ஒன்பதாம் திருமுறை
19 பதிகங்கள், 301 பாடல்கள், 14 கோயில்கள்
001 கோயில் - `ஒளிவளர் விளக்கே
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


பாடல் எண் : 11 பண் : பஞ்சமம்

மறைகளும் அமரர் கூட்டமும் மாட்டா
    தயன்திரு மாலொடு மயங்கி
முறைமுறை முறையிட் டோர்வரி யாயை
    மூர்க்கனேன் மொழிந்தபுன் மொழிகள்
அறைகழல் அரன்சீர் அறிவிலா வெறுமைச்
    சிறுமையிற் பொறுக்கும்அம் பலத்துள்
நிறைதரு கருணா நிலயமே உன்னைத்
    தொண்டனேன் நினையுமா நினையே?
.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
முதலாவது குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com

இரண்டாவது குரலிசை: சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 

பொழிப்புரை:

வேதங்களும், தேவர்கள் குழாமும், பிரமனும், திருமாலோடு உள்ளம் மயங்கித் தம் முயற்சியால் உன்னை அறிய இயலாமல் தாம் உன்னை வழிபடும் முறையாலே பலவாறு வேண்டி யும் உன்னை உள்ளவாறு அறியமாட்டதவராய் இருப்பவும், அறிவற்ற வனாகிய அடியேன் சொல்லிய இந்த அற்பமான சொற்களை, வீரக்கழல்கள் ஒலிக்கும் திருவடிகளை உடைய உன் சிறப்புக்களைச் சிறிதும் அறியாது இகழ்ந்து உரைக்கின்ற கொடிய சொற்களைப் பொறுக்கும் உனக்கு, பொறுத்துக்கொள்ளுதல் இயல்பாக உள்ளது. அத்தகைய, அம்பலத்துள் நிறைந்து காணப்படும் கருணைக்கு இருப்பிடமானவனே! உன்னை உன் தொண்டனாகிய அடியேன் விருப்புற்று நினைக்குமாறு நீ திருவுள்ளம் பற்றிச் செயற்படுவாயாக.

குறிப்புரை:

ஓர்வரியாய் எனப் பின்னர் வருகின்றமையின், வாளா, மாட்டாது என்றார். முறை முறை என்ற அடுக்கு, பன்மை பற்றி வந்தது. முறையிட்டும் என்னும் உயர்வு சிறப்பும்மை தொகுத்தலா யிற்று. `ஓர்ப்பரியாயை` என்பதும் பாடம். அரன் என முன்னிலையிற் படர்க்கை வந்தது. அரன்சீர் அறிவிலா வெறுமைச் சிறுமையிற் பொறுக்கும் என்றது, `உனது பெருமையைச் சிறிதும் அறியாது இகழும் அறிவிலிகளது இகழுரையைப் பொறுத்துக் கொள்ளுதல் போலப் பொறுத்துக் கொள்கின்ற` என்றபடி. வெறுமை- அறிவின்மை. சிறுமை - இகழ்ச்சி. இவ்விரண்டும் ஆகுபெயர்களாய் அவற்றை உடைய மக்கள்மேலும், சொற்கள்மேலும் நின்றன. `சிறிதும் அறியாது இகழ்ந்துரைக்கின்ற வன் சொற்களைப் பொறுப்பவனுக்குச் சிறிது அறிந்து புகழ்கின்ற புன் சொல்லைப் பொறுத்தல் இயல்பே என்றற்கு அவ்வன்சொற் பொறுத்தலை உவமையாக்கினார். `பொறுக்கும் கருணாநிலயமே` என இயையும். நிலயம் - இருப்பிடம். இறுதித் திருப்பாட்டுக்களில் தம்மைப்பற்றிக் குறிக்கின்ற இவ்வாசிரியர், அவற்றைத் திருக்கடைக்காப்பாக அருளாது, தமது பாடலை இறைவன் ஏற்றருள வேண்டிக் கூறுகின்றார்.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
వేదములు దేవతలు ఎఱుగలేని
నలువ నారాయణుడు మదిదప్పి
మరి మరి వేడియు ఒక పరి నిను తెలియక
నేర్చు రీతి పొగడ నా మూర్ఖపు పలుకుల
మొరయు కడియపు పాదముల పొగడ నేర్వక
ఎటునటులాడిన అజ్ఞాని నను తగ
భరియించెడి భర్తవై కరుణాకరుడవైన నిను
నేనేవేళ తలుచు నటుల తలుపవే

[అనువాదము : డా. సత్యవాణి, 2014]
ವೇದಗಳು, ಸುರರ ಸಮೂಹ, ವೆಂಕಟರಮಣನೊಂದಿಗೆ
ಭಾವಪರವಶರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು
ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಹಲವು
ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಯೂ, ನಿಜಸ್ವರೂಪ ಅರಿಯದವನಾಗಿ
ಇರುವುದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಕಿಂಕರನು ಹೇಳಿದ ಈ ಅಲ್ಪವಾದ
ನುಡಿಗಳನ್ನು ವೀರಪಾದಗಳ ಗೆಜ್ಜೆಯ ನಿನದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ
ಅಡಿದಾವರೆಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತಿಳಿಯದೆ
ನಿಂದಿಸುವ ಕಠಿಣತರವಾದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವ ನಿನಗೆ ಸಹನೆ
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಅಂತಹ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ
ತುಳುಕುವ ಕರುಣೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದವನೆ ! ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ
ಕಿಂಕರನಾದ ನಾನು ಸಡಗರದಿಂದ ನೆನೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಕರುಣಿಸುವಂತವನಾಗು.

ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಕೆ. ಮಲರ್ ವಿಳಿ, 2010

മറകള്ക്കും അമരര്ക്കും അറിഞ്ഞിട ആകാതോനേ
അയനൊടു തിരുമാലുരുവായ് നിന്നു മുയക്കുവോനേ
മുറമുറയായ് മുറയിടുവോര്തം ഒരു വഴിയതിലും അണയാ അരിയവനേ
മൂര്ഖന് ഞാന് അറിവില്ലാതങ്ങു നിന്
നിറകഴല് ക്കീഴിലമര്ന്നു ഉരച്ചെയ്ത ഇപ്പുന്മൊഴികളെയെല്ലാം
ചിറുമയായ് എണ്ണിപ്പൊറുത്തിടുമോ നീ എന് അമ്പലമുളളിലെ
നിറവാര്ന്നരുളും കരുണാകരാ
തൊണ്ടന് ഞാന് നിന്നില് ഇഷ്ടമാര്ന്നിട ഇഷ്ടമായിരി നീയേ
നിറകഴല് = ഐശ്വര്യമാര്ന്ന പാദം; പുന്മൊഴി = തരം താണമൊഴി 11

കെ. ജി. ചന്ദ്രശേഖരന് നായര് (2016)
වේදයත්, දේව මුළුවත්, හසු කර නො ගත්
වෙණු ද, බඹු ද සිහි මුළා වී
නන් අයුරින් අයැදිමුත්, දසුන් නුදුටු මොහොතේ
අදමයකු වන මා පැවසූ රළු වදන්
අනුවණ බාලයා ගේ බහසි බස් ලෙස
ඉවසා වදාරමින්, රන් අඹරේ
පිරී විසිරී සිටින කරුණා නිධානය! ඔබ,
ගැත්තකු වන මා, සිහි කරනු වස් සිහිකර වනු මැන!

පරිවර්තනය: ආර්. වඩිවේල් (විශ්රාමලත් උපගුරු), ඩී. ජී. ලින්ටන්, (විශ්රාමලත් විදුහල්පති), 2014
Under construction. Contributions welcome.
कविता - 11; ताल - पंजमं

स्मृतियों देव-समूह के साथ
ब्रह्मा और विष्णु भी व्याकुल होकर
बार बार आवेदन करके भी जिनको न जान सके,
जिनके वीर-पायल पहने पैरों की महिमा
न जानके शून्य नीच मूर्ख मेरे कठिन बातों को
क्षमा किये सोना मंच में करुणा भरनेवाले,
भक्त मैं तुमें याद करने का याद करो - 1.11

हिन्दी अनुवाद: ओरु अरिसोनन [देव महादेवन] 2017
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Vedas, Devas acrowding with fair Maal and Brahma
Are inebriate. In repeated pleading, they tried
To grasp you. While such are they, I, your trivial,
Vassal have versed in words vain that not see
Your sounding Kazhal-feet. May you brook
My vacuous hollowness. O, abode of Mercy
Granting full in spatium! May you will it so
I your servient one deliberate on your will!
Translation: S. A. Sankaranarayanan (2007)

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀫𑀶𑁃𑀓𑀴𑀼𑀫𑁆 𑀅𑀫𑀭𑀭𑁆 𑀓𑀽𑀝𑁆𑀝𑀫𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀸𑀝𑁆𑀝𑀸
𑀢𑀬𑀷𑁆𑀢𑀺𑀭𑀼 𑀫𑀸𑀮𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀫𑀬𑀗𑁆𑀓𑀺
𑀫𑀼𑀶𑁃𑀫𑀼𑀶𑁃 𑀫𑀼𑀶𑁃𑀬𑀺𑀝𑁆 𑀝𑁄𑀭𑁆𑀯𑀭𑀺 𑀬𑀸𑀬𑁃
𑀫𑀽𑀭𑁆𑀓𑁆𑀓𑀷𑁂𑀷𑁆 𑀫𑁄𑁆𑀵𑀺𑀦𑁆𑀢𑀧𑀼𑀷𑁆 𑀫𑁄𑁆𑀵𑀺𑀓𑀴𑁆
𑀅𑀶𑁃𑀓𑀵𑀮𑁆 𑀅𑀭𑀷𑁆𑀘𑀻𑀭𑁆 𑀅𑀶𑀺𑀯𑀺𑀮𑀸 𑀯𑁂𑁆𑀶𑀼𑀫𑁃𑀘𑁆
𑀘𑀺𑀶𑀼𑀫𑁃𑀬𑀺𑀶𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀶𑀼𑀓𑁆𑀓𑀼𑀫𑁆𑀅𑀫𑁆 𑀧𑀮𑀢𑁆𑀢𑀼𑀴𑁆
𑀦𑀺𑀶𑁃𑀢𑀭𑀼 𑀓𑀭𑀼𑀡𑀸 𑀦𑀺𑀮𑀬𑀫𑁂 𑀉𑀷𑁆𑀷𑁃𑀢𑁆
𑀢𑁄𑁆𑀡𑁆𑀝𑀷𑁂𑀷𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁃𑀬𑀼𑀫𑀸 𑀦𑀺𑀷𑁃𑀬𑁂?


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

মর়ৈহৰুম্ অমরর্ কূট্টমুম্ মাট্টা
তযন়্‌দিরু মালোডু মযঙ্গি
মুর়ৈমুর়ৈ মুর়ৈযিট্ টোর্ৱরি যাযৈ
মূর্ক্কন়েন়্‌ মোৰ়িন্দবুন়্‌ মোৰ়িহৰ‍্
অর়ৈহৰ়ল্ অরন়্‌চীর্ অর়িৱিলা ৱের়ুমৈচ্
সির়ুমৈযির়্‌ পোর়ুক্কুম্অম্ পলত্তুৰ‍্
নির়ৈদরু করুণা নিলযমে উন়্‌ন়ৈত্
তোণ্ডন়েন়্‌ নিন়ৈযুমা নিন়ৈযে?


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

மறைகளும் அமரர் கூட்டமும் மாட்டா
தயன்திரு மாலொடு மயங்கி
முறைமுறை முறையிட் டோர்வரி யாயை
மூர்க்கனேன் மொழிந்தபுன் மொழிகள்
அறைகழல் அரன்சீர் அறிவிலா வெறுமைச்
சிறுமையிற் பொறுக்கும்அம் பலத்துள்
நிறைதரு கருணா நிலயமே உன்னைத்
தொண்டனேன் நினையுமா நினையே?


Open the Thamizhi Section in a New Tab
மறைகளும் அமரர் கூட்டமும் மாட்டா
தயன்திரு மாலொடு மயங்கி
முறைமுறை முறையிட் டோர்வரி யாயை
மூர்க்கனேன் மொழிந்தபுன் மொழிகள்
அறைகழல் அரன்சீர் அறிவிலா வெறுமைச்
சிறுமையிற் பொறுக்கும்அம் பலத்துள்
நிறைதரு கருணா நிலயமே உன்னைத்
தொண்டனேன் நினையுமா நினையே?

Open the Reformed Script Section in a New Tab
मऱैहळुम् अमरर् कूट्टमुम् माट्टा
तयऩ्दिरु मालॊडु मयङ्गि
मुऱैमुऱै मुऱैयिट् टोर्वरि यायै
मूर्क्कऩेऩ् मॊऴिन्दबुऩ् मॊऴिहळ्
अऱैहऴल् अरऩ्चीर् अऱिविला वॆऱुमैच्
सिऱुमैयिऱ् पॊऱुक्कुम्अम् पलत्तुळ्
निऱैदरु करुणा निलयमे उऩ्ऩैत्
तॊण्डऩेऩ् निऩैयुमा निऩैये?

Open the Devanagari Section in a New Tab
ಮಱೈಹಳುಂ ಅಮರರ್ ಕೂಟ್ಟಮುಂ ಮಾಟ್ಟಾ
ತಯನ್ದಿರು ಮಾಲೊಡು ಮಯಂಗಿ
ಮುಱೈಮುಱೈ ಮುಱೈಯಿಟ್ ಟೋರ್ವರಿ ಯಾಯೈ
ಮೂರ್ಕ್ಕನೇನ್ ಮೊೞಿಂದಬುನ್ ಮೊೞಿಹಳ್
ಅಱೈಹೞಲ್ ಅರನ್ಚೀರ್ ಅಱಿವಿಲಾ ವೆಱುಮೈಚ್
ಸಿಱುಮೈಯಿಱ್ ಪೊಱುಕ್ಕುಮ್ಅಂ ಪಲತ್ತುಳ್
ನಿಱೈದರು ಕರುಣಾ ನಿಲಯಮೇ ಉನ್ನೈತ್
ತೊಂಡನೇನ್ ನಿನೈಯುಮಾ ನಿನೈಯೇ?

Open the Kannada Section in a New Tab
మఱైహళుం అమరర్ కూట్టముం మాట్టా
తయన్దిరు మాలొడు మయంగి
ముఱైముఱై ముఱైయిట్ టోర్వరి యాయై
మూర్క్కనేన్ మొళిందబున్ మొళిహళ్
అఱైహళల్ అరన్చీర్ అఱివిలా వెఱుమైచ్
సిఱుమైయిఱ్ పొఱుక్కుమ్అం పలత్తుళ్
నిఱైదరు కరుణా నిలయమే ఉన్నైత్
తొండనేన్ నినైయుమా నినైయే?

Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

මරෛහළුම් අමරර් කූට්ටමුම් මාට්ටා
තයන්දිරු මාලොඩු මයංගි
මුරෛමුරෛ මුරෛයිට් ටෝර්වරි යායෛ
මූර්ක්කනේන් මොළින්දබුන් මොළිහළ්
අරෛහළල් අරන්චීර් අරිවිලා වෙරුමෛච්
සිරුමෛයිර් පොරුක්කුම්අම් පලත්තුළ්
නිරෛදරු කරුණා නිලයමේ උන්නෛත්
තොණ්ඩනේන් නිනෛයුමා නිනෛයේ?


Open the Sinhala Section in a New Tab
മറൈകളും അമരര്‍ കൂട്ടമും മാട്ടാ
തയന്‍തിരു മാലൊടു മയങ്കി
മുറൈമുറൈ മുറൈയിട് ടോര്‍വരി യായൈ
മൂര്‍ക്കനേന്‍ മൊഴിന്തപുന്‍ മൊഴികള്‍
അറൈകഴല്‍ അരന്‍ചീര്‍ അറിവിലാ വെറുമൈച്
ചിറുമൈയിറ് പൊറുക്കുമ്അം പലത്തുള്‍
നിറൈതരു കരുണാ നിലയമേ ഉന്‍നൈത്
തൊണ്ടനേന്‍ നിനൈയുമാ നിനൈയേ?

Open the Malayalam Section in a New Tab
มะรายกะลุม อมะระร กูดดะมุม มาดดา
ถะยะณถิรุ มาโละดุ มะยะงกิ
มุรายมุราย มุรายยิด โดรวะริ ยายาย
มูรกกะเณณ โมะฬินถะปุณ โมะฬิกะล
อรายกะฬะล อระณจีร อริวิลา เวะรุมายจ
จิรุมายยิร โปะรุกกุมอม ปะละถถุล
นิรายถะรุ กะรุณา นิละยะเม อุณณายถ
โถะณดะเณณ นิณายยุมา นิณายเย?

Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

မရဲကလုမ္ အမရရ္ ကူတ္တမုမ္ မာတ္တာ
ထယန္ထိရု မာေလာ့တု မယင္ကိ
မုရဲမုရဲ မုရဲယိတ္ ေတာရ္ဝရိ ယာယဲ
မူရ္က္ကေနန္ ေမာ့လိန္ထပုန္ ေမာ့လိကလ္
အရဲကလလ္ အရန္စီရ္ အရိဝိလာ ေဝ့ရုမဲစ္
စိရုမဲယိရ္ ေပာ့ရုက္ကုမ္အမ္ ပလထ္ထုလ္
နိရဲထရု ကရုနာ နိလယေမ အုန္နဲထ္
ေထာ့န္တေနန္ နိနဲယုမာ နိနဲေယ?


Open the Burmese Section in a New Tab
マリイカルミ・ アマラリ・ クータ・タムミ・ マータ・ター
タヤニ・ティル マーロトゥ マヤニ・キ
ムリイムリイ ムリイヤタ・ トーリ・ヴァリ ヤーヤイ
ムーリ・ク・カネーニ・ モリニ・タプニ・ モリカリ・
アリイカラリ・ アラニ・チーリ・ アリヴィラー ヴェルマイシ・
チルマイヤリ・ ポルク・クミ・アミ・ パラタ・トゥリ・
ニリイタル カルナー ニラヤメー ウニ・ニイタ・
トニ・タネーニ・ ニニイユマー ニニイヤエ?

Open the Japanese Section in a New Tab
maraihaluM amarar guddamuM madda
dayandiru malodu mayanggi
muraimurai muraiyid dorfari yayai
murgganen molindabun molihal
araihalal arandir arifila ferumaid
sirumaiyir boruggumaM baladdul
niraidaru garuna nilayame unnaid
dondanen ninaiyuma ninaiye?

Open the Pinyin Section in a New Tab
مَرَيْحَضُن اَمَرَرْ كُوتَّمُن ماتّا
تَیَنْدِرُ مالُودُ مَیَنغْغِ
مُرَيْمُرَيْ مُرَيْیِتْ تُوۤرْوَرِ یایَيْ
مُورْكَّنيَۤنْ مُوظِنْدَبُنْ مُوظِحَضْ
اَرَيْحَظَلْ اَرَنْتشِيرْ اَرِوِلا وٕرُمَيْتشْ
سِرُمَيْیِرْ بُورُكُّمْاَن بَلَتُّضْ
نِرَيْدَرُ كَرُنا نِلَیَميَۤ اُنَّْيْتْ
تُونْدَنيَۤنْ نِنَيْیُما نِنَيْیيَۤ?Open the Arabic Section in a New Tab
mʌɾʌɪ̯xʌ˞ɭʼɨm ˀʌmʌɾʌr ku˞:ʈʈʌmʉ̩m mɑ˞:ʈʈɑ:
t̪ʌɪ̯ʌn̪d̪ɪɾɨ mɑ:lo̞˞ɽɨ mʌɪ̯ʌŋʲgʲɪ
mʊɾʌɪ̯mʉ̩ɾʌɪ̯ mʊɾʌjɪ̯ɪ˞ʈ ʈo:rʋʌɾɪ· ɪ̯ɑ:ɪ̯ʌɪ̯
mu:rkkʌn̺e:n̺ mo̞˞ɻɪn̪d̪ʌβʉ̩n̺ mo̞˞ɻɪxʌ˞ɭ
ˀʌɾʌɪ̯xʌ˞ɻʌl ˀʌɾʌn̺ʧi:r ˀʌɾɪʋɪlɑ: ʋɛ̝ɾɨmʌɪ̯ʧ
sɪɾɨmʌjɪ̯ɪr po̞ɾɨkkɨmʌm pʌlʌt̪t̪ɨ˞ɭ
n̺ɪɾʌɪ̯ðʌɾɨ kʌɾɨ˞ɳʼɑ: n̺ɪlʌɪ̯ʌme· ʷʊn̺n̺ʌɪ̯t̪
t̪o̞˞ɳɖʌn̺e:n̺ n̺ɪn̺ʌjɪ̯ɨmɑ: n̺ɪn̺ʌjɪ̯e· ?

Open the IPA Section in a New Tab
maṟaikaḷum amarar kūṭṭamum māṭṭā
tayaṉtiru māloṭu mayaṅki
muṟaimuṟai muṟaiyiṭ ṭōrvari yāyai
mūrkkaṉēṉ moḻintapuṉ moḻikaḷ
aṟaikaḻal araṉcīr aṟivilā veṟumaic
ciṟumaiyiṟ poṟukkumam palattuḷ
niṟaitaru karuṇā nilayamē uṉṉait
toṇṭaṉēṉ niṉaiyumā niṉaiyē?

Open the Diacritic Section in a New Tab
мaрaыкалюм амaрaр куттaмюм мааттаа
тaянтырю маалотю мaянгкы
мюрaымюрaы мюрaыйыт тоорвaры яaйaы
муркканэaн молзынтaпюн молзыкал
арaыкалзaл арaнсир арывылаа вэрюмaыч
сырюмaыйыт порюккюмам пaлaттюл
нырaытaрю карюнаа нылaямэa юннaыт
тонтaнэaн нынaыёмаа нынaыеa?

Open the Russian Section in a New Tab
maräka'lum ama'ra'r kuhddamum mahddah
thajanthi'ru mahlodu majangki
murämurä muräjid doh'rwa'ri jahjä
muh'rkkanehn moshi:nthapun moshika'l
aräkashal a'ransih'r ariwilah werumäch
zirumäjir porukkumam palaththu'l
:nirätha'ru ka'ru'nah :nilajameh unnäth
tho'ndanehn :ninäjumah :ninäjeh?

Open the German Section in a New Tab
marhâikalhòm amarar kötdamòm maatdaa
thayanthirò maalodò mayangki
mòrhâimòrhâi mòrhâiyeit toorvari yaayâi
mörkkanèèn mo1zinthapòn mo1zikalh
arhâikalzal arançiir arhivilaa vèrhòmâiçh
çirhòmâiyeirh porhòkkòmam palaththòlh
nirhâitharò karònhaa nilayamèè ònnâith
thonhdanèèn ninâiyòmaa ninâiyèè?
marhaicalhum amarar cuuittamum maaittaa
thayanthiru maalotu mayangci
murhaimurhai murhaiyiiit toorvari iyaayiai
muuriccaneen molziinthapun molzicalh
arhaicalzal aranceiir arhivilaa verhumaic
ceirhumaiyiirh porhuiccumam palaiththulh
nirhaitharu carunhaa nilayamee unnaiith
thoinhtaneen ninaiyumaa ninaiyiee?
ma'raika'lum amarar kooddamum maaddaa
thayanthiru maalodu mayangki
mu'raimu'rai mu'raiyid doarvari yaayai
moorkkanaen mozhi:nthapun mozhika'l
a'raikazhal aranseer a'rivilaa ve'rumaich
si'rumaiyi'r po'rukkumam palaththu'l
:ni'raitharu karu'naa :nilayamae unnaith
tho'ndanaen :ninaiyumaa :ninaiyae?

Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.