルーパミ・
ニーユミ・ニニ・ セヤロニ・ リニ・リ
ニリ・ラレー テリサ ナニ・ターニ・
ポーヤ・イヴァニ・ タニ・マイ ケタ・トゥピ・
ポルリリ・ポーヤ・ アニ・クタ・ トーニ・ラー
ターヤ・ヴィティリ・ アーニ・マ チュタ・ティ
アルリ・ヌーリニ・ ヴィティタ・タ ヴァーレー
Open the Japanese Section in a New Tab
bayirul ninggi nanan
danaiggandal anma rubaM
niyumnin seyalondrindri
nidrale derisa nandan
boyifan danmai geddub
borulirboy anggud dondra
dayfidil anma suddi
arulnulin fididda fare
Open the Pinyin Section in a New Tab
بایِرُضْ نِنغْغِ نعانَنْ
تَنَيْكّانْدَلْ آنْمَ رُوبَن
نِيیُمْنِنْ سيَیَلُونْدْرِنْدْرِ
نِتْرَليَۤ تيَرِسَ نَنْدانْ
بُوۤیْاِوَنْ تَنْمَيْ كيَتُّبْ
بُورُضِرْبُوۤیْ اَنغْغُتْ تُوۤنْدْرا
تایْوِدِلْ آنْمَ سُتِّ
اَرُضْنُولِنْ وِدِتَّ وَاريَۤ


Open the Arabic Section in a New Tab
pɑ:ɪ̯ɪɾɨ˞ɭ n̺ɪŋʲgʲɪ· ɲɑ:n̺ʌn̺
t̪ʌn̺ʌjccɑ˞:ɳɖʌl ˀɑ:n̺mə ru:βʌm
n̺i:ɪ̯ɨmn̺ɪn̺ sɛ̝ɪ̯ʌlo̞n̺ rɪn̺d̺ʳɪ
n̺ɪt̺t̺ʳʌle· t̪ɛ̝ɾɪsə n̺ʌn̪d̪ɑ:n̺
po:ɪ̯ɪʋʌn̺ t̪ʌn̺mʌɪ̯ kɛ̝˞ʈʈɨp
po̞ɾɨ˞ɭʼɪrpo:ɪ̯ ˀʌŋgɨt̪ t̪o:n̺d̺ʳɑ:
t̪ɑ:ɪ̯ʋɪ˞ɽɪl ˀɑ:n̺mə sʊt̪t̪ɪ
ˀʌɾɨ˞ɭn̺u:lɪn̺ ʋɪðɪt̪t̪ə ʋɑ:ɾe·
Open the IPA Section in a New Tab
pāyiruḷ niṅki ñāṉan
taṉaikkāṇṭal āṉma rūpam
nīyumniṉ ceyaloṉ ṟiṉṟi
niṟṟalē terica ṉantāṉ
pōyivaṉ taṉmai keṭṭup
poruḷiṟpōy aṅkut tōṉṟā
tāyviṭil āṉma cutti
aruḷnūliṉ vititta vāṟē
Open the Diacritic Section in a New Tab
паайырюл нынгкы гнaaнaн
тaнaыккaнтaл аанмa рупaм
ниёмнын сэялон рынры
нытрaлэa тэрысa нaнтаан
поойывaн тaнмaы кэттюп
порюлытпоой ангкют тоонраа
таайвытыл аанмa сютты
арюлнулын вытыттa ваарэa
Open the Russian Section in a New Tab
pahji'ru'l :ningki gnahna:n
thanäkkah'ndal ahnma 'ruhpam
:nihjum:nin zejalon rinri
:nirraleh the'riza na:nthahn
pohjiwan thanmä keddup
po'ru'lirpohj angkuth thohnrah
thahjwidil ahnma zuththi
a'ru'l:nuhlin withiththa wahreh
Open the German Section in a New Tab
paayeiròlh ningki gnaanan
thanâikkaanhdal aanma röpam
niiyòmnin çèyalon rhinrhi
nirhrhalèè thèriça nanthaan
pooiyivan thanmâi kètdòp
poròlhirhpooiy angkòth thoonrhaa
thaaiyvidil aanma çòththi
aròlhnölin vithiththa vaarhèè
paayiirulh ningci gnaanain
thanaiiccaainhtal aanma ruupam
niiyumnin ceyalon rhinrhi
nirhrhalee thericea nainthaan
pooyiivan thanmai keittup
porulhirhpooyi angcuith thoonrhaa
thaayivitil aanma suiththi
arulhnuulin vithiiththa varhee
paayiru'l :ningki gnaana:n
thanaikkaa'ndal aanma roopam
:neeyum:nin seyalon 'rin'ri
:ni'r'ralae therisa na:nthaan
poayivan thanmai keddup
poru'li'rpoay angkuth thoan'raa
thaayvidil aanma suththi
aru'l:noolin vithiththa vaa'rae
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.