ஒன்பதாம் திருமுறை
19 பதிகங்கள், 301 பாடல்கள், 14 கோயில்கள்
001 திருமாளிகைத் தேவர் - கோயில் - ஒளிவளர் விளக்கே
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


பாடல் எண் : 3 பண் : பஞ்சமம்

தற்பரம் பொருளே சசிகண்ட சிகண்டா
    சாமகண் டா அண்ட வாணா
நற்பெரும் பொருளாய் உரைகலந் துன்னை
    என்னுடை நாவினால் நவில்வான்
அற்பன்என் உள்ளத் தளவிலா உன்னைத்
    தந்தபொன் னம்பலத் தரசே
கற்பமாய் உலகாய் அல்லைஆ னாயைத்
    தொண்டனேன் கருதுமா கருதே
.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 

பொழிப்புரை:

`தத்` என்ற சொல்லால் குறிக்கப்படும் மேம்பட்ட பொருளே! சந்திரனைச் சூடிய முடியினை உடையவனே! சாமவேதம் பாடும் குரல்வளையை உடையவனே! சிதாகாசத்தில் வாழ்கின்ற வனே! அங்கு மேம்பட்ட பரம்பொருளாய் இருப்பவனே! எனக்குத் தெரிந்த சொற்களைக்கொண்டு உன்னை என் நாவினால் புகழும்படி என் சிறிய உள்ளத்தில் எல்லை காணமுடியாத உன்னைத் தங்கச் செய் துள்ள பொன்னம்பலத்துக் கூத்தாடும் அரசே! ஊழிக் காலங்களாக வும், அந்தக் கால எல்லைக்குள் தோன்றி மறையும் பொருள்களாக வும், அவற்றின் வேறுபட்டவனாகவும் உள்ள உன்னைத் தொண்ட னாகிய நான் தியானிக்குமாறு என்திறத்து நீ செயற் படுவாயாக!

குறிப்புரை:

தத் பரம்பொருள் - வேதத்துள், `தத்` என்னும் சொல்லால் குறிக்கப்படும் பரம்பொருள். `தன் பரம்` எனப் பிரித்து, தனக்கு மேலான - உணர்கின்ற பொருட்கு (உயிர்கட்கு) மேலாய பொருள் என உரைத்தலும் உண்டு. சசிகண்டன் - நிலாத் துண்டத்தை யணிந்தவன். இப்பெயர் விளியேற்றது - சீகண்டன் என்பது முதல்குறுகி, விளியேற்றது. சிகண்டம், முடி என்பாரும் உளர். சாமகண்டன் - கருமையான கழுத்தை உடையவன் `சாமவேதம் முழங்கும் குரலை உடையவன்` என்றலும் உண்டு. அண்டம் என்றது, சிதாகாசத்தை. நற்பெரும்பொருள் என்றதில், பொருள், சொற்பொருள். உரைகலந்து - எனது சொல்லிற்சேர்த்து. அற்பன் - சிறியன். கற்பம் - ஊழிக்காலம். உலகு - அக்கால எல்லைக்குள் தோன்றி நின்று ஒடுங்கும் பொருள்கள்.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
‘తత్’ అగు పరమాత్మా! శశిదాల్చు శిఖా!
శ్యామకంఠా చిదాకాశవాసీ
అత్యుత్తమపదార్థమైన నిను నేనేర్చు
పదములపాడి పరగు
అల్పుడనగు నామదిని అనంతమగు నిను
నిల్పిన చిదంబరవాసా!
కాలము విశ్వము తోచి లయించునదియు నీవె
యని సేవకుడ నే తలచునటుల చేయవే!

[అనువాదము : డా. సత్యవాణి, 2014]
‘ತತ್’ ಎಂಬ ಪದದ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಸ್ತುವೆ!
ಚಂದ್ರನನ್ನು ಜಟೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದವನೆ ! ಸಾಮವೇದವನ್ನು ಹಾಡುವ
ಕಂಠಸಿರಿಯನ್ನುಳ್ಳವನೆ ! ಚಿದಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವನೆ !
ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರವಸ್ತುವಾಗಿರುವವನೆ ! ನನಗೆ ತಿಳಿದ ನುಡಿಗಳಿಂದ
ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಜಿಹ್ವೆಯಿಂದ ಹೊಗಳುವಂತೆ ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ
ಸೀಮಾತೀತನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಪೊನ್ನಂಬಲದಲ್ಲಿ
ನೃತ್ಯವನ್ನಾಡುವ ಪ್ರಭುವೆ ! ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದಿಂದಲೂ,
ಆ ಯುಗದ ಎಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ತೋರಿ ಮರೆಯಾಗುವ ವಸ್ತುವಿನಂತೆಯೂ,
ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಇರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಿಂಕರನಾದ
ನಾನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹವನಾಗು.

ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಕೆ. ಮಲರ್ ವಿಳಿ, 2010

തല്പ്പരം പൊരുളേ ശശികണ്ഠാ ശിഖണ്ഡാ
ശ്യാമകണ്ഠാ അണ്ഡാധരാ
നല്പ്പെരും പൊരുളാര്ന്ന മൊഴികളാല് നിന്നെ ഞാന്
എന്റെ നാവാല് പുകഴുമാറിന്നു
അല്പനാം എന്റെ ഉളളില് അളവില്ലാ ആനന്ദമായ്
വന്ന പൊന്നമ്പലത്തരശേ
കല്പമായ് ഉലകായ് അല്ലാതായും നില്പവനേ
തൊണ്ടന് ഞാന് നിന്നെയേ കരുതു മാറെന്നെക്കരുതിടച്ചെയ് നീയേ 3

തല്പരം പൊരുള് = ഉത്കൃഷ്ടമായ പരബ്രഹ്മം; കരുതിട = നിനച്ചിട; കല്പമായ് = ഊഴികാലമായ് (കല്പകാലമായ്); ശശികണ്ഠാ = ചന്ദ്രപ്പിറചൂടിയോനേ; ശിഖണ്ഠാ = പ്രകാശം പൊഴിയുന്നവനേ ശ്യാമകണ്ഠന് = ഉമ്മത്തംപൂ നിറമാര്ന്ന കണ്ഠമുടയോന് (സാമവേദം പാടുന്ന കണ്ഠമുടയോന്)

കെ. ജി. ചന്ദ്രശേഖരന് നായര് (2016)
උතුම් පරම වස්තුවේ, විමුක්ති සංයමය එක්කරනා
සාම ගී ලෝලයෙනි, විශ්වේශ්වරයාණනි,
මහඟු සම්පත, වදන් කුසුමින් ඔබ ගුණ
මා, මුවින් ගයන්නට යෙහෙන්
දීන මාගේ සිත තුළ, අපරිමිත ඹබ පිහිටුවා
රන් අඹරේ රඟනා සොබමන් සමිඳුනේ
අණුව තුළ ද, විශ්වය පුරා ද, ඉන් ඔබ්බෙහි ද සිටිනා
ඔබ පුදන්නට ගැත්තකු වන මට ද අවසර දෙනු මැන

පරිවර්තනය: ආර්. වඩිවේල් (විශ්රාමලත් උපගුරු), ඩී. ජී. ලින්ටන්, (විශ්රාමලත් විදුහල්පති), 2014
Under construction. Contributions welcome.
कविता - 3; ताल - पंजमं

हे तत् का अर्थ, चंद्रशेखर,
नीलकण्ड, सहस्रदलवासी,
उधर रहनेवालि अच्छे महेश्वर, तुझे
मेरे मुंह से जो बोलूं
नीच मेरे दिल को दिया अपरिमेय तू
तुझको स्वर्ण मंच का राजा,
जो युग हो ये दुनिया हो उससे अल्ग भि होकर
सेवार्थी मेरे ध्यान का ध्यान - 1.3

हिन्दी अनुवाद: ओरु अरिसोनन [देव महादेवन] 2017
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Supreme That! One with crescent-upon-crest!
Saama-chanting larynx! Stereonaut of thought!
Goodly lofty Ens! May I praise you with my tongue
In a mincing discourse.O! King of Auric-Hall
Who boundless bide in my little heart even.
Aeons of Dissolution You are forming,fading
As variant therein.May you will it so
I your servient one would e`er meditate on you.
Translation: S. A. Sankaranarayanan (2007)

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀢𑀶𑁆𑀧𑀭𑀫𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀴𑁂 𑀘𑀘𑀺𑀓𑀡𑁆𑀝 𑀘𑀺𑀓𑀡𑁆𑀝𑀸
𑀘𑀸𑀫𑀓𑀡𑁆 𑀝𑀸 𑀅𑀡𑁆𑀝 𑀯𑀸𑀡𑀸
𑀦𑀶𑁆𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀫𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀭𑀼𑀴𑀸𑀬𑁆 𑀉𑀭𑁃𑀓𑀮𑀦𑁆 𑀢𑀼𑀷𑁆𑀷𑁃
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀷𑀼𑀝𑁃 𑀦𑀸𑀯𑀺𑀷𑀸𑀮𑁆 𑀦𑀯𑀺𑀮𑁆𑀯𑀸𑀷𑁆
𑀅𑀶𑁆𑀧𑀷𑁆𑀏𑁆𑀷𑁆 𑀉𑀴𑁆𑀴𑀢𑁆 𑀢𑀴𑀯𑀺𑀮𑀸 𑀉𑀷𑁆𑀷𑁃𑀢𑁆
𑀢𑀦𑁆𑀢𑀧𑁄𑁆𑀷𑁆 𑀷𑀫𑁆𑀧𑀮𑀢𑁆 𑀢𑀭𑀘𑁂
𑀓𑀶𑁆𑀧𑀫𑀸𑀬𑁆 𑀉𑀮𑀓𑀸𑀬𑁆 𑀅𑀮𑁆𑀮𑁃𑀆 𑀷𑀸𑀬𑁃𑀢𑁆
𑀢𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀷𑁂𑀷𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀢𑀼𑀫𑀸 𑀓𑀭𑀼𑀢𑁂


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

তর়্‌পরম্ পোরুৰে সসিহণ্ড সিহণ্ডা
সামহণ্ টা অণ্ড ৱাণা
নর়্‌পেরুম্ পোরুৰায্ উরৈহলন্ দুন়্‌ন়ৈ
এন়্‌ন়ুডৈ নাৱিন়াল্ নৱিল্ৱান়্‌
অর়্‌পন়্‌এন়্‌ উৰ‍্ৰত্ তৰৱিলা উন়্‌ন়ৈত্
তন্দবোন়্‌ ন়ম্বলত্ তরসে
কর়্‌পমায্ উলহায্ অল্লৈআ ন়াযৈত্
তোণ্ডন়েন়্‌ করুদুমা করুদে


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

தற்பரம் பொருளே சசிகண்ட சிகண்டா
சாமகண் டா அண்ட வாணா
நற்பெரும் பொருளாய் உரைகலந் துன்னை
என்னுடை நாவினால் நவில்வான்
அற்பன்என் உள்ளத் தளவிலா உன்னைத்
தந்தபொன் னம்பலத் தரசே
கற்பமாய் உலகாய் அல்லைஆ னாயைத்
தொண்டனேன் கருதுமா கருதே


Open the Thamizhi Section in a New Tab
தற்பரம் பொருளே சசிகண்ட சிகண்டா
சாமகண் டா அண்ட வாணா
நற்பெரும் பொருளாய் உரைகலந் துன்னை
என்னுடை நாவினால் நவில்வான்
அற்பன்என் உள்ளத் தளவிலா உன்னைத்
தந்தபொன் னம்பலத் தரசே
கற்பமாய் உலகாய் அல்லைஆ னாயைத்
தொண்டனேன் கருதுமா கருதே

Open the Reformed Script Section in a New Tab
तऱ्परम् पॊरुळे ससिहण्ड सिहण्डा
सामहण् टा अण्ड वाणा
नऱ्पॆरुम् पॊरुळाय् उरैहलन् दुऩ्ऩै
ऎऩ्ऩुडै नाविऩाल् नविल्वाऩ्
अऱ्पऩ्ऎऩ् उळ्ळत् तळविला उऩ्ऩैत्
तन्दबॊऩ् ऩम्बलत् तरसे
कऱ्पमाय् उलहाय् अल्लैआ ऩायैत्
तॊण्डऩेऩ् करुदुमा करुदे

Open the Devanagari Section in a New Tab
ತಱ್ಪರಂ ಪೊರುಳೇ ಸಸಿಹಂಡ ಸಿಹಂಡಾ
ಸಾಮಹಣ್ ಟಾ ಅಂಡ ವಾಣಾ
ನಱ್ಪೆರುಂ ಪೊರುಳಾಯ್ ಉರೈಹಲನ್ ದುನ್ನೈ
ಎನ್ನುಡೈ ನಾವಿನಾಲ್ ನವಿಲ್ವಾನ್
ಅಱ್ಪನ್ಎನ್ ಉಳ್ಳತ್ ತಳವಿಲಾ ಉನ್ನೈತ್
ತಂದಬೊನ್ ನಂಬಲತ್ ತರಸೇ
ಕಱ್ಪಮಾಯ್ ಉಲಹಾಯ್ ಅಲ್ಲೈಆ ನಾಯೈತ್
ತೊಂಡನೇನ್ ಕರುದುಮಾ ಕರುದೇ

Open the Kannada Section in a New Tab
తఱ్పరం పొరుళే ససిహండ సిహండా
సామహణ్ టా అండ వాణా
నఱ్పెరుం పొరుళాయ్ ఉరైహలన్ దున్నై
ఎన్నుడై నావినాల్ నవిల్వాన్
అఱ్పన్ఎన్ ఉళ్ళత్ తళవిలా ఉన్నైత్
తందబొన్ నంబలత్ తరసే
కఱ్పమాయ్ ఉలహాయ్ అల్లైఆ నాయైత్
తొండనేన్ కరుదుమా కరుదే

Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

තර්පරම් පොරුළේ සසිහණ්ඩ සිහණ්ඩා
සාමහණ් ටා අණ්ඩ වාණා
නර්පෙරුම් පොරුළාය් උරෛහලන් දුන්නෛ
එන්නුඩෛ නාවිනාල් නවිල්වාන්
අර්පන්එන් උළ්ළත් තළවිලා උන්නෛත්
තන්දබොන් නම්බලත් තරසේ
කර්පමාය් උලහාය් අල්ලෛආ නායෛත්
තොණ්ඩනේන් කරුදුමා කරුදේ


Open the Sinhala Section in a New Tab
തറ്പരം പൊരുളേ ചചികണ്ട ചികണ്ടാ
ചാമകണ്‍ ടാ അണ്ട വാണാ
നറ്പെരും പൊരുളായ് ഉരൈകലന്‍ തുന്‍നൈ
എന്‍നുടൈ നാവിനാല്‍ നവില്വാന്‍
അറ്പന്‍എന്‍ ഉള്ളത് തളവിലാ ഉന്‍നൈത്
തന്തപൊന്‍ നംപലത് തരചേ
കറ്പമായ് ഉലകായ് അല്ലൈആ നായൈത്
തൊണ്ടനേന്‍ കരുതുമാ കരുതേ

Open the Malayalam Section in a New Tab
ถะรปะระม โปะรุเล จะจิกะณดะ จิกะณดา
จามะกะณ ดา อณดะ วาณา
นะรเปะรุม โปะรุลาย อุรายกะละน ถุณณาย
เอะณณุดาย นาวิณาล นะวิลวาณ
อรปะณเอะณ อุลละถ ถะละวิลา อุณณายถ
ถะนถะโปะณ ณะมปะละถ ถะระเจ
กะรปะมาย อุละกาย อลลายอา ณายายถ
โถะณดะเณณ กะรุถุมา กะรุเถ

Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ထရ္ပရမ္ ေပာ့ရုေလ စစိကန္တ စိကန္တာ
စာမကန္ တာ အန္တ ဝာနာ
နရ္ေပ့ရုမ္ ေပာ့ရုလာယ္ အုရဲကလန္ ထုန္နဲ
ေအ့န္နုတဲ နာဝိနာလ္ နဝိလ္ဝာန္
အရ္ပန္ေအ့န္ အုလ္လထ္ ထလဝိလာ အုန္နဲထ္
ထန္ထေပာ့န္ နမ္ပလထ္ ထရေစ
ကရ္ပမာယ္ အုလကာယ္ အလ္လဲအာ နာယဲထ္
ေထာ့န္တေနန္ ကရုထုမာ ကရုေထ


Open the Burmese Section in a New Tab
タリ・パラミ・ ポルレー サチカニ・タ チカニ・ター
チャマカニ・ ター アニ・タ ヴァーナー
ナリ・ペルミ・ ポルラアヤ・ ウリイカラニ・ トゥニ・ニイ
エニ・ヌタイ ナーヴィナーリ・ ナヴィリ・ヴァーニ・
アリ・パニ・エニ・ ウリ・ラタ・ タラヴィラー ウニ・ニイタ・
タニ・タポニ・ ナミ・パラタ・ タラセー
カリ・パマーヤ・ ウラカーヤ・ アリ・リイアー ナーヤイタ・
トニ・タネーニ・ カルトゥマー カルテー

Open the Japanese Section in a New Tab
darbaraM borule sasihanda sihanda
samahan da anda fana
narberuM borulay uraihalan dunnai
ennudai nafinal nafilfan
arbanen ullad dalafila unnaid
dandabon naMbalad darase
garbamay ulahay allaia nayaid
dondanen garuduma garude

Open the Pinyin Section in a New Tab
تَرْبَرَن بُورُضيَۤ سَسِحَنْدَ سِحَنْدا
سامَحَنْ تا اَنْدَ وَانا
نَرْبيَرُن بُورُضایْ اُرَيْحَلَنْ دُنَّْيْ
يَنُّْدَيْ ناوِنالْ نَوِلْوَانْ
اَرْبَنْيَنْ اُضَّتْ تَضَوِلا اُنَّْيْتْ
تَنْدَبُونْ نَنبَلَتْ تَرَسيَۤ
كَرْبَمایْ اُلَحایْ اَلَّيْآ نایَيْتْ
تُونْدَنيَۤنْ كَرُدُما كَرُديَۤOpen the Arabic Section in a New Tab
t̪ʌrpʌɾʌm po̞ɾɨ˞ɭʼe· sʌsɪxʌ˞ɳɖə sɪxʌ˞ɳɖɑ:
sɑ:mʌxʌ˞ɳ ʈɑ: ˀʌ˞ɳɖə ʋɑ˞:ɳʼɑ:
n̺ʌrpɛ̝ɾɨm po̞ɾɨ˞ɭʼɑ:ɪ̯ ʷʊɾʌɪ̯xʌlʌn̺ t̪ɨn̺n̺ʌɪ̯
ʲɛ̝n̺n̺ɨ˞ɽʌɪ̯ n̺ɑ:ʋɪn̺ɑ:l n̺ʌʋɪlʋɑ:n̺
ˀʌrpʌn̺ɛ̝n̺ ʷʊ˞ɭɭʌt̪ t̪ʌ˞ɭʼʌʋɪlɑ: ʷʊn̺n̺ʌɪ̯t̪
t̪ʌn̪d̪ʌβo̞n̺ n̺ʌmbʌlʌt̪ t̪ʌɾʌse:
kʌrpʌmɑ:ɪ̯ ʷʊlʌxɑ:ɪ̯ ˀʌllʌɪ̯ɑ: n̺ɑ:ɪ̯ʌɪ̯t̪
t̪o̞˞ɳɖʌn̺e:n̺ kʌɾɨðɨmɑ: kʌɾɨðe:

Open the IPA Section in a New Tab
taṟparam poruḷē cacikaṇṭa cikaṇṭā
cāmakaṇ ṭā aṇṭa vāṇā
naṟperum poruḷāy uraikalan tuṉṉai
eṉṉuṭai nāviṉāl navilvāṉ
aṟpaṉeṉ uḷḷat taḷavilā uṉṉait
tantapoṉ ṉampalat taracē
kaṟpamāy ulakāy allaiā ṉāyait
toṇṭaṉēṉ karutumā karutē

Open the Diacritic Section in a New Tab
тaтпaрaм порюлэa сaсыкантa сыкантаа
сaaмaкан таа антa ваанаа
нaтпэрюм порюлаай юрaыкалaн тюннaы
эннютaы наавынаал нaвылваан
атпaнэн юллaт тaлaвылаа юннaыт
тaнтaпон нaмпaлaт тaрaсэa
катпaмаай юлaкaй аллaыаа наайaыт
тонтaнэaн карютюмаа карютэa

Open the Russian Section in a New Tab
tharpa'ram po'ru'leh zazika'nda zika'ndah
zahmaka'n dah a'nda wah'nah
:narpe'rum po'ru'lahj u'räkala:n thunnä
ennudä :nahwinahl :nawilwahn
arpanen u'l'lath tha'lawilah unnäth
tha:nthapon nampalath tha'razeh
karpamahj ulakahj alläah nahjäth
tho'ndanehn ka'ruthumah ka'rutheh

Open the German Section in a New Tab
tharhparam poròlhèè çaçikanhda çikanhdaa
çhamakanh daa anhda vaanhaa
narhpèròm poròlhaaiy òrâikalan thònnâi
ènnòtâi naavinaal navilvaan
arhpanèn òlhlhath thalhavilaa ònnâith
thanthapon nampalath tharaçèè
karhpamaaiy òlakaaiy allâiaa naayâith
thonhdanèèn karòthòmaa karòthèè
tharhparam porulhee ceaceicainhta ceicainhtaa
saamacainh taa ainhta vanhaa
narhperum porulhaayi uraicalain thunnai
ennutai naavinaal navilvan
arhpanen ulhlhaith thalhavilaa unnaiith
thainthapon nampalaith tharacee
carhpamaayi ulacaayi allaiaa naayiaiith
thoinhtaneen caruthumaa caruthee
tha'rparam poru'lae sasika'nda sika'ndaa
saamaka'n daa a'nda vaa'naa
:na'rperum poru'laay uraikala:n thunnai
ennudai :naavinaal :navilvaan
a'rpanen u'l'lath tha'lavilaa unnaith
tha:nthapon nampalath tharasae
ka'rpamaay ulakaay allaiaa naayaith
tho'ndanaen karuthumaa karuthae

Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.