14. சங்கற்பநிராகரணம்
001 காப்பு
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1


பாடல் எண் : 1

மறைக ளாகமத் துறைகள்மற் றெவையும்
நாசமில் பதிபசு பாசமென் றுரைத்தல்
அயர்த்தோர் குளிகைச் சயத்தால் தாமிரக்
காளித நாசம் பாசத் தேய்த்தல்
கூடா தன்றியும் குளிகை சீருணம் 5
நீடா தழித்த *நிலைஇலை ஆதலிற்
பேத வாதம் ஓதுதல் பிழையே
இன்னும் இன்னுயிர் ஏமங் குளிகை
தன்னில் அன்னியந் தருவது திடமே
வீடித் திறத்தினிற் கூடக் கூடா 10.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

மறைகள் ஆகமத் துறைகள் மற்று எவையும் நாலு வேதங்கள்முதல் ஆகமமும் வேதாகமங்களினதுவழிகள் புராணங்கள் மற்றுமுண்டான சாத்திரங்கள் இவையெல்லாம் ; நாசம் இல் பதிபசு பாசமென்று உரைத்தல் பதிக்கும் பசுவுக்கும் பாசத்துக்கும் அழிவில்லையென்று சொல்லுகிறதை ; அயர்த்து ஓர் குளிகைச் சயத்தால் தாமிரக் காளித நாசம் பாசத்து ஏய்த்தல் கூடாது நீ இப்பொழுது மறந்துவிட்டு, ஓர் இரத குளிகையினது சாமர்த்தியத்தினாலே செம்பிலுண்டாகிய காளிதமானது கெட்டுப் போகிறதைப் பாசத்துக்கு நீ உவமையாகச் சொன்னது சாத்திர விரோதமாகையால் பாசங் கெடுமென்கிறது அர்த்தமாகாது ; அன்றியும் குளிகை சீருணம் நீடாது அழித்த நிலை இலையாதலிற் பேதவாதம் ஓதுதல் பிழையே பாசம் கெடுமென்று சொன்ன தோஷமன்றியும் இரத குளிகையானது செம்பை நிலைநிற்கவொட்டாமல் அதை யழித்துப் பொன்னாக்கின திட்டாந்தநிலை உனக்குத் தாட்டாந்தத்து இல்லையாகையால், பசுமுதல் கெடாது பெறுவானும் பேறுமாயிருக்கு மென்று நீ முன்னே பேதவாதஞ் சொன்னது பழுதாம் ; இன்னும் இன் உயிர் ஏமம் குளிகை தன்னில் அன்னியந் தருவது திடமே அன்றியும் இன்னமும் ஒரு குற்றமுண்டு. அது என்னெனில், செம்பானது தன்னைச் சுத்தமாக்கின குளிகையு மாகாமல் தன்னுடைய தன்மையுங் கெட்டு நடுவே பொன்னான தன்மைபோல ஆன்மாவுந் தன்னைச் சுத்தமாக்கின சிவனுடைய சொரூபமுமாகாமல் தன்னுடைய தன்மையும் கெட்டு வேறே ஒரு சொரூபமாகவேண்டும். ஆகையால் அது குற்றமுண்டென்றது தப்பாது; வீடு இத்திறத்தினில் கூடக் கூடா மோக்ஷமென்கிறது செம்பும் இரதகுளிகையும் போலுமென்று நீ சொன்னவகையிற் கூடுமென்கிறது உண்டாகாது.

குறிப்புரை:

குறிப்புரை எழுதவில்லை

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • Burmese/ பர்மியம்
 • Assamese/ அசாமியம்
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
 • Assamese
  அசாமியம்
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀫𑀶𑁃𑀓 𑀴𑀸𑀓𑀫𑀢𑁆 𑀢𑀼𑀶𑁃𑀓𑀴𑁆𑀫𑀶𑁆 𑀶𑁂𑁆𑀯𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆
𑀦𑀸𑀘𑀫𑀺𑀮𑁆 𑀧𑀢𑀺𑀧𑀘𑀼 𑀧𑀸𑀘𑀫𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀶𑀼𑀭𑁃𑀢𑁆𑀢𑀮𑁆
𑀅𑀬𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑁄𑀭𑁆 𑀓𑀼𑀴𑀺𑀓𑁃𑀘𑁆 𑀘𑀬𑀢𑁆𑀢𑀸𑀮𑁆 𑀢𑀸𑀫𑀺𑀭𑀓𑁆
𑀓𑀸𑀴𑀺𑀢 𑀦𑀸𑀘𑀫𑁆 𑀧𑀸𑀘𑀢𑁆 𑀢𑁂𑀬𑁆𑀢𑁆𑀢𑀮𑁆
𑀓𑀽𑀝𑀸 𑀢𑀷𑁆𑀶𑀺𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀓𑀼𑀴𑀺𑀓𑁃 𑀘𑀻𑀭𑀼𑀡𑀫𑁆 5
𑀦𑀻𑀝𑀸 𑀢𑀵𑀺𑀢𑁆𑀢 *𑀦𑀺𑀮𑁃𑀇𑀮𑁃 𑀆𑀢𑀮𑀺𑀶𑁆
𑀧𑁂𑀢 𑀯𑀸𑀢𑀫𑁆 𑀑𑀢𑀼𑀢𑀮𑁆 𑀧𑀺𑀵𑁃𑀬𑁂
𑀇𑀷𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀷𑁆𑀷𑀼𑀬𑀺𑀭𑁆 𑀏𑀫𑀗𑁆 𑀓𑀼𑀴𑀺𑀓𑁃
𑀢𑀷𑁆𑀷𑀺𑀮𑁆 𑀅𑀷𑁆𑀷𑀺𑀬𑀦𑁆 𑀢𑀭𑀼𑀯𑀢𑀼 𑀢𑀺𑀝𑀫𑁂
𑀯𑀻𑀝𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀶𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑀺𑀶𑁆 𑀓𑀽𑀝𑀓𑁆 𑀓𑀽𑀝𑀸 10


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

মর়ৈহ ৰাহমত্ তুর়ৈহৰ‍্মট্রেৱৈযুম্
নাসমিল্ পদিবসু পাসমেণ্ড্রুরৈত্তল্
অযর্ত্তোর্ কুৰিহৈচ্ চযত্তাল্ তামিরক্
কাৰিদ নাসম্ পাসত্ তেয্ত্তল্
কূডা তণ্ড্রিযুম্ কুৰিহৈ সীরুণম্ ৫
নীডা তৰ়িত্ত *নিলৈইলৈ আদলির়্‌
পেদ ৱাদম্ ওদুদল্ পিৰ়ৈযে
ইন়্‌ন়ুম্ ইন়্‌ন়ুযির্ এমঙ্ কুৰিহৈ
তন়্‌ন়িল্ অন়্‌ন়িযন্ দরুৱদু তিডমে
ৱীডিত্ তির়ত্তিন়ির়্‌ কূডক্ কূডা ১০


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

மறைக ளாகமத் துறைகள்மற் றெவையும்
நாசமில் பதிபசு பாசமென் றுரைத்தல்
அயர்த்தோர் குளிகைச் சயத்தால் தாமிரக்
காளித நாசம் பாசத் தேய்த்தல்
கூடா தன்றியும் குளிகை சீருணம் 5
நீடா தழித்த *நிலைஇலை ஆதலிற்
பேத வாதம் ஓதுதல் பிழையே
இன்னும் இன்னுயிர் ஏமங் குளிகை
தன்னில் அன்னியந் தருவது திடமே
வீடித் திறத்தினிற் கூடக் கூடா 10


Open the Thamizhi Section in a New Tab
மறைக ளாகமத் துறைகள்மற் றெவையும்
நாசமில் பதிபசு பாசமென் றுரைத்தல்
அயர்த்தோர் குளிகைச் சயத்தால் தாமிரக்
காளித நாசம் பாசத் தேய்த்தல்
கூடா தன்றியும் குளிகை சீருணம் 5
நீடா தழித்த *நிலைஇலை ஆதலிற்
பேத வாதம் ஓதுதல் பிழையே
இன்னும் இன்னுயிர் ஏமங் குளிகை
தன்னில் அன்னியந் தருவது திடமே
வீடித் திறத்தினிற் கூடக் கூடா 10

Open the Reformed Script Section in a New Tab
मऱैह ळाहमत् तुऱैहळ्मट्रॆवैयुम्
नासमिल् पदिबसु पासमॆण्ड्रुरैत्तल्
अयर्त्तोर् कुळिहैच् चयत्ताल् तामिरक्
काळिद नासम् पासत् तेय्त्तल्
कूडा तण्ड्रियुम् कुळिहै सीरुणम् ५
नीडा तऴित्त *निलैइलै आदलिऱ्
पेद वादम् ओदुदल् पिऴैये
इऩ्ऩुम् इऩ्ऩुयिर् एमङ् कुळिहै
तऩ्ऩिल् अऩ्ऩियन् दरुवदु तिडमे
वीडित् तिऱत्तिऩिऱ् कूडक् कूडा १०
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಮಱೈಹ ಳಾಹಮತ್ ತುಱೈಹಳ್ಮಟ್ರೆವೈಯುಂ
ನಾಸಮಿಲ್ ಪದಿಬಸು ಪಾಸಮೆಂಡ್ರುರೈತ್ತಲ್
ಅಯರ್ತ್ತೋರ್ ಕುಳಿಹೈಚ್ ಚಯತ್ತಾಲ್ ತಾಮಿರಕ್
ಕಾಳಿದ ನಾಸಂ ಪಾಸತ್ ತೇಯ್ತ್ತಲ್
ಕೂಡಾ ತಂಡ್ರಿಯುಂ ಕುಳಿಹೈ ಸೀರುಣಂ ೫
ನೀಡಾ ತೞಿತ್ತ *ನಿಲೈಇಲೈ ಆದಲಿಱ್
ಪೇದ ವಾದಂ ಓದುದಲ್ ಪಿೞೈಯೇ
ಇನ್ನುಂ ಇನ್ನುಯಿರ್ ಏಮಙ್ ಕುಳಿಹೈ
ತನ್ನಿಲ್ ಅನ್ನಿಯನ್ ದರುವದು ತಿಡಮೇ
ವೀಡಿತ್ ತಿಱತ್ತಿನಿಱ್ ಕೂಡಕ್ ಕೂಡಾ ೧೦
Open the Kannada Section in a New Tab
మఱైహ ళాహమత్ తుఱైహళ్మట్రెవైయుం
నాసమిల్ పదిబసు పాసమెండ్రురైత్తల్
అయర్త్తోర్ కుళిహైచ్ చయత్తాల్ తామిరక్
కాళిద నాసం పాసత్ తేయ్త్తల్
కూడా తండ్రియుం కుళిహై సీరుణం 5
నీడా తళిత్త *నిలైఇలై ఆదలిఱ్
పేద వాదం ఓదుదల్ పిళైయే
ఇన్నుం ఇన్నుయిర్ ఏమఙ్ కుళిహై
తన్నిల్ అన్నియన్ దరువదు తిడమే
వీడిత్ తిఱత్తినిఱ్ కూడక్ కూడా 10
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

මරෛහ ළාහමත් තුරෛහළ්මට්‍රෙවෛයුම්
නාසමිල් පදිබසු පාසමෙන්‍රුරෛත්තල්
අයර්ත්තෝර් කුළිහෛච් චයත්තාල් තාමිරක්
කාළිද නාසම් පාසත් තේය්ත්තල්
කූඩා තන්‍රියුම් කුළිහෛ සීරුණම් 5
නීඩා තළිත්ත *නිලෛඉලෛ ආදලිර්
පේද වාදම් ඕදුදල් පිළෛයේ
ඉන්නුම් ඉන්නුයිර් ඒමඞ් කුළිහෛ
තන්නිල් අන්නියන් දරුවදු තිඩමේ
වීඩිත් තිරත්තිනිර් කූඩක් කූඩා 10


Open the Sinhala Section in a New Tab
മറൈക ളാകമത് തുറൈകള്‍മറ് റെവൈയും
നാചമില്‍ പതിപചു പാചമെന്‍ റുരൈത്തല്‍
അയര്‍ത്തോര്‍ കുളികൈച് ചയത്താല്‍ താമിരക്
കാളിത നാചം പാചത് തേയ്ത്തല്‍
കൂടാ തന്‍റിയും കുളികൈ ചീരുണം 5
നീടാ തഴിത്ത *നിലൈഇലൈ ആതലിറ്
പേത വാതം ഓതുതല്‍ പിഴൈയേ
ഇന്‍നും ഇന്‍നുയിര്‍ ഏമങ് കുളികൈ
തന്‍നില്‍ അന്‍നിയന്‍ തരുവതു തിടമേ
വീടിത് തിറത്തിനിറ് കൂടക് കൂടാ 10
Open the Malayalam Section in a New Tab
มะรายกะ ลากะมะถ ถุรายกะลมะร เระวายยุม
นาจะมิล ปะถิปะจุ ปาจะเมะณ รุรายถถะล
อยะรถโถร กุลิกายจ จะยะถถาล ถามิระก
กาลิถะ นาจะม ปาจะถ เถยถถะล
กูดา ถะณริยุม กุลิกาย จีรุณะม 5
นีดา ถะฬิถถะ *นิลายอิลาย อาถะลิร
เปถะ วาถะม โอถุถะล ปิฬายเย
อิณณุม อิณณุยิร เอมะง กุลิกาย
ถะณณิล อณณิยะน ถะรุวะถุ ถิดะเม
วีดิถ ถิระถถิณิร กูดะก กูดา 10
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

မရဲက လာကမထ္ ထုရဲကလ္မရ္ ေရ့ဝဲယုမ္
နာစမိလ္ ပထိပစု ပာစေမ့န္ ရုရဲထ္ထလ္
အယရ္ထ္ေထာရ္ ကုလိကဲစ္ စယထ္ထာလ္ ထာမိရက္
ကာလိထ နာစမ္ ပာစထ္ ေထယ္ထ္ထလ္
ကူတာ ထန္ရိယုမ္ ကုလိကဲ စီရုနမ္ 5
နီတာ ထလိထ္ထ *နိလဲအိလဲ အာထလိရ္
ေပထ ဝာထမ္ ေအာထုထလ္ ပိလဲေယ
အိန္နုမ္ အိန္နုယိရ္ ေအမင္ ကုလိကဲ
ထန္နိလ္ အန္နိယန္ ထရုဝထု ထိတေမ
ဝီတိထ္ ထိရထ္ထိနိရ္ ကူတက္ ကူတာ 10


Open the Burmese Section in a New Tab
マリイカ ラアカマタ・ トゥリイカリ・マリ・ レヴイユミ・
ナーサミリ・ パティパチュ パーサメニ・ ルリイタ・タリ・
アヤリ・タ・トーリ・ クリカイシ・ サヤタ・ターリ・ ターミラク・
カーリタ ナーサミ・ パーサタ・ テーヤ・タ・タリ・
クーター タニ・リユミ・ クリカイ チールナミ・ 5
ニーター タリタ・タ *ニリイイリイ アータリリ・
ペータ ヴァータミ・ オートゥタリ・ ピリイヤエ
イニ・ヌミ・ イニ・ヌヤリ・ エーマニ・ クリカイ
タニ・ニリ・ アニ・ニヤニ・ タルヴァトゥ ティタメー
ヴィーティタ・ ティラタ・ティニリ・ クータク・ クーター 10
Open the Japanese Section in a New Tab
maraiha lahamad duraihalmadrefaiyuM
nasamil badibasu basamendruraiddal
ayarddor gulihaid dayaddal damirag
galida nasaM basad deyddal
guda dandriyuM gulihai sirunaM 5
nida dalidda *nilaiilai adalir
beda fadaM odudal bilaiye
innuM innuyir emang gulihai
dannil anniyan darufadu didame
fidid diraddinir gudag guda 10
Open the Pinyin Section in a New Tab
مَرَيْحَ ضاحَمَتْ تُرَيْحَضْمَتْريَوَيْیُن
ناسَمِلْ بَدِبَسُ باسَميَنْدْرُرَيْتَّلْ
اَیَرْتُّوۤرْ كُضِحَيْتشْ تشَیَتّالْ تامِرَكْ
كاضِدَ ناسَن باسَتْ تيَۤیْتَّلْ
كُودا تَنْدْرِیُن كُضِحَيْ سِيرُنَن ۵
نِيدا تَظِتَّ *نِلَيْاِلَيْ آدَلِرْ
بيَۤدَ وَادَن اُوۤدُدَلْ بِظَيْیيَۤ
اِنُّْن اِنُّْیِرْ يَۤمَنغْ كُضِحَيْ
تَنِّْلْ اَنِّْیَنْ دَرُوَدُ تِدَميَۤ
وِيدِتْ تِرَتِّنِرْ كُودَكْ كُودا ۱۰


Open the Arabic Section in a New Tab
mʌɾʌɪ̯xə ɭɑ:xʌmʌt̪ t̪ɨɾʌɪ̯xʌ˞ɭmʌr rɛ̝ʋʌjɪ̯ɨm
n̺ɑ:sʌmɪl pʌðɪβʌsɨ pɑ:sʌmɛ̝n̺ rʊɾʌɪ̯t̪t̪ʌl
ˀʌɪ̯ʌrt̪t̪o:r kʊ˞ɭʼɪxʌɪ̯ʧ ʧʌɪ̯ʌt̪t̪ɑ:l t̪ɑ:mɪɾʌk
kɑ˞:ɭʼɪðə n̺ɑ:sʌm pɑ:sʌt̪ t̪e:ɪ̯t̪t̪ʌl
ku˞:ɽɑ: t̪ʌn̺d̺ʳɪɪ̯ɨm kʊ˞ɭʼɪxʌɪ̯ si:ɾɨ˞ɳʼʌm 5
n̺i˞:ɽɑ: t̪ʌ˞ɻɪt̪t̪ə *n̺ɪlʌɪ̯ɪlʌɪ̯ ˀɑ:ðʌlɪr
pe:ðə ʋɑ:ðʌm ʷo:ðɨðʌl pɪ˞ɻʌjɪ̯e:
ʲɪn̺n̺ɨm ʲɪn̺n̺ɨɪ̯ɪr ʲe:mʌŋ kʊ˞ɭʼɪxʌɪ̯
t̪ʌn̺n̺ɪl ˀʌn̺n̺ɪɪ̯ʌn̺ t̪ʌɾɨʋʌðɨ t̪ɪ˞ɽʌme:
ʋi˞:ɽɪt̪ t̪ɪɾʌt̪t̪ɪn̺ɪr ku˞:ɽʌk ku˞:ɽɑ: 10
Open the IPA Section in a New Tab
maṟaika ḷākamat tuṟaikaḷmaṟ ṟevaiyum
nācamil patipacu pācameṉ ṟuraittal
ayarttōr kuḷikaic cayattāl tāmirak
kāḷita nācam pācat tēyttal
kūṭā taṉṟiyum kuḷikai cīruṇam 5
nīṭā taḻitta *nilaiilai ātaliṟ
pēta vātam ōtutal piḻaiyē
iṉṉum iṉṉuyir ēmaṅ kuḷikai
taṉṉil aṉṉiyan taruvatu tiṭamē
vīṭit tiṟattiṉiṟ kūṭak kūṭā 10
Open the Diacritic Section in a New Tab
мaрaыка лаакамaт тюрaыкалмaт рэвaыём
наасaмыл пaтыпaсю паасaмэн рюрaыттaл
аярттоор кюлыкaыч сaяттаал таамырaк
кaлытa наасaм паасaт тэaйттaл
кутаа тaнрыём кюлыкaы сирюнaм 5
нитаа тaлзыттa *нылaыылaы аатaлыт
пэaтa ваатaм оотютaл пылзaыеa
ыннюм ыннюйыр эaмaнг кюлыкaы
тaнныл анныян тaрювaтю тытaмэa
витыт тырaттыныт кутaк кутаа 10
Open the Russian Section in a New Tab
maräka 'lahkamath thuräka'lmar rewäjum
:nahzamil pathipazu pahzamen ru'räththal
aja'rththoh'r ku'likäch zajaththahl thahmi'rak
kah'litha :nahzam pahzath thehjththal
kuhdah thanrijum ku'likä sih'ru'nam 5
:nihdah thashiththa *:niläilä ahthalir
pehtha wahtham ohthuthal pishäjeh
innum innuji'r ehmang ku'likä
thannil annija:n tha'ruwathu thidameh
wihdith thiraththinir kuhdak kuhdah 10
Open the German Section in a New Tab
marhâika lhaakamath thòrhâikalhmarh rhèvâiyòm
naaçamil pathipaçò paaçamèn rhòrâiththal
ayarththoor kòlhikâiçh çayaththaal thaamirak
kaalhitha naaçam paaçath thèèiyththal
ködaa thanrhiyòm kòlhikâi çiirònham 5
niidaa tha1ziththa *nilâiilâi aathalirh
pèètha vaatham oothòthal pilzâiyèè
innòm innòyeir èèmang kòlhikâi
thannil anniyan tharòvathò thidamèè
viidith thirhaththinirh ködak ködaa 10
marhaica lhaacamaith thurhaicalhmarh rhevaiyum
naaceamil pathipasu paaceamen rhuraiiththal
ayariththoor culhikaic ceayaiththaal thaamiraic
caalhitha naaceam paaceaith theeyiiththal
cuutaa thanrhiyum culhikai ceiirunham 5
niitaa thalziiththa *nilaiilai aathalirh
peetha vatham oothuthal pilzaiyiee
innum innuyiir eemang culhikai
thannil anniyain tharuvathu thitamee
viitiith thirhaiththinirh cuutaic cuutaa 10
ma'raika 'laakamath thu'raika'lma'r 'revaiyum
:naasamil pathipasu paasamen 'ruraiththal
ayarththoar ku'likaich sayaththaal thaamirak
kaa'litha :naasam paasath thaeyththal
koodaa than'riyum ku'likai seeru'nam 5
:needaa thazhiththa *:nilaiilai aathali'r
paetha vaatham oathuthal pizhaiyae
innum innuyir aemang ku'likai
thannil anniya:n tharuvathu thidamae
veedith thi'raththini'r koodak koodaa 10
Open the English Section in a New Tab
মৰৈক লাকমত্ তুৰৈকল্মৰ্ ৰেৱৈয়ুম্
ণাচমিল্ পতিপচু পাচমেন্ ৰূৰৈত্তল্
অয়ৰ্ত্তোৰ্ কুলিকৈচ্ চয়ত্তাল্ তামিৰক্
কালিত ণাচম্ পাচত্ তেয়্ত্তল্
কূটা তন্ৰিয়ুম্ কুলিকৈ চীৰুণম্ 5
ণীটা তলীত্ত *ণিলৈইলৈ আতলিৰ্
পেত ৱাতম্ ওতুতল্ পিলৈয়ে
ইন্নূম্ ইন্নূয়িৰ্ এমঙ কুলিকৈ
তন্নিল্ অন্নিয়ণ্ তৰুৱতু তিতমে
ৱীটিত্ তিৰত্তিনিৰ্ কূতক্ কূটা 10
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.