நான்காம் திருமுறை
113 பதிகங்கள், 1070 பாடல்கள், 50 கோயில்கள்
001 திருவதிகை வீரட்டானம்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


பாடல் எண் : 9 பண் : கொல்லி

பொன்போல மிளிர்வதொர் மேனியினீர் புரிபுன்சடை யீர்மெலி யும்பிறையீர்
துன்பேகவ லைபிணி யென்றிவற்றை நணுகாமல் துரந்து கரந்தும்இடீர்
என்போலிகள் உம்மை யினித்தெளியார் அடியார்படு வதிது வேயாகில்
அன்பேஅமை யும்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே 
.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

அதிகை... அம்மானே! பொன்னார் மேனியினீர்! முறுக்குண்ட செஞ்சடையீர்! கலைகுறைந்த பிறையை உடையீர்! துன்பம் கவலை பிணி என்னும் இவை அடியேனை அணுகாமல் அவற்றை விரட்டுதலையும் மறைத்தலையும் செய்யீராயின் அடியேனைப் போன்றவர்கள் இப்பொழுது உங்களைத் துன்பம் துடைக்கும் பெருமானாராகத் தெளியமாட்டார்கள். எனினும், உங்கள் அன்பே எங்கள் துயர்துடைத்து எங்களை அமைவுறச்செய்யும்.

குறிப்புரை:

பொன்னைப் போல ஒளி செய்வதொரு திருமேனியுடையீர்! முறுக்குண்ட பொற்சடையீர்! கலையிற் குறையும் பிறையுடையீர்! துன்பமும் கவலையும் பிணியும் நணுகாமல் துரந்தும் இடீர். கரந்தும் இடீர். என்னைப்போல்வார்கள் இனி உம்மைத் தெளிய உணரமாட்டார்கள். அடியார் படுவது இதுவே ஆகிலும் அன்பே அமையும். வீரஸ்தாநம் - வீரட்டானம். மூலஸ்தாநம் - மூலட்டானம் என்பது போல்வது.
மிளிர்தல் - விளங்குதல், புன்சடை - பொன்போலும் செஞ்சடை. புன்மை (அற்பம்) எனல் சிவாபராதம். மெலிதல் - கலையிற் குறைதல். பிறை - பிறத்தலாகிய ஏதுப்பற்றிய பெயர். பிணித்தல் - கட்டுதல். கட்டில் - பிணிப்பினையுடைய இல்வாழ்கை (சிந்தாமணி 8.63). `துன்பத்தால் தொடக்கினேன்` (சிந்தாமணி 3.86) என்ற இடத்து, துன்பமும் அதனாலுறும் பிணிப்பும் வேறாதல் நன்கு விளங்கும். யாது செய்வல் என்ற கவலை (சிந்தாமணி 1.302). அமைதி - நிறைவு (சிந்தா. 1.78). என்போலிகள் - போல்பவன், போல்பவள், போல்வது மூன்றும் போலிகள் எனப்படும். போல்வார் எனல் பொருந்தாது. கள் ஈறு சேர்ந்து பலர்பாலைக் குறிக்கலாயிற்று. ஆகவே தெளியார் என்னும் பயனிலை கொண்டது.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
బంగారపు వన్నెతొ మెరిసె దెహం కల్గినవాడు భగవంతుడు. మట్టితొ, చుట్టబడిన కట్టయితొ నున్న వాడు నన్ను దరిచెరక, మన యొక్క భాదలు, ఆత్రుతలు,రొగాలు తరిమి కొట్టగలడా? ఇదియెనా నిన్ను నమ్ముకున్న నీ భక్తులు భాదపడవలసినది. ప్రజలు ఇంకను నిన్ను ఎన్నడు నమ్మరు. అట్టువంట్టి ప్రెమ చాలును.
[అనువాదము: డా. సత్యవాణి, 2015]
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
अदिकै के केडिलम् नदी-तट पर स्थित वीरस्थान में प्रतिष्ठित मेरे आराध्यदेव! आप स्वर्णसम कांतिवाले वपुधारी हंैं। उलझे हुए जटा-जूटधारी हैं। क्षीण चन्द्रकलाधारी हैं। दुःख, शोक, रोग से मुझे बचाइये। आपको मेरे जैसे भक्त भली-भाँति समझ नहीं पायेंगेे। यही दास की शोभा है। अंत में सर्वत्र प्रेम ही अमर रहेगा।

रूपान्तरकार - डॉ.एन.सुन्दरम 2000
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
see 1st verse
God who has a body which is shining like gold!
who has a ruddy and twisted caṭai you neither drive away sufferings, anxieties and diseases, nor conceal them, without approaching me.
if this is the suffering that your devotees have to undergo.
people like me will not trust you here after.
love is enough.
Translation: V.M.Subramanya Aiyar–Courtesy: French Institute of Pondichery / EFEO (2006)

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀧𑁄𑁆𑀷𑁆𑀧𑁄𑀮 𑀫𑀺𑀴𑀺𑀭𑁆𑀯𑀢𑁄𑁆𑀭𑁆 𑀫𑁂𑀷𑀺𑀬𑀺𑀷𑀻𑀭𑁆 𑀧𑀼𑀭𑀺𑀧𑀼𑀷𑁆𑀘𑀝𑁃 𑀬𑀻𑀭𑁆𑀫𑁂𑁆𑀮𑀺 𑀬𑀼𑀫𑁆𑀧𑀺𑀶𑁃𑀬𑀻𑀭𑁆
𑀢𑀼𑀷𑁆𑀧𑁂𑀓𑀯 𑀮𑁃𑀧𑀺𑀡𑀺 𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀺𑀯𑀶𑁆𑀶𑁃 𑀦𑀡𑀼𑀓𑀸𑀫𑀮𑁆 𑀢𑀼𑀭𑀦𑁆𑀢𑀼 𑀓𑀭𑀦𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆𑀇𑀝𑀻𑀭𑁆
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀧𑁄𑀮𑀺𑀓𑀴𑁆 𑀉𑀫𑁆𑀫𑁃 𑀬𑀺𑀷𑀺𑀢𑁆𑀢𑁂𑁆𑀴𑀺𑀬𑀸𑀭𑁆 𑀅𑀝𑀺𑀬𑀸𑀭𑁆𑀧𑀝𑀼 𑀯𑀢𑀺𑀢𑀼 𑀯𑁂𑀬𑀸𑀓𑀺𑀮𑁆
𑀅𑀷𑁆𑀧𑁂𑀅𑀫𑁃 𑀬𑀼𑀫𑁆𑀅𑀢𑀺 𑀓𑁃𑀓𑁆𑀓𑁂𑁆𑀝𑀺𑀮 𑀯𑀻𑀭𑀝𑁆𑀝𑀸 𑀷𑀢𑁆𑀢𑀼𑀶𑁃 𑀅𑀫𑁆𑀫𑀸𑀷𑁂 


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

পোন়্‌বোল মিৰির্ৱদোর্ মেন়িযিন়ীর্ পুরিবুন়্‌চডৈ যীর্মেলি যুম্বির়ৈযীর্
তুন়্‌বেহৱ লৈবিণি যেণ্ড্রিৱট্রৈ নণুহামল্ তুরন্দু করন্দুম্ইডীর্
এন়্‌বোলিহৰ‍্ উম্মৈ যিন়িত্তেৰিযার্ অডিযার্বডু ৱদিদু ৱেযাহিল্
অন়্‌বেঅমৈ যুম্অদি কৈক্কেডিল ৱীরট্টা ন়ত্তুর়ৈ অম্মান়ে 


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

பொன்போல மிளிர்வதொர் மேனியினீர் புரிபுன்சடை யீர்மெலி யும்பிறையீர்
துன்பேகவ லைபிணி யென்றிவற்றை நணுகாமல் துரந்து கரந்தும்இடீர்
என்போலிகள் உம்மை யினித்தெளியார் அடியார்படு வதிது வேயாகில்
அன்பேஅமை யும்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே 


Open the Thamizhi Section in a New Tab
பொன்போல மிளிர்வதொர் மேனியினீர் புரிபுன்சடை யீர்மெலி யும்பிறையீர்
துன்பேகவ லைபிணி யென்றிவற்றை நணுகாமல் துரந்து கரந்தும்இடீர்
என்போலிகள் உம்மை யினித்தெளியார் அடியார்படு வதிது வேயாகில்
அன்பேஅமை யும்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே 

Open the Reformed Script Section in a New Tab
पॊऩ्बोल मिळिर्वदॊर् मेऩियिऩीर् पुरिबुऩ्चडै यीर्मॆलि युम्बिऱैयीर्
तुऩ्बेहव लैबिणि यॆण्ड्रिवट्रै नणुहामल् तुरन्दु करन्दुम्इडीर्
ऎऩ्बोलिहळ् उम्मै यिऩित्तॆळियार् अडियार्बडु वदिदु वेयाहिल्
अऩ्बेअमै युम्अदि कैक्कॆडिल वीरट्टा ऩत्तुऱै अम्माऩे 

Open the Devanagari Section in a New Tab
ಪೊನ್ಬೋಲ ಮಿಳಿರ್ವದೊರ್ ಮೇನಿಯಿನೀರ್ ಪುರಿಬುನ್ಚಡೈ ಯೀರ್ಮೆಲಿ ಯುಂಬಿಱೈಯೀರ್
ತುನ್ಬೇಹವ ಲೈಬಿಣಿ ಯೆಂಡ್ರಿವಟ್ರೈ ನಣುಹಾಮಲ್ ತುರಂದು ಕರಂದುಮ್ಇಡೀರ್
ಎನ್ಬೋಲಿಹಳ್ ಉಮ್ಮೈ ಯಿನಿತ್ತೆಳಿಯಾರ್ ಅಡಿಯಾರ್ಬಡು ವದಿದು ವೇಯಾಹಿಲ್
ಅನ್ಬೇಅಮೈ ಯುಮ್ಅದಿ ಕೈಕ್ಕೆಡಿಲ ವೀರಟ್ಟಾ ನತ್ತುಱೈ ಅಮ್ಮಾನೇ 

Open the Kannada Section in a New Tab
పొన్బోల మిళిర్వదొర్ మేనియినీర్ పురిబున్చడై యీర్మెలి యుంబిఱైయీర్
తున్బేహవ లైబిణి యెండ్రివట్రై నణుహామల్ తురందు కరందుమ్ఇడీర్
ఎన్బోలిహళ్ ఉమ్మై యినిత్తెళియార్ అడియార్బడు వదిదు వేయాహిల్
అన్బేఅమై యుమ్అది కైక్కెడిల వీరట్టా నత్తుఱై అమ్మానే 

Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

පොන්බෝල මිළිර්වදොර් මේනියිනීර් පුරිබුන්චඩෛ යීර්මෙලි යුම්බිරෛයීර්
තුන්බේහව ලෛබිණි යෙන්‍රිවට්‍රෛ නණුහාමල් තුරන්දු කරන්දුම්ඉඩීර්
එන්බෝලිහළ් උම්මෛ යිනිත්තෙළියාර් අඩියාර්බඩු වදිදු වේයාහිල්
අන්බේඅමෛ යුම්අදි කෛක්කෙඩිල වීරට්ටා නත්තුරෛ අම්මානේ 


Open the Sinhala Section in a New Tab
പൊന്‍പോല മിളിര്‍വതൊര്‍ മേനിയിനീര്‍ പുരിപുന്‍ചടൈ യീര്‍മെലി യുംപിറൈയീര്‍
തുന്‍പേകവ ലൈപിണി യെന്‍റിവറ്റൈ നണുകാമല്‍ തുരന്തു കരന്തുമ്ഇടീര്‍
എന്‍പോലികള്‍ ഉമ്മൈ യിനിത്തെളിയാര്‍ അടിയാര്‍പടു വതിതു വേയാകില്‍
അന്‍പേഅമൈ യുമ്അതി കൈക്കെടില വീരട്ടാ നത്തുറൈ അമ്മാനേ 

Open the Malayalam Section in a New Tab
โปะณโปละ มิลิรวะโถะร เมณิยิณีร ปุริปุณจะดาย ยีรเมะลิ ยุมปิรายยีร
ถุณเปกะวะ ลายปิณิ เยะณริวะรราย นะณุกามะล ถุระนถุ กะระนถุมอิดีร
เอะณโปลิกะล อุมมาย ยิณิถเถะลิยาร อดิยารปะดุ วะถิถุ เวยากิล
อณเปอมาย ยุมอถิ กายกเกะดิละ วีระดดา ณะถถุราย อมมาเณ 

Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ေပာ့န္ေပာလ မိလိရ္ဝေထာ့ရ္ ေမနိယိနီရ္ ပုရိပုန္စတဲ ယီရ္ေမ့လိ ယုမ္ပိရဲယီရ္
ထုန္ေပကဝ လဲပိနိ ေယ့န္ရိဝရ္ရဲ နနုကာမလ္ ထုရန္ထု ကရန္ထုမ္အိတီရ္
ေအ့န္ေပာလိကလ္ အုမ္မဲ ယိနိထ္ေထ့လိယာရ္ အတိယာရ္ပတု ဝထိထု ေဝယာကိလ္
အန္ေပအမဲ ယုမ္အထိ ကဲက္ေက့တိလ ဝီရတ္တာ နထ္ထုရဲ အမ္မာေန 


Open the Burmese Section in a New Tab
ポニ・ポーラ ミリリ・ヴァトリ・ メーニヤニーリ・ プリプニ・サタイ ヤーリ・メリ ユミ・ピリイヤーリ・
トゥニ・ペーカヴァ リイピニ イェニ・リヴァリ・リイ ナヌカーマリ・ トゥラニ・トゥ カラニ・トゥミ・イティーリ・
エニ・ポーリカリ・ ウミ・マイ ヤニタ・テリヤーリ・ アティヤーリ・パトゥ ヴァティトゥ ヴェーヤーキリ・
アニ・ペーアマイ ユミ・アティ カイク・ケティラ ヴィーラタ・ター ナタ・トゥリイ アミ・マーネー 

Open the Japanese Section in a New Tab
bonbola milirfador meniyinir buribundadai yirmeli yuMbiraiyir
dunbehafa laibini yendrifadrai nanuhamal durandu garandumidir
enbolihal ummai yiniddeliyar adiyarbadu fadidu feyahil
anbeamai yumadi gaiggedila firadda naddurai ammane 

Open the Pinyin Section in a New Tab
بُونْبُوۤلَ مِضِرْوَدُورْ ميَۤنِیِنِيرْ بُرِبُنْتشَدَيْ یِيرْميَلِ یُنبِرَيْیِيرْ
تُنْبيَۤحَوَ لَيْبِنِ یيَنْدْرِوَتْرَيْ نَنُحامَلْ تُرَنْدُ كَرَنْدُمْاِدِيرْ
يَنْبُوۤلِحَضْ اُمَّيْ یِنِتّيَضِیارْ اَدِیارْبَدُ وَدِدُ وٕۤیاحِلْ
اَنْبيَۤاَمَيْ یُمْاَدِ كَيْكّيَدِلَ وِيرَتّا نَتُّرَيْ اَمّانيَۤ Open the Arabic Section in a New Tab
po̞n̺bo:lə mɪ˞ɭʼɪrʋʌðo̞r me:n̺ɪɪ̯ɪn̺i:r pʊɾɪβʉ̩n̺ʧʌ˞ɽʌɪ̯ ɪ̯i:rmɛ̝lɪ· ɪ̯ɨmbɪɾʌjɪ̯i:r
t̪ɨn̺be:xʌʋə lʌɪ̯βɪ˞ɳʼɪ· ɪ̯ɛ̝n̺d̺ʳɪʋʌt̺t̺ʳʌɪ̯ n̺ʌ˞ɳʼɨxɑ:mʌl t̪ɨɾʌn̪d̪ɨ kʌɾʌn̪d̪ɨmɪ˞ɽi:r
ʲɛ̝n̺bo:lɪxʌ˞ɭ ʷʊmmʌɪ̯ ɪ̯ɪn̺ɪt̪t̪ɛ̝˞ɭʼɪɪ̯ɑ:r ˀʌ˞ɽɪɪ̯ɑ:rβʌ˞ɽɨ ʋʌðɪðɨ ʋe:ɪ̯ɑ:çɪl
ˀʌn̺be:ˀʌmʌɪ̯ ɪ̯ɨmʌðɪ· kʌjccɛ̝˞ɽɪlə ʋi:ɾʌ˞ʈʈɑ: n̺ʌt̪t̪ɨɾʌɪ̯ ˀʌmmɑ:n̺e 

Open the IPA Section in a New Tab
poṉpōla miḷirvator mēṉiyiṉīr puripuṉcaṭai yīrmeli yumpiṟaiyīr
tuṉpēkava laipiṇi yeṉṟivaṟṟai naṇukāmal turantu karantumiṭīr
eṉpōlikaḷ ummai yiṉitteḷiyār aṭiyārpaṭu vatitu vēyākil
aṉpēamai yumati kaikkeṭila vīraṭṭā ṉattuṟai ammāṉē 

Open the Diacritic Section in a New Tab
понпоолa мылырвaтор мэaныйынир пюрыпюнсaтaы йирмэлы ёмпырaыйир
тюнпэaкавa лaыпыны енрывaтрaы нaнюкaмaл тюрaнтю карaнтюмытир
энпоолыкал юммaы йыныттэлыяaр атыяaрпaтю вaтытю вэaяaкыл
анпэaамaы ёматы кaыккэтылa вирaттаа нaттюрaы аммаанэa 

Open the Russian Section in a New Tab
ponpohla mi'li'rwatho'r mehnijinih'r pu'ripunzadä jih'rmeli jumpiräjih'r
thunpehkawa läpi'ni jenriwarrä :na'nukahmal thu'ra:nthu ka'ra:nthumidih'r
enpohlika'l ummä jiniththe'lijah'r adijah'rpadu wathithu wehjahkil
anpehamä jumathi käkkedila wih'raddah naththurä ammahneh 

Open the German Section in a New Tab
ponpoola milhirvathor mèèniyeiniir pòripònçatâi yiiermèli yòmpirhâiyiier
thònpèèkava lâipinhi yènrhivarhrhâi nanhòkaamal thòranthò karanthòmitiir
ènpoolikalh òmmâi yeiniththèlhiyaar adiyaarpadò vathithò vèèyaakil
anpèèamâi yòmathi kâikkèdila viiratdaa naththòrhâi ammaanèè 
ponpoola milhirvathor meeniyiiniir puripunceatai yiirmeli yumpirhaiyiir
thunpeecava laipinhi yienrhivarhrhai naṇhucaamal thurainthu carainthumitiir
enpoolicalh ummai yiiniiththelhiiyaar atiiyaarpatu vathithu veeiyaacil
anpeeamai yumathi kaiicketila viiraittaa naiththurhai ammaanee 
ponpoala mi'lirvathor maeniyineer puripunsadai yeermeli yumpi'raiyeer
thunpaekava laipi'ni yen'riva'r'rai :na'nukaamal thura:nthu kara:nthumideer
enpoalika'l ummai yiniththe'liyaar adiyaarpadu vathithu vaeyaakil
anpaeamai yumathi kaikkedila veeraddaa naththu'rai ammaanae 

Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.