ஆறாம் திருமுறை
99 பதிகங்கள், 981 பாடல்கள், 65 கோயில்கள்
094 பொது
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


பாடல் எண் : 5

தீயாகி நீராகித் திண்மை யாகித்
    திசையாகி அத்திசைக் கோர்தெய்வ மாகித்
தாயாகித் தந்தையாய்ச் சார்வு மாகித்
    தாரகையும் ஞாயிறுந்தண் மதியு மாகிக்
காயாகிப் பழமாகிப் பழத்தில் நின்ற
    இரதங்கள் நுகர்வானுந் தானே யாகி
நீயாகி நானாகி நேர்மை யாகி
    நெடுஞ்சுடராய் நிமிர்ந்தடிகள் நின்ற வாறே
.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

தீயின் வெம்மையாகியும், நீரின் தண்மையாகியும், நிலத்தின் திண்மையாகியும், திசைகள் ஆகியும், அத்திசைகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் உரிய தெய்வமாகியும், தாயாகியும், தந்தையாகியும், சார்தற்குரிய பற்றுக்கோடாகியும், நாண் மீனாகியும், ஞாயிறாகியும், குளிர் மதியமாகியும், காயாகியும், பழங்கள் ஆகியும், பழத்தில் நின்ற சுவைகள் ஆகியும், அச்சுவைகளை நுகர்பவன் ஆகியும் தன்மை முன்னிலை படர்க்கை என்னும் மூன்று இடங்கள் ஆகியும் நுண்மை ஆகியும் நீண்ட ஒளிப்பிழம்பாகியும் எம்பெருமான் பரவி நின்றவாறு வியக்கத்தக்கதாகும்.

குறிப்புரை:

திண்மை, நிலத்தின் குணம் ; இது கூறினமையால், ` தீ, நீர் ` என்றவற்றினும், அவற்றது தட்ப வெப்பங்களாகிய குணங்களையே கொள்க. திசைத் தெய்வம் - திசைக் காவலர். திசைகளைத் தனித்தனி நோக்கி அருளிச்செய்தலின், ` ஓர் தெய்வமாகி ` என்று அருளினார். சார்வு - சார்பு ; துணை ; பற்றுக்கோடு. தாரகை - விண்மீன் ; இது முதலிய மூன்றும் வானத்திலுள்ள ஒளி மண்டிலங்களை நோக்கி அருளிச் செய்தவாறு. ` இரதமாகி ` என்பதும் உடம்பொடு புணர்த்தலாற் கொள்ளப்படும். இரதம் - சுவை. நுகர்வான் - துய்ப்பவன் ; இனம் பற்றி ஒருமையாக அருளிச்செய்தார். ` நீ, நான் என்பன, முன்னிலை, படர்க்கை ` என்னுந் துணையாய் நின்றன ; இவற்றானே, ` அவன் ` என்னும் படர்க்கையும் கொள்ள நின்றது. நேர்மை - நுண்மை.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
प्रभु अग्नि और जलधारा दिषा और दिषाधिपति स्वरूप हैं। प्रभु माता-पिता व बन्धु स्वरूप हैं। प्रभु नक्षत्र सूर्य, चन्द्र, कच्चा फल, फल का स्वाद स्वरूप हैं। प्रभु इसके भोग्य स्वरूप हैं। वे एक भी हैं, अनेक भी हैं। वे गति भी हैं। वे धर्म स्वरूप व ज्योति स्वरूप हैं। विराट रूप धारण करने वाले हमारे प्रभु, सर्वगुण सम्पन्न षाष्वत मूर्ति हैं।

रूपान्तरकार - डॉ.एन.सुन्दरम 2000
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
As fire,
water and hardness (of earth),
As directions and gods of directions,
As mother,
father and (supporting) Prop,
As stars,
sun and cool moon,
As fruit green and ripe,
and as One That relishes the essences abiding in fruits,
As you and me and the subtle principle,
The lofty Lord--the spiraling flame--,
abides for ever.
Translation: T. N. Ramachandran,Thanjaavoor ,1995

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀢𑀻𑀬𑀸𑀓𑀺 𑀦𑀻𑀭𑀸𑀓𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀺𑀡𑁆𑀫𑁃 𑀬𑀸𑀓𑀺𑀢𑁆
𑀢𑀺𑀘𑁃𑀬𑀸𑀓𑀺 𑀅𑀢𑁆𑀢𑀺𑀘𑁃𑀓𑁆 𑀓𑁄𑀭𑁆𑀢𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯 𑀫𑀸𑀓𑀺𑀢𑁆
𑀢𑀸𑀬𑀸𑀓𑀺𑀢𑁆 𑀢𑀦𑁆𑀢𑁃𑀬𑀸𑀬𑁆𑀘𑁆 𑀘𑀸𑀭𑁆𑀯𑀼 𑀫𑀸𑀓𑀺𑀢𑁆
𑀢𑀸𑀭𑀓𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀜𑀸𑀬𑀺𑀶𑀼𑀦𑁆𑀢𑀡𑁆 𑀫𑀢𑀺𑀬𑀼 𑀫𑀸𑀓𑀺𑀓𑁆
𑀓𑀸𑀬𑀸𑀓𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀵𑀫𑀸𑀓𑀺𑀧𑁆 𑀧𑀵𑀢𑁆𑀢𑀺𑀮𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶
𑀇𑀭𑀢𑀗𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀦𑀼𑀓𑀭𑁆𑀯𑀸𑀷𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀸𑀷𑁂 𑀬𑀸𑀓𑀺
𑀦𑀻𑀬𑀸𑀓𑀺 𑀦𑀸𑀷𑀸𑀓𑀺 𑀦𑁂𑀭𑁆𑀫𑁃 𑀬𑀸𑀓𑀺
𑀦𑁂𑁆𑀝𑀼𑀜𑁆𑀘𑀼𑀝𑀭𑀸𑀬𑁆 𑀦𑀺𑀫𑀺𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑀝𑀺𑀓𑀴𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶 𑀯𑀸𑀶𑁂


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

তীযাহি নীরাহিত্ তিণ্মৈ যাহিত্
তিসৈযাহি অত্তিসৈক্ কোর্দেয্ৱ মাহিত্
তাযাহিত্ তন্দৈযায্চ্ চার্ৱু মাহিত্
তারহৈযুম্ ঞাযির়ুন্দণ্ মদিযু মাহিক্
কাযাহিপ্ পৰ়মাহিপ্ পৰ়ত্তিল্ নিণ্ড্র
ইরদঙ্গৰ‍্ নুহর্ৱান়ুন্ দান়ে যাহি
নীযাহি নান়াহি নের্মৈ যাহি
নেডুঞ্জুডরায্ নিমির্ন্দডিহৰ‍্ নিণ্ড্র ৱার়ে


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

தீயாகி நீராகித் திண்மை யாகித்
திசையாகி அத்திசைக் கோர்தெய்வ மாகித்
தாயாகித் தந்தையாய்ச் சார்வு மாகித்
தாரகையும் ஞாயிறுந்தண் மதியு மாகிக்
காயாகிப் பழமாகிப் பழத்தில் நின்ற
இரதங்கள் நுகர்வானுந் தானே யாகி
நீயாகி நானாகி நேர்மை யாகி
நெடுஞ்சுடராய் நிமிர்ந்தடிகள் நின்ற வாறே


Open the Thamizhi Section in a New Tab
தீயாகி நீராகித் திண்மை யாகித்
திசையாகி அத்திசைக் கோர்தெய்வ மாகித்
தாயாகித் தந்தையாய்ச் சார்வு மாகித்
தாரகையும் ஞாயிறுந்தண் மதியு மாகிக்
காயாகிப் பழமாகிப் பழத்தில் நின்ற
இரதங்கள் நுகர்வானுந் தானே யாகி
நீயாகி நானாகி நேர்மை யாகி
நெடுஞ்சுடராய் நிமிர்ந்தடிகள் நின்ற வாறே

Open the Reformed Script Section in a New Tab
तीयाहि नीराहित् तिण्मै याहित्
तिसैयाहि अत्तिसैक् कोर्दॆय्व माहित्
तायाहित् तन्दैयाय्च् चार्वु माहित्
तारहैयुम् ञायिऱुन्दण् मदियु माहिक्
कायाहिप् पऴमाहिप् पऴत्तिल् निण्ड्र
इरदङ्गळ् नुहर्वाऩुन् दाऩे याहि
नीयाहि नाऩाहि नेर्मै याहि
नॆडुञ्जुडराय् निमिर्न्दडिहळ् निण्ड्र वाऱे
Open the Devanagari Section in a New Tab
ತೀಯಾಹಿ ನೀರಾಹಿತ್ ತಿಣ್ಮೈ ಯಾಹಿತ್
ತಿಸೈಯಾಹಿ ಅತ್ತಿಸೈಕ್ ಕೋರ್ದೆಯ್ವ ಮಾಹಿತ್
ತಾಯಾಹಿತ್ ತಂದೈಯಾಯ್ಚ್ ಚಾರ್ವು ಮಾಹಿತ್
ತಾರಹೈಯುಂ ಞಾಯಿಱುಂದಣ್ ಮದಿಯು ಮಾಹಿಕ್
ಕಾಯಾಹಿಪ್ ಪೞಮಾಹಿಪ್ ಪೞತ್ತಿಲ್ ನಿಂಡ್ರ
ಇರದಂಗಳ್ ನುಹರ್ವಾನುನ್ ದಾನೇ ಯಾಹಿ
ನೀಯಾಹಿ ನಾನಾಹಿ ನೇರ್ಮೈ ಯಾಹಿ
ನೆಡುಂಜುಡರಾಯ್ ನಿಮಿರ್ಂದಡಿಹಳ್ ನಿಂಡ್ರ ವಾಱೇ
Open the Kannada Section in a New Tab
తీయాహి నీరాహిత్ తిణ్మై యాహిత్
తిసైయాహి అత్తిసైక్ కోర్దెయ్వ మాహిత్
తాయాహిత్ తందైయాయ్చ్ చార్వు మాహిత్
తారహైయుం ఞాయిఱుందణ్ మదియు మాహిక్
కాయాహిప్ పళమాహిప్ పళత్తిల్ నిండ్ర
ఇరదంగళ్ నుహర్వానున్ దానే యాహి
నీయాహి నానాహి నేర్మై యాహి
నెడుంజుడరాయ్ నిమిర్ందడిహళ్ నిండ్ర వాఱే
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

තීයාහි නීරාහිත් තිණ්මෛ යාහිත්
තිසෛයාහි අත්තිසෛක් කෝර්දෙය්ව මාහිත්
තායාහිත් තන්දෛයාය්ච් චාර්වු මාහිත්
තාරහෛයුම් ඥායිරුන්දණ් මදියු මාහික්
කායාහිප් පළමාහිප් පළත්තිල් නින්‍ර
ඉරදංගළ් නුහර්වානුන් දානේ යාහි
නීයාහි නානාහි නේර්මෛ යාහි
නෙඩුඥ්ජුඩරාය් නිමිර්න්දඩිහළ් නින්‍ර වාරේ


Open the Sinhala Section in a New Tab
തീയാകി നീരാകിത് തിണ്മൈ യാകിത്
തിചൈയാകി അത്തിചൈക് കോര്‍തെയ്വ മാകിത്
തായാകിത് തന്തൈയായ്ച് ചാര്‍വു മാകിത്
താരകൈയും ഞായിറുന്തണ്‍ മതിയു മാകിക്
കായാകിപ് പഴമാകിപ് പഴത്തില്‍ നിന്‍റ
ഇരതങ്കള്‍ നുകര്‍വാനുന്‍ താനേ യാകി
നീയാകി നാനാകി നേര്‍മൈ യാകി
നെടുഞ്ചുടരായ് നിമിര്‍ന്തടികള്‍ നിന്‍റ വാറേ
Open the Malayalam Section in a New Tab
ถียากิ นีรากิถ ถิณมาย ยากิถ
ถิจายยากิ อถถิจายก โกรเถะยวะ มากิถ
ถายากิถ ถะนถายยายจ จารวุ มากิถ
ถาระกายยุม ญายิรุนถะณ มะถิยุ มากิก
กายากิป ปะฬะมากิป ปะฬะถถิล นิณระ
อิระถะงกะล นุกะรวาณุน ถาเณ ยากิ
นียากิ นาณากิ เนรมาย ยากิ
เนะดุญจุดะราย นิมิรนถะดิกะล นิณระ วาเร
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ထီယာကိ နီရာကိထ္ ထိန္မဲ ယာကိထ္
ထိစဲယာကိ အထ္ထိစဲက္ ေကာရ္ေထ့ယ္ဝ မာကိထ္
ထာယာကိထ္ ထန္ထဲယာယ္စ္ စာရ္ဝု မာကိထ္
ထာရကဲယုမ္ ညာယိရုန္ထန္ မထိယု မာကိက္
ကာယာကိပ္ ပလမာကိပ္ ပလထ္ထိလ္ နိန္ရ
အိရထင္ကလ္ နုကရ္ဝာနုန္ ထာေန ယာကိ
နီယာကိ နာနာကိ ေနရ္မဲ ယာကိ
ေန့တုည္စုတရာယ္ နိမိရ္န္ထတိကလ္ နိန္ရ ဝာေရ


Open the Burmese Section in a New Tab
ティーヤーキ ニーラーキタ・ ティニ・マイ ヤーキタ・
ティサイヤーキ アタ・ティサイク・ コーリ・テヤ・ヴァ マーキタ・
ターヤーキタ・ タニ・タイヤーヤ・シ・ チャリ・ヴ マーキタ・
ターラカイユミ・ ニャーヤルニ・タニ・ マティユ マーキク・
カーヤーキピ・ パラマーキピ・ パラタ・ティリ・ ニニ・ラ
イラタニ・カリ・ ヌカリ・ヴァーヌニ・ ターネー ヤーキ
ニーヤーキ ナーナーキ ネーリ・マイ ヤーキ
ネトゥニ・チュタラーヤ・ ニミリ・ニ・タティカリ・ ニニ・ラ ヴァーレー
Open the Japanese Section in a New Tab
diyahi nirahid dinmai yahid
disaiyahi addisaig gordeyfa mahid
dayahid dandaiyayd darfu mahid
darahaiyuM nayirundan madiyu mahig
gayahib balamahib baladdil nindra
iradanggal nuharfanun dane yahi
niyahi nanahi nermai yahi
nedundudaray nimirndadihal nindra fare
Open the Pinyin Section in a New Tab
تِيیاحِ نِيراحِتْ تِنْمَيْ یاحِتْ
تِسَيْیاحِ اَتِّسَيْكْ كُوۤرْديَیْوَ ماحِتْ
تایاحِتْ تَنْدَيْیایْتشْ تشارْوُ ماحِتْ
تارَحَيْیُن نعایِرُنْدَنْ مَدِیُ ماحِكْ
كایاحِبْ بَظَماحِبْ بَظَتِّلْ نِنْدْرَ
اِرَدَنغْغَضْ نُحَرْوَانُنْ دانيَۤ یاحِ
نِيیاحِ ناناحِ نيَۤرْمَيْ یاحِ
نيَدُنعْجُدَرایْ نِمِرْنْدَدِحَضْ نِنْدْرَ وَاريَۤ


Open the Arabic Section in a New Tab
t̪i:ɪ̯ɑ:çɪ· n̺i:ɾɑ:çɪt̪ t̪ɪ˞ɳmʌɪ̯ ɪ̯ɑ:çɪt̪
t̪ɪsʌjɪ̯ɑ:çɪ· ˀʌt̪t̪ɪsʌɪ̯k ko:rðɛ̝ɪ̯ʋə mɑ:çɪt̪
t̪ɑ:ɪ̯ɑ:çɪt̪ t̪ʌn̪d̪ʌjɪ̯ɑ:ɪ̯ʧ ʧɑ:rʋʉ̩ mɑ:çɪt̪
t̪ɑ:ɾʌxʌjɪ̯ɨm ɲɑ:ɪ̯ɪɾɨn̪d̪ʌ˞ɳ mʌðɪɪ̯ɨ mɑ:çɪk
kɑ:ɪ̯ɑ:çɪp pʌ˞ɻʌmɑ:çɪp pʌ˞ɻʌt̪t̪ɪl n̺ɪn̺d̺ʳʌ
ʲɪɾʌðʌŋgʌ˞ɭ n̺ɨxʌrʋɑ:n̺ɨn̺ t̪ɑ:n̺e· ɪ̯ɑ:çɪ
n̺i:ɪ̯ɑ:çɪ· n̺ɑ:n̺ɑ:çɪ· n̺e:rmʌɪ̯ ɪ̯ɑ:çɪ
n̺ɛ̝˞ɽɨɲʤɨ˞ɽʌɾɑ:ɪ̯ n̺ɪmɪrn̪d̪ʌ˞ɽɪxʌ˞ɭ n̺ɪn̺d̺ʳə ʋɑ:ɾe·
Open the IPA Section in a New Tab
tīyāki nīrākit tiṇmai yākit
ticaiyāki atticaik kōrteyva mākit
tāyākit tantaiyāyc cārvu mākit
tārakaiyum ñāyiṟuntaṇ matiyu mākik
kāyākip paḻamākip paḻattil niṉṟa
irataṅkaḷ nukarvāṉun tāṉē yāki
nīyāki nāṉāki nērmai yāki
neṭuñcuṭarāy nimirntaṭikaḷ niṉṟa vāṟē
Open the Diacritic Section in a New Tab
тияaкы нираакыт тынмaы яaкыт
тысaыяaкы аттысaык коортэйвa маакыт
тааяaкыт тaнтaыяaйч сaaрвю маакыт
таарaкaыём гнaaйырюнтaн мaтыё маакык
кaяaкып пaлзaмаакып пaлзaттыл нынрa
ырaтaнгкал нюкарваанюн таанэa яaкы
нияaкы наанаакы нэaрмaы яaкы
нэтюгнсютaраай нымырнтaтыкал нынрa ваарэa
Open the Russian Section in a New Tab
thihjahki :nih'rahkith thi'nmä jahkith
thizäjahki aththizäk koh'rthejwa mahkith
thahjahkith tha:nthäjahjch zah'rwu mahkith
thah'rakäjum gnahjiru:ntha'n mathiju mahkik
kahjahkip pashamahkip pashaththil :ninra
i'rathangka'l :nuka'rwahnu:n thahneh jahki
:nihjahki :nahnahki :neh'rmä jahki
:nedungzuda'rahj :nimi'r:nthadika'l :ninra wahreh
Open the German Section in a New Tab
thiiyaaki niiraakith thinhmâi yaakith
thiçâiyaaki aththiçâik koorthèiyva maakith
thaayaakith thanthâiyaaiyçh çharvò maakith
thaarakâiyòm gnaayeirhònthanh mathiyò maakik
kaayaakip palzamaakip palzaththil ninrha
irathangkalh nòkarvaanòn thaanèè yaaki
niiyaaki naanaaki nèèrmâi yaaki
nèdògnçòdaraaiy nimirnthadikalh ninrha vaarhèè
thiiiyaaci niiraaciith thiinhmai iyaaciith
thiceaiiyaaci aiththiceaiic coortheyiva maaciith
thaaiyaaciith thainthaiiyaayic saarvu maaciith
thaarakaiyum gnaayiirhuinthainh mathiyu maaciic
caaiyaacip palzamaacip palzaiththil ninrha
irathangcalh nucarvanuin thaanee iyaaci
niiiyaaci naanaaci neermai iyaaci
netuignsutaraayi nimirinthaticalh ninrha varhee
theeyaaki :neeraakith thi'nmai yaakith
thisaiyaaki aththisaik koartheyva maakith
thaayaakith tha:nthaiyaaych saarvu maakith
thaarakaiyum gnaayi'ru:ntha'n mathiyu maakik
kaayaakip pazhamaakip pazhaththil :nin'ra
irathangka'l :nukarvaanu:n thaanae yaaki
:neeyaaki :naanaaki :naermai yaaki
:nedunjsudaraay :nimir:nthadika'l :nin'ra vaa'rae
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.