முதல் திருமுறை
136 பதிகங்கள், 1469 பாடல்கள், 88 கோயில்கள்
073 திருக்கானூர்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.


 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
பாடல் எண் : 5 பண் : தக்கேசி

தார்கொள்கொன்றைக் கண்ணியோடுந் தண் மதியஞ்சூடி
சீர்கொள்பாட லாடலோடு சேட ராய்வந்து
ஊர்கள்தோறு மையமேற்றென் னுள்வெந் நோய்செய்தார்
கார்கொள்சோலைக் கானூர்மேய கறைக்கண் டத்தாரே.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க 
குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com
 

பொழிப்புரை :

கருநிறம் பொருந்திய சோலைகள் சூழ்ந்த கானூரில் மேவிய கறைக்கண்டர், கொன்றை மலர்களால் இயன்ற கண்ணி தார் ஆகியவற்றை அணிந்தவராய்க் குளிர்ந்த பிறைமதியை முடியில் சூடி, சிறப்புமிக்க ஆடல் பாடல்களோடு பெருமைக்குரியவராய் வந்து ஊர்கள்தோறும் திரிந்து, பலியேற்று, என் மனத்தகத்தே கொடிய விரகவேதனையைத் தந்து சென்றார்.

குறிப்புரை :

பிச்சை ஏற்பார்போல் வந்து என் மனத்திற்குப் பெரு நோய் செய்தார் என்கின்றது. இதுவும் தலைவி கூற்று. தார் - மார்பின் மாலை. கண்ணி - தலையிற்சூடப்படும் மாலை. சேடர் - காதலால் தூது செல்லும் தோழர். உள் - மனம்.

ஆங்கிலத்தில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

  • English / ஆங்கிலம்
Having worn a cool crescent along with a garland of koṉṟai on the chest and a chaplet on the head.
and coming as a youth whose mission is being a messenger, with songs measuring time and with dances.
who created the cruel disease of love in my mind receiving alms in every village.
is the god with a black neck who dwells in Kāṉūr having gardens on which sable clouds stay.
Translation: V.M.Subramanya Aiyar–Courtesy: French Institute of Pondichery / EFEO (2006)

ஆங்கிலத்தில் பாடல் படிக்க / Transliteration


  • Afrikaans/Creole/Swahili/Malay/
    BashaIndonesia/Pidgin/English
thaarko'lkon'raik ka'n'niyoadu:n tha'n mathiyanjsoodi
seerko'lpaada laadaloadu saeda raayva:nthu
oorka'lthoa'ru maiyamae'r'ren nu'lve:n :noayseythaar
kaarko'lsoalaik kaanoormaeya ka'raikka'n daththaarae.
சிற்பி