ஒன்பதாம் திருமுறை
19 பதிகங்கள், 301 பாடல்கள், 14 கோயில்கள்
001 கோயில் - `ஒளிவளர் விளக்கே
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


பாடல் எண் : 8 பண் : பஞ்சமம்

திறம்பிய பிறவிச் சிலதெய்வ நெறிக்கே
    திகைக்கின்றேன் றனைத்திகை யாமே
நிறம்பொன்னும் மின்னும் நிறைந்தசே வடிக்கீழ்
    நிகழ்வித்த நிகரிலா மணியே
அறம்பல திறங்கண் டருந்தவர்க் கரசாய்
    ஆலின்கீழ் இருந்தஅம் பலவா
புறஞ்சமண் புத்தர் பொய்கள்கண் டாயைத்
    தொண்டனேன் புணருமா புணரே
.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 

பொழிப்புரை:

மாறி வருகின்ற பிறவிகளில் அகப்படும் சில தெய்வங்களைப் பரம்பொருளாகக் கருதி அவற்றை அடைவதற்குரிய வழிகளிலே உள்ளம் மயங்கும் அடியேனை, மயங்காதவாறு நல்ல நிறத்தை உடைய பொன் போலவும் மின்னல் போலவும் ஒளி நிறைந்த உன் திருவடிகளின் கீழே ஈடுபடச்செய்த ஒப்பில்லாத மணி போல்பவனே! அறத்தின் பல கூறுபாடுகளையும் ஆராய்ந்த சனகர் முதலிய மேம்பட்ட தவத்தோர்கள் தலைவனாய் ஆலமரத்தின்கீழ்க் குருமூர்த்தியாய் அமர்ந்த பொன்னம்பலவனே! வைதிக சமயத்துக்குப் புறம்பான சமணர், புத்தர் என்பவர்களுடைய மயக்க நெறிகளையும் உண்டாக்கிய உன்னை அடியனேன் அடையுமாறு நீ திருவுள்ளம் பற்றிச் செயற்படுவாயாக.

குறிப்புரை:

திறம்பிய - மாறி வருகின்ற. சில என்றது, இழிபு கருதி. `நெறிக்கண்ணே` என்பது `நெறிக்கே` என வந்தது உருபு மயக்கம். `நெறிக்கே நின்று` என்றுஒருசொல் வருவிக்க.
பிறவியுடைய தெய்வங்களைப் பிறவி இல்லாத கடவுளாகக் கருதுதல் மயக்க உணர்வாதலின், திகைக்கின்றேன் என்றார். நிறைந்த என்றதற்கு நிறைந்தாற்போன்ற என உரைக்க. நிகழ்வித்த - வாழச் செய்த. திறம்-வகை. `திறமாக, புறமாக` என ஆக்கம் வருவிக்க. கண்டு - வகுத்து. `அருந்தவர், நால்வர்` என்க. என்னை?
நன்றாக நால்வர்க்கு நான்மறையின் உட்பொருளை அன்றாலின் கீழிருந்தங் கறமுரைத்தான் காணேடி
(தி.8. திருச்சாழல் - 16) என்பது முதலாக அருளிச் செய்யப்படுதலின். அருந்தவர்க்கு அரசு, ஆசான் மூர்த்தி. புறம் - வேதாகமங்கட்குப் புறமாம்படி. சமண் என்றது, குழூஉப் பெயர். பொய்கள் - மயக்க நெறிகள். கண்டாயை - உளவாக்கிய உன்னை. சமண புத்த மதங்களையும் சிவபெருமானே உண்டாக்கினான் என்பதை, துணைநன்மலர் தூய்த்தொழுந் தொண்டர்கள் சொல்லீர் பணைமென்முலைப் பார்ப்பதி யோடுட னாகி இணையில்இரும் பூளை இடங்கொண்ட ஈசன் அணைவில்சமண் சாக்கியம் ஆக்கிய வாறே. (தி. 2 ப.36 பா.9)
என ஞானசம்பந்தர் அருளிச்செய்தமையான் அறிக. `தெய்வக் கொள்கையற்ற சமயங்களையும் உன்னை அடைதற்குப் படிவழியாக அமைத்த நீ, சில தெய்வக்கொள்கையுடைய பிற நெறியில் நின்ற என்னை உன்னை அடையுமாறு செய்தல் கூடாதோ` என்பது கருத்து. இத்திருப்பாட்டு, `இவ்வாசிரியர் முதற்கண் மாயோன் நெறியில் நின்று, பின்னர்ச் சிவநெறியை எய்தினார்` எனக் கூறுவாரது கூற்றிற்குத் துணைசெய்யும்.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
మరల మరల తోచు పుటుకలందు తోచు
దైవముల పొంద చూచునన్ను
మాయని బగరు వన్నెదాల్చు మెఱుగు పోలిక
నుండు నీ పదముల దృష్టి మరలనీక
వేదముల పారము జూచిన సనకాదుల
గురుమూర్తివై మఱ్ఱీ కిందుండభవా
అవైదీక జైన బౌద్ధ మాయా మార్గముల నిలిపిన
నిను మది నిలుపు నటుల నిలుపవే

[అనువాదము : డా. సత్యవాణి, 2014]
ಜನ್ಮಾಂತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಪೂಜಿಸುವ ಕೆಲವು ದೇವರನ್ನು
ಪರತತ್ವವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ
ಮನಸ್ಸು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನನನ್ನು ಮೋಹಕ್ಕೊಳಗಾಗದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ
ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊನ್ನಿನಂತೆ, ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಕಾಂತಿ ತುಂಬಿದ
ನಿನ್ನ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ
ಮುತ್ತಿನಂತಹವನೆ! ಧರ್ಮದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ
ಸನಕನೇ ಅದಿಯಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಒಡೆಯನಾದ
ಆಲದ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತ ಪೊನ್ನಂಬಲನೆ !
ವೈದಿಕ ಮತಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಜೈನರು, ಬೌದ್ಧರು ಮುಂತಾದವರ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸುವ ಆಚರಣೆಗೊಳಗುಮಾಡಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು
ಪಡೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನಾಗು.

ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಕೆ. ಮಲರ್ ವಿಳಿ, 2010

മാറിവരും ജന്മപാപമെന്നിടും ദൈവനെറിയുളളിലായ്
തികന്നു തപിക്കും എന്റെ താപം പോക്കി
നിറം പൊന്നായ് മിന്നുമാറാക്കി നിറമാര്ന്ന നിന് ചേവടിക്കീഴില്
തികഴ്ന്നിട ചെയ്ത എന്റെ നികരറ്റ നന് മണിയേ
അറംതന് തിറംപല അറിയും അരും തവയോഗികള്ക്കധിപതിയായ്
ആല്മരചോട്ടിലമര്ന്നിരുന്ന അമ്പലവാണാ
പിറനെറികളാം ശ്രാവണാദിബൗദ്ധ നെറികളും പടച്ചവനേ
തൊണ്ടന് ഞാന് നിന്നെ പുണരുമാറെന്നെപ്പുണരു നീയേ 8

തികന്നു = ചൂടായി; തികഴ്ന്നിട = പ്രകാശിച്ചിട; അറം = ധര്മ്മം; പുറനെറികള്= ശൈവനെറിയല്ലാത്ത പിറനെറികള്

കെ. ജി. ചന്ദ്രശേഖരന് നായര് (2016)
සසර උපතට හසුව, සුළු දෙව් පිරිස් ළං කර ගන්නා
මාවතෙහි ගිලී සිටි මා තුළ බිය දුරු කරනු අයුරින්
රන් පැහැ විදුලි ලතා සේ දිළි සිරි පා කමල යට
ගෙන ආ අසම පැහැයෙන් පිරි මිණි රුව
දහමෙහි නෙක ගුණ යතිවරුනට දෙසූ දෙව් රද
කල්ලාල රුක මුල වැඩ සිටි හිස් අවකාශයේ නිරිඳාණනි
සමණ දහමත්, බුදු දහමත් පහළ කරවූ ඔබ වෙත
මා ළඟා වන අයුරින්, මා වෙතට ළඟා වනු මැන.

පරිවර්තනය: ආර්. වඩිවේල් (විශ්රාමලත් උපගුරු), ඩී. ජී. ලින්ටන්, (විශ්රාමලත් විදුහල්පති), 2014
Under construction. Contributions welcome.
कविता - 8; ताल - पंजमं

बदलनेवाले जन्मों में कोई और दैव-सिद्धान्त से
घबराने हुवा मेरे घबर दूर करके
सोने की तरह चमकनेवाले पैरों के नीचे
सहारा दिये अतुलनीय रत्न,
अनेक धर्मों के गुण देखे महर्षियों के गुरु होकर
वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए नाचनेवाला,
नास्तिक जैन बुद्धों के झूठों को जाननेवाले तुम
भक्त मुझे तुमारी शरण होने दें - 1.8

हिन्दी अनुवाद: ओरु अरिसोनन [देव महादेवन] 2017
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Deluded to rely on deities figuring fast
In turn of birth, I mistook them supreme.
But you, nonpareil gem, have my delusion slain;
You have made me subservient to your
Holy carat-gold feet of splendour. O! owner
Of spatium, preceptor `neath the ficus. You have
Found out the culprit lies of alien Buddham
Cum samanam. May you will me so to yoke with you to consummate.
Translation: S. A. Sankaranarayanan (2007)

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀢𑀺𑀶𑀫𑁆𑀧𑀺𑀬 𑀧𑀺𑀶𑀯𑀺𑀘𑁆 𑀘𑀺𑀮𑀢𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯 𑀦𑁂𑁆𑀶𑀺𑀓𑁆𑀓𑁂
𑀢𑀺𑀓𑁃𑀓𑁆𑀓𑀺𑀷𑁆𑀶𑁂𑀷𑁆 𑀶𑀷𑁃𑀢𑁆𑀢𑀺𑀓𑁃 𑀬𑀸𑀫𑁂
𑀦𑀺𑀶𑀫𑁆𑀧𑁄𑁆𑀷𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀺𑀷𑁆𑀷𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀺𑀶𑁃𑀦𑁆𑀢𑀘𑁂 𑀯𑀝𑀺𑀓𑁆𑀓𑀻𑀵𑁆
𑀦𑀺𑀓𑀵𑁆𑀯𑀺𑀢𑁆𑀢 𑀦𑀺𑀓𑀭𑀺𑀮𑀸 𑀫𑀡𑀺𑀬𑁂
𑀅𑀶𑀫𑁆𑀧𑀮 𑀢𑀺𑀶𑀗𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀝𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀯𑀭𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀘𑀸𑀬𑁆
𑀆𑀮𑀺𑀷𑁆𑀓𑀻𑀵𑁆 𑀇𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀅𑀫𑁆 𑀧𑀮𑀯𑀸
𑀧𑀼𑀶𑀜𑁆𑀘𑀫𑀡𑁆 𑀧𑀼𑀢𑁆𑀢𑀭𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀬𑁆𑀓𑀴𑁆𑀓𑀡𑁆 𑀝𑀸𑀬𑁃𑀢𑁆
𑀢𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀷𑁂𑀷𑁆 𑀧𑀼𑀡𑀭𑀼𑀫𑀸 𑀧𑀼𑀡𑀭𑁂


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

তির়ম্বিয পির়ৱিচ্ চিলদেয্ৱ নের়িক্কে
তিহৈক্কিণ্ড্রেণ্ড্রন়ৈত্তিহৈ যামে
নির়ম্বোন়্‌ন়ুম্ মিন়্‌ন়ুম্ নির়ৈন্দসে ৱডিক্কীৰ়্‌
নিহৰ়্‌ৱিত্ত নিহরিলা মণিযে
অর়ম্বল তির়ঙ্গণ্ টরুন্দৱর্ক্ করসায্
আলিন়্‌গীৰ়্‌ ইরুন্দঅম্ পলৱা
পুর়ঞ্জমণ্ পুত্তর্ পোয্গৰ‍্গণ্ টাযৈত্
তোণ্ডন়েন়্‌ পুণরুমা পুণরে


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

திறம்பிய பிறவிச் சிலதெய்வ நெறிக்கே
திகைக்கின்றேன் றனைத்திகை யாமே
நிறம்பொன்னும் மின்னும் நிறைந்தசே வடிக்கீழ்
நிகழ்வித்த நிகரிலா மணியே
அறம்பல திறங்கண் டருந்தவர்க் கரசாய்
ஆலின்கீழ் இருந்தஅம் பலவா
புறஞ்சமண் புத்தர் பொய்கள்கண் டாயைத்
தொண்டனேன் புணருமா புணரே


Open the Thamizhi Section in a New Tab
திறம்பிய பிறவிச் சிலதெய்வ நெறிக்கே
திகைக்கின்றேன் றனைத்திகை யாமே
நிறம்பொன்னும் மின்னும் நிறைந்தசே வடிக்கீழ்
நிகழ்வித்த நிகரிலா மணியே
அறம்பல திறங்கண் டருந்தவர்க் கரசாய்
ஆலின்கீழ் இருந்தஅம் பலவா
புறஞ்சமண் புத்தர் பொய்கள்கண் டாயைத்
தொண்டனேன் புணருமா புணரே

Open the Reformed Script Section in a New Tab
तिऱम्बिय पिऱविच् चिलदॆय्व नॆऱिक्के
तिहैक्किण्ड्रेण्ड्रऩैत्तिहै यामे
निऱम्बॊऩ्ऩुम् मिऩ्ऩुम् निऱैन्दसे वडिक्कीऴ्
निहऴ्वित्त निहरिला मणिये
अऱम्बल तिऱङ्गण् टरुन्दवर्क् करसाय्
आलिऩ्गीऴ् इरुन्दअम् पलवा
पुऱञ्जमण् पुत्तर् पॊय्गळ्गण् टायैत्
तॊण्डऩेऩ् पुणरुमा पुणरे

Open the Devanagari Section in a New Tab
ತಿಱಂಬಿಯ ಪಿಱವಿಚ್ ಚಿಲದೆಯ್ವ ನೆಱಿಕ್ಕೇ
ತಿಹೈಕ್ಕಿಂಡ್ರೇಂಡ್ರನೈತ್ತಿಹೈ ಯಾಮೇ
ನಿಱಂಬೊನ್ನುಂ ಮಿನ್ನುಂ ನಿಱೈಂದಸೇ ವಡಿಕ್ಕೀೞ್
ನಿಹೞ್ವಿತ್ತ ನಿಹರಿಲಾ ಮಣಿಯೇ
ಅಱಂಬಲ ತಿಱಂಗಣ್ ಟರುಂದವರ್ಕ್ ಕರಸಾಯ್
ಆಲಿನ್ಗೀೞ್ ಇರುಂದಅಂ ಪಲವಾ
ಪುಱಂಜಮಣ್ ಪುತ್ತರ್ ಪೊಯ್ಗಳ್ಗಣ್ ಟಾಯೈತ್
ತೊಂಡನೇನ್ ಪುಣರುಮಾ ಪುಣರೇ

Open the Kannada Section in a New Tab
తిఱంబియ పిఱవిచ్ చిలదెయ్వ నెఱిక్కే
తిహైక్కిండ్రేండ్రనైత్తిహై యామే
నిఱంబొన్నుం మిన్నుం నిఱైందసే వడిక్కీళ్
నిహళ్విత్త నిహరిలా మణియే
అఱంబల తిఱంగణ్ టరుందవర్క్ కరసాయ్
ఆలిన్గీళ్ ఇరుందఅం పలవా
పుఱంజమణ్ పుత్తర్ పొయ్గళ్గణ్ టాయైత్
తొండనేన్ పుణరుమా పుణరే

Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

තිරම්බිය පිරවිච් චිලදෙය්ව නෙරික්කේ
තිහෛක්කින්‍රේන්‍රනෛත්තිහෛ යාමේ
නිරම්බොන්නුම් මින්නුම් නිරෛන්දසේ වඩික්කීළ්
නිහළ්විත්ත නිහරිලා මණියේ
අරම්බල තිරංගණ් ටරුන්දවර්ක් කරසාය්
ආලින්හීළ් ඉරුන්දඅම් පලවා
පුරඥ්ජමණ් පුත්තර් පොය්හළ්හණ් ටායෛත්
තොණ්ඩනේන් පුණරුමා පුණරේ


Open the Sinhala Section in a New Tab
തിറംപിയ പിറവിച് ചിലതെയ്വ നെറിക്കേ
തികൈക്കിന്‍റേന്‍ റനൈത്തികൈ യാമേ
നിറംപൊന്‍നും മിന്‍നും നിറൈന്തചേ വടിക്കീഴ്
നികഴ്വിത്ത നികരിലാ മണിയേ
അറംപല തിറങ്കണ്‍ ടരുന്തവര്‍ക് കരചായ്
ആലിന്‍കീഴ് ഇരുന്തഅം പലവാ
പുറഞ്ചമണ്‍ പുത്തര്‍ പൊയ്കള്‍കണ്‍ ടായൈത്
തൊണ്ടനേന്‍ പുണരുമാ പുണരേ

Open the Malayalam Section in a New Tab
ถิระมปิยะ ปิระวิจ จิละเถะยวะ เนะริกเก
ถิกายกกิณเรณ ระณายถถิกาย ยาเม
นิระมโปะณณุม มิณณุม นิรายนถะเจ วะดิกกีฬ
นิกะฬวิถถะ นิกะริลา มะณิเย
อระมปะละ ถิระงกะณ ดะรุนถะวะรก กะระจาย
อาลิณกีฬ อิรุนถะอม ปะละวา
ปุระญจะมะณ ปุถถะร โปะยกะลกะณ ดายายถ
โถะณดะเณณ ปุณะรุมา ปุณะเร

Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ထိရမ္ပိယ ပိရဝိစ္ စိလေထ့ယ္ဝ ေန့ရိက္ေက
ထိကဲက္ကိန္ေရန္ ရနဲထ္ထိကဲ ယာေမ
နိရမ္ေပာ့န္နုမ္ မိန္နုမ္ နိရဲန္ထေစ ဝတိက္ကီလ္
နိကလ္ဝိထ္ထ နိကရိလာ မနိေယ
အရမ္ပလ ထိရင္ကန္ တရုန္ထဝရ္က္ ကရစာယ္
အာလိန္ကီလ္ အိရုန္ထအမ္ ပလဝာ
ပုရည္စမန္ ပုထ္ထရ္ ေပာ့ယ္ကလ္ကန္ တာယဲထ္
ေထာ့န္တေနန္ ပုနရုမာ ပုနေရ


Open the Burmese Section in a New Tab
ティラミ・ピヤ ピラヴィシ・ チラテヤ・ヴァ ネリク・ケー
ティカイク・キニ・レーニ・ ラニイタ・ティカイ ヤーメー
ニラミ・ポニ・ヌミ・ ミニ・ヌミ・ ニリイニ・タセー ヴァティク・キーリ・
ニカリ・ヴィタ・タ ニカリラー マニヤエ
アラミ・パラ ティラニ・カニ・ タルニ・タヴァリ・ク・ カラチャヤ・
アーリニ・キーリ・ イルニ・タアミ・ パラヴァー
プラニ・サマニ・ プタ・タリ・ ポヤ・カリ・カニ・ ターヤイタ・
トニ・タネーニ・ プナルマー プナレー

Open the Japanese Section in a New Tab
diraMbiya birafid diladeyfa nerigge
dihaiggindrendranaiddihai yame
niraMbonnuM minnuM niraindase fadiggil
nihalfidda niharila maniye
araMbala diranggan darundafarg garasay
alingil irundaaM balafa
burandaman buddar boygalgan dayaid
dondanen bunaruma bunare

Open the Pinyin Section in a New Tab
تِرَنبِیَ بِرَوِتشْ تشِلَديَیْوَ نيَرِكّيَۤ
تِحَيْكِّنْدْريَۤنْدْرَنَيْتِّحَيْ یاميَۤ
نِرَنبُونُّْن مِنُّْن نِرَيْنْدَسيَۤ وَدِكِّيظْ
نِحَظْوِتَّ نِحَرِلا مَنِیيَۤ
اَرَنبَلَ تِرَنغْغَنْ تَرُنْدَوَرْكْ كَرَسایْ
آلِنْغِيظْ اِرُنْدَاَن بَلَوَا
بُرَنعْجَمَنْ بُتَّرْ بُویْغَضْغَنْ تایَيْتْ
تُونْدَنيَۤنْ بُنَرُما بُنَريَۤOpen the Arabic Section in a New Tab
t̪ɪɾʌmbɪɪ̯ə pɪɾʌʋɪʧ ʧɪlʌðɛ̝ɪ̯ʋə n̺ɛ̝ɾɪkke:
t̪ɪxʌjccɪn̺d̺ʳe:n̺ rʌn̺ʌɪ̯t̪t̪ɪxʌɪ̯ ɪ̯ɑ:me:
n̺ɪɾʌmbo̞n̺n̺ɨm mɪn̺n̺ɨm n̺ɪɾʌɪ̯n̪d̪ʌse· ʋʌ˞ɽɪkkʲi˞:ɻ
n̺ɪxʌ˞ɻʋɪt̪t̪ə n̺ɪxʌɾɪlɑ: mʌ˞ɳʼɪɪ̯e:
ˀʌɾʌmbʌlə t̪ɪɾʌŋgʌ˞ɳ ʈʌɾɨn̪d̪ʌʋʌrk kʌɾʌsɑ:ɪ̯
ˀɑ:lɪn̺gʲi˞:ɻ ʲɪɾɨn̪d̪ʌˀʌm pʌlʌʋɑ:
pʊɾʌɲʤʌmʌ˞ɳ pʊt̪t̪ʌr po̞ɪ̯xʌ˞ɭxʌ˞ɳ ʈɑ:ɪ̯ʌɪ̯t̪
t̪o̞˞ɳɖʌn̺e:n̺ pʊ˞ɳʼʌɾɨmɑ: pʊ˞ɳʼʌɾe:

Open the IPA Section in a New Tab
tiṟampiya piṟavic cilateyva neṟikkē
tikaikkiṉṟēṉ ṟaṉaittikai yāmē
niṟampoṉṉum miṉṉum niṟaintacē vaṭikkīḻ
nikaḻvitta nikarilā maṇiyē
aṟampala tiṟaṅkaṇ ṭaruntavark karacāy
āliṉkīḻ iruntaam palavā
puṟañcamaṇ puttar poykaḷkaṇ ṭāyait
toṇṭaṉēṉ puṇarumā puṇarē

Open the Diacritic Section in a New Tab
тырaмпыя пырaвыч сылaтэйвa нэрыккэa
тыкaыккынрэaн рaнaыттыкaы яaмэa
нырaмпоннюм мыннюм нырaынтaсэa вaтыккилз
ныкалзвыттa ныкарылаа мaныеa
арaмпaлa тырaнгкан тaрюнтaвaрк карaсaaй
аалынкилз ырюнтaам пaлaваа
пюрaгнсaмaн пюттaр пойкалкан таайaыт
тонтaнэaн пюнaрюмаа пюнaрэa

Open the Russian Section in a New Tab
thirampija pirawich zilathejwa :nerikkeh
thikäkkinrehn ranäththikä jahmeh
:niramponnum minnum :nirä:nthazeh wadikkihsh
:nikashwiththa :nika'rilah ma'nijeh
arampala thirangka'n da'ru:nthawa'rk ka'razahj
ahlinkihsh i'ru:nthaam palawah
purangzama'n puththa'r pojka'lka'n dahjäth
tho'ndanehn pu'na'rumah pu'na'reh

Open the German Section in a New Tab
thirhampiya pirhaviçh çilathèiyva nèrhikkèè
thikâikkinrhèèn rhanâiththikâi yaamèè
nirhamponnòm minnòm nirhâinthaçèè vadikkiilz
nikalzviththa nikarilaa manhiyèè
arhampala thirhangkanh darònthavark karaçhaiy
aalinkiilz irònthaam palavaa
pòrhagnçamanh pòththar poiykalhkanh daayâith
thonhdanèèn pònharòmaa pònharèè
thirhampiya pirhavic ceilatheyiva nerhiickee
thikaiiccinrheen rhanaiiththikai iyaamee
nirhamponnum minnum nirhaiinthacee vatiicciilz
nicalzviiththa nicarilaa manhiyiee
arhampala thirhangcainh taruinthavaric carasaayi
aalinciilz iruinthaam palava
purhaignceamainh puiththar poyicalhcainh taayiaiith
thoinhtaneen punharumaa punharee
thi'rampiya pi'ravich silatheyva :ne'rikkae
thikaikkin'raen 'ranaiththikai yaamae
:ni'ramponnum minnum :ni'rai:nthasae vadikkeezh
:nikazhviththa :nikarilaa ma'niyae
a'rampala thi'rangka'n daru:nthavark karasaay
aalinkeezh iru:nthaam palavaa
pu'ranjsama'n puththar poyka'lka'n daayaith
tho'ndanaen pu'narumaa pu'narae

Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.