நான்காம் திருமுறை
113 பதிகங்கள், 1070 பாடல்கள், 50 கோயில்கள்
001 திருவதிகை வீரட்டானம்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


பாடல் எண் : 5 பண் : கொல்லி

காத்தாள்பவர் காவல் இகழ்ந்தமையால் கரைநின்றவர் கண்டுகொள் என்றுசொல்லி
நீத்தாய கயம்புக நூக்கியிட நிலைக்கொள்ளும் வழித்துறை யொன்றறியேன்
வார்த்தையிது வொப்பது கேட்டறியேன் வயிற்றோடு துடக்கி முடக்கியிட
ஆர்த்தார்புனல் ஆர்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே  .
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

ஆரவாரித்துப் பெருகும் கெடிலக் கரையிலமைந்த அதிகை வீரட்டானப் பெருமானே! குளத்தில் பிறர் இறங்காமல் பாதுகாத்துச் செயற்படுபவர் தம் காவலில் சோர்வு பட்டமையால், கரையில் நின்றவர்கள் இக்குளத்தின் ஆழத்தைக் கண்டு அனுபவிப்பாயாக என்று ஆழமான குளத்தில் விழுமாறு தள்ளிவிட, அக்குளத்தில் ஆழத்தில் நிலையாக நீந்திக் கொண்டிருக்கும் வழிமுறை ஒன்றும் அறியாதேனாகிய அடியேன், சூலைநோய் வயிற்றோடு ஏனைய உள் உறுப்புக்களைக் கட்டி என்னைச் செயற்படமுடியேனாகச் செய்ய, பெருமானாகிய நீயே எல்லாவினைகளையும் போக்கி அருளுவாய் என்றவார்த்தையை இதற்குமுன் கேட்டு அறியாதேனாய் நாளை வீணாக்கினேன்.

குறிப்புரை:

புனல் ஆர் அதிகைக் கெடில வீரட்டானத்துறை அம்மானே:- நீர்நிறைந்த திருவதிகைக் கெடில வீரட்டானத்தில் உறையும் அம்மானே!
கயத்தைக் காத்து ஆளுவோரது காவலைப் பொருட் படுத்தாமையால், அதன் கரையில் நின்றவர் இக் கயத்தின் நீராழத்தளவு அறிய வினாவிய என்னை நோக்கி `நீயே இறங்கிக் கண்டு கொள்` என்று சொல்லி (நிலைக்க முடியாதவாறு), இறங்கு துறையில் நீத்துக்கு உரியதாகும் நீர்நிலையில் புகுமாறு நூக்கியிட்டதால், (நீந்த மாட்டாதவனாகி) நிலைக்கொள்ளும் ஒரு வழித்துறையை அறியேனானேன். இதைப் போல்வதொரு வார்த்தை கேட்டறிந்திலேன்.
காத்தல் - குளத்து நீரைக் கெடுப்பாரைத் தடுத்தல். ஆள்பவர் - காவற்காரர். தம்மைப் பேணுவாரும் ஆவர். இகழ்தல் - பொருட் படுத்தாமை. நீத்து - நீந்து என்னும் முதனிலை திரிந்த தொழிற் பெயர். அடங்கு - அடக்கு, இறங்கு - இறக்கு என்பனவும் அன்ன. முடக்கியிட ஆர்த்தார் (பொருத்தினார்) என்று இயைக்க. ஆர்த்தவரது அதிகை வீரட்டானம் என்க. கயம் - நீர்நிலை. இயற்கைப் பள்ளம்; ஒருவர், இருவர், பலர் வெட்டுவித்ததன்று. நூக்கியிட-
`கல்லினோடு எனைப் பூட்டி அமண்கையர்
ஒல்லை நீர்புக நூக்கஎன் வாக்கினால்
நெல்லு நீள்வயல் நீலக்குடி அரன்
நல்ல நாமம் நவிற்றி உய்ந்தேன்.`
(தி.5 ப.72 பா.7)
என்பது நூக்குமாற்றை நன்கு புலப்படுத்தும்.
சைவ சமயம் விட்டுச் சமண் சமயம் புக்கதனை உளங் கொண்டு பாடியது. இது பிறிது மொழிதலாகும். காத்தாள்பவர் திலகவதியார் முதலோர், காவல் அவரது அறிவுறூஉ. இகழ்தல் - அவற்றைப் பொருட்படுத்தாது வேற்றுச் சமய நூல்களை ஆராய்ந்தறிதல். கரை நின்றவர் பிற சமயத்தார். கண்டுகொள் என்று சொல்லல் சமண் சமயத் துண்மைகளை உணர்ந்துகொள் என்று மயக்குதல். நீத்தாய கயம்புக நூக்கல் சமண் சமயம் புகச்செய்தல். நிலைக்கொள்ளும் வழித்துறை யொன்று அறியாமை வெளிப்படை. அறிந்தால் மீண்டும் சைவத்திற் புகார் அல்லரோ? `வார்த்தை இது ஒப்பது கண்டு அறியேன்` என்பது சைவத்தின் உயர்வு குறித்ததாகக் கோடலும் பொருந்தும்.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
నిండుగా నీటితొ నున్న కెట్టిలం నది తిరంలొ అటికై విరాట్టాణం అను పదెశంలొ ఉన్న మన తండ్రి, ఆ నిళ్ళ తొట్టిని ఎవరు కల్తి చెయకుండ చూచుకొనె ఆ కాపలదారునట్టి వారిని అలక్ష్యం చెయగ, నది తిరం దగర నిల్చున్నున వారు ఆ నది యొక్క లొతును నన్ను కొలిచి తెల్సికొనమనగ, ఈత కొలను లొతు ఉన్న ఆ నిళ్ళమట్టం లొనికి వెళ్ళమని వాళ్ళు నన్ను త్రొయగ, కాలు లొత్తున్న ఆ నది ఒడ్డున్న నిలబడి యున్న నాకు దాని లొత్తు తెలియక, ఇంతవరకు ఇట్టువంట్టి వార్త వినలెదు కద. కడుపులొ నున్న ప్రెగులు ఒకటిగ అనుసందిస్తు నన్ను చెతకానివానిగ చెయుచు, వాళ్ళు సంతృప్తిగా వెడలినారు.
[అనువాదము: డా. సత్యవాణి, 2015]
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
जलाषयों से समृद्ध अदिकै के केडिलम् नदी के तट पर स्थित वीरस्थान देवालय में प्रतिष्ठित मेरे आराध्यदेव! मैंनंे जलाषय-रक्षकों की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। तट पर खड़े लोगों से पूछा कि गहराई कितनी है? उन लोगों ने बताया कि तुम ही पानी में उतरकर पता लगा लो। पानी में उतरकर तैरने लगा। पार करने में असमर्थ होकर भटकता रहा। मधुर वचन से सर्वथा अनभिज्ञ रहा। मैं शूल-रोग से छटपटा रहा हूँ।

रूपान्तरकार डॉ.एन.सुन्दरम 2000
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
the father in Atikai Vīraṭṭāṉam on the bank of the Keṭilam full of water!
as I neglected the word of the watchman of the tank, who sees to it that none make the water unclean.
those who were standing on the bank telling me you yourself find the depth of the tank.
as they pushed me to get into the tank which has water of swimming depth.
I do not know any way in the ghat to stand in the water just deep enough to stand.
I have not heard any news like this till now.
to make me disabled by bringing together the intestines with the belly.
they went satisfied the first four lines are allegorical
Translation: V.M.Subramanya Aiyar–Courtesy: French Institute of Pondichery / EFEO (2006)

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀓𑀸𑀢𑁆𑀢𑀸𑀴𑁆𑀧𑀯𑀭𑁆 𑀓𑀸𑀯𑀮𑁆 𑀇𑀓𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢𑀫𑁃𑀬𑀸𑀮𑁆 𑀓𑀭𑁃𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀯𑀭𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀝𑀼𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆 𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀘𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑀺
𑀦𑀻𑀢𑁆𑀢𑀸𑀬 𑀓𑀬𑀫𑁆𑀧𑀼𑀓 𑀦𑀽𑀓𑁆𑀓𑀺𑀬𑀺𑀝 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀓𑁆𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆𑀴𑀼𑀫𑁆 𑀯𑀵𑀺𑀢𑁆𑀢𑀼𑀶𑁃 𑀬𑁄𑁆𑀷𑁆𑀶𑀶𑀺𑀬𑁂𑀷𑁆
𑀯𑀸𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑁃𑀬𑀺𑀢𑀼 𑀯𑁄𑁆𑀧𑁆𑀧𑀢𑀼 𑀓𑁂𑀝𑁆𑀝𑀶𑀺𑀬𑁂𑀷𑁆 𑀯𑀬𑀺𑀶𑁆𑀶𑁄𑀝𑀼 𑀢𑀼𑀝𑀓𑁆𑀓𑀺 𑀫𑀼𑀝𑀓𑁆𑀓𑀺𑀬𑀺𑀝
𑀆𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀸𑀭𑁆𑀧𑀼𑀷𑀮𑁆 𑀆𑀭𑁆𑀅𑀢𑀺 𑀓𑁃𑀓𑁆𑀓𑁂𑁆𑀝𑀺𑀮 𑀯𑀻𑀭𑀝𑁆𑀝𑀸 𑀷𑀢𑁆𑀢𑀼𑀶𑁃 𑀅𑀫𑁆𑀫𑀸𑀷𑁂 


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

কাত্তাৰ‍্বৱর্ কাৱল্ ইহৰ়্‌ন্দমৈযাল্ করৈনিণ্ড্রৱর্ কণ্ডুহোৰ‍্ এণ্ড্রুসোল্লি
নীত্তায কযম্বুহ নূক্কিযিড নিলৈক্কোৰ‍্ৰুম্ ৱৰ়িত্তুর়ৈ যোণ্ড্রর়িযেন়্‌
ৱার্ত্তৈযিদু ৱোপ্পদু কেট্টর়িযেন়্‌ ৱযিট্রোডু তুডক্কি মুডক্কিযিড
আর্ত্তার্বুন়ল্ আর্অদি কৈক্কেডিল ৱীরট্টা ন়ত্তুর়ৈ অম্মান়ে 


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

காத்தாள்பவர் காவல் இகழ்ந்தமையால் கரைநின்றவர் கண்டுகொள் என்றுசொல்லி
நீத்தாய கயம்புக நூக்கியிட நிலைக்கொள்ளும் வழித்துறை யொன்றறியேன்
வார்த்தையிது வொப்பது கேட்டறியேன் வயிற்றோடு துடக்கி முடக்கியிட
ஆர்த்தார்புனல் ஆர்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே 


Open the Thamizhi Section in a New Tab
காத்தாள்பவர் காவல் இகழ்ந்தமையால் கரைநின்றவர் கண்டுகொள் என்றுசொல்லி
நீத்தாய கயம்புக நூக்கியிட நிலைக்கொள்ளும் வழித்துறை யொன்றறியேன்
வார்த்தையிது வொப்பது கேட்டறியேன் வயிற்றோடு துடக்கி முடக்கியிட
ஆர்த்தார்புனல் ஆர்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே 

Open the Reformed Script Section in a New Tab
कात्ताळ्बवर् कावल् इहऴ्न्दमैयाल् करैनिण्ड्रवर् कण्डुहॊळ् ऎण्ड्रुसॊल्लि
नीत्ताय कयम्बुह नूक्कियिड निलैक्कॊळ्ळुम् वऴित्तुऱै यॊण्ड्रऱियेऩ्
वार्त्तैयिदु वॊप्पदु केट्टऱियेऩ् वयिट्रोडु तुडक्कि मुडक्कियिड
आर्त्तार्बुऩल् आर्अदि कैक्कॆडिल वीरट्टा ऩत्तुऱै अम्माऩे 
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಕಾತ್ತಾಳ್ಬವರ್ ಕಾವಲ್ ಇಹೞ್ಂದಮೈಯಾಲ್ ಕರೈನಿಂಡ್ರವರ್ ಕಂಡುಹೊಳ್ ಎಂಡ್ರುಸೊಲ್ಲಿ
ನೀತ್ತಾಯ ಕಯಂಬುಹ ನೂಕ್ಕಿಯಿಡ ನಿಲೈಕ್ಕೊಳ್ಳುಂ ವೞಿತ್ತುಱೈ ಯೊಂಡ್ರಱಿಯೇನ್
ವಾರ್ತ್ತೈಯಿದು ವೊಪ್ಪದು ಕೇಟ್ಟಱಿಯೇನ್ ವಯಿಟ್ರೋಡು ತುಡಕ್ಕಿ ಮುಡಕ್ಕಿಯಿಡ
ಆರ್ತ್ತಾರ್ಬುನಲ್ ಆರ್ಅದಿ ಕೈಕ್ಕೆಡಿಲ ವೀರಟ್ಟಾ ನತ್ತುಱೈ ಅಮ್ಮಾನೇ 
Open the Kannada Section in a New Tab
కాత్తాళ్బవర్ కావల్ ఇహళ్ందమైయాల్ కరైనిండ్రవర్ కండుహొళ్ ఎండ్రుసొల్లి
నీత్తాయ కయంబుహ నూక్కియిడ నిలైక్కొళ్ళుం వళిత్తుఱై యొండ్రఱియేన్
వార్త్తైయిదు వొప్పదు కేట్టఱియేన్ వయిట్రోడు తుడక్కి ముడక్కియిడ
ఆర్త్తార్బునల్ ఆర్అది కైక్కెడిల వీరట్టా నత్తుఱై అమ్మానే 
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

කාත්තාළ්බවර් කාවල් ඉහළ්න්දමෛයාල් කරෛනින්‍රවර් කණ්ඩුහොළ් එන්‍රුසොල්ලි
නීත්තාය කයම්බුහ නූක්කියිඩ නිලෛක්කොළ්ළුම් වළිත්තුරෛ යොන්‍රරියේන්
වාර්ත්තෛයිදු වොප්පදු කේට්ටරියේන් වයිට්‍රෝඩු තුඩක්කි මුඩක්කියිඩ
ආර්ත්තාර්බුනල් ආර්අදි කෛක්කෙඩිල වීරට්ටා නත්තුරෛ අම්මානේ 


Open the Sinhala Section in a New Tab
കാത്താള്‍പവര്‍ കാവല്‍ ഇകഴ്ന്തമൈയാല്‍ കരൈനിന്‍റവര്‍ കണ്ടുകൊള്‍ എന്‍റുചൊല്ലി
നീത്തായ കയംപുക നൂക്കിയിട നിലൈക്കൊള്ളും വഴിത്തുറൈ യൊന്‍ററിയേന്‍
വാര്‍ത്തൈയിതു വൊപ്പതു കേട്ടറിയേന്‍ വയിറ്റോടു തുടക്കി മുടക്കിയിട
ആര്‍ത്താര്‍പുനല്‍ ആര്‍അതി കൈക്കെടില വീരട്ടാ നത്തുറൈ അമ്മാനേ 
Open the Malayalam Section in a New Tab
กาถถาลปะวะร กาวะล อิกะฬนถะมายยาล กะรายนิณระวะร กะณดุโกะล เอะณรุโจะลลิ
นีถถายะ กะยะมปุกะ นูกกิยิดะ นิลายกโกะลลุม วะฬิถถุราย โยะณระริเยณ
วารถถายยิถุ โวะปปะถุ เกดดะริเยณ วะยิรโรดุ ถุดะกกิ มุดะกกิยิดะ
อารถถารปุณะล อารอถิ กายกเกะดิละ วีระดดา ณะถถุราย อมมาเณ 
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ကာထ္ထာလ္ပဝရ္ ကာဝလ္ အိကလ္န္ထမဲယာလ္ ကရဲနိန္ရဝရ္ ကန္တုေကာ့လ္ ေအ့န္ရုေစာ့လ္လိ
နီထ္ထာယ ကယမ္ပုက နူက္ကိယိတ နိလဲက္ေကာ့လ္လုမ္ ဝလိထ္ထုရဲ ေယာ့န္ရရိေယန္
ဝာရ္ထ္ထဲယိထု ေဝာ့ပ္ပထု ေကတ္တရိေယန္ ဝယိရ္ေရာတု ထုတက္ကိ မုတက္ကိယိတ
အာရ္ထ္ထာရ္ပုနလ္ အာရ္အထိ ကဲက္ေက့တိလ ဝီရတ္တာ နထ္ထုရဲ အမ္မာေန 


Open the Burmese Section in a New Tab
カータ・ターリ・パヴァリ・ カーヴァリ・ イカリ・ニ・タマイヤーリ・ カリイニニ・ラヴァリ・ カニ・トゥコリ・ エニ・ルチョリ・リ
ニータ・ターヤ カヤミ・プカ ヌーク・キヤタ ニリイク・コリ・ルミ・ ヴァリタ・トゥリイ ヨニ・ラリヤエニ・
ヴァーリ・タ・タイヤトゥ ヴォピ・パトゥ ケータ・タリヤエニ・ ヴァヤリ・ロー.トゥ トゥタク・キ ムタク・キヤタ
アーリ・タ・ターリ・プナリ・ アーリ・アティ カイク・ケティラ ヴィーラタ・ター ナタ・トゥリイ アミ・マーネー 
Open the Japanese Section in a New Tab
gaddalbafar gafal ihalndamaiyal garainindrafar ganduhol endrusolli
niddaya gayaMbuha nuggiyida nilaiggolluM faliddurai yondrariyen
farddaiyidu fobbadu geddariyen fayidrodu dudaggi mudaggiyida
arddarbunal aradi gaiggedila firadda naddurai ammane 
Open the Pinyin Section in a New Tab
كاتّاضْبَوَرْ كاوَلْ اِحَظْنْدَمَيْیالْ كَرَيْنِنْدْرَوَرْ كَنْدُحُوضْ يَنْدْرُسُولِّ
نِيتّایَ كَیَنبُحَ نُوكِّیِدَ نِلَيْكُّوضُّن وَظِتُّرَيْ یُونْدْرَرِیيَۤنْ
وَارْتَّيْیِدُ وُوبَّدُ كيَۤتَّرِیيَۤنْ وَیِتْرُوۤدُ تُدَكِّ مُدَكِّیِدَ
آرْتّارْبُنَلْ آرْاَدِ كَيْكّيَدِلَ وِيرَتّا نَتُّرَيْ اَمّانيَۤ 


Open the Arabic Section in a New Tab
kɑ:t̪t̪ɑ˞:ɭβʌʋʌr kɑ:ʋʌl ʲɪxʌ˞ɻn̪d̪ʌmʌjɪ̯ɑ:l kʌɾʌɪ̯n̺ɪn̺d̺ʳʌʋʌr kʌ˞ɳɖɨxo̞˞ɭ ʲɛ̝n̺d̺ʳɨso̞llɪ
n̺i:t̪t̪ɑ:ɪ̯ə kʌɪ̯ʌmbʉ̩xə n̺u:kkʲɪɪ̯ɪ˞ɽə n̺ɪlʌjcco̞˞ɭɭɨm ʋʌ˞ɻɪt̪t̪ɨɾʌɪ̯ ɪ̯o̞n̺d̺ʳʌɾɪɪ̯e:n̺
ʋɑ:rt̪t̪ʌjɪ̯ɪðɨ ʋo̞ppʌðɨ ke˞:ʈʈʌɾɪɪ̯e:n̺ ʋʌɪ̯ɪt̺t̺ʳo˞:ɽɨ t̪ɨ˞ɽʌkkʲɪ· mʊ˞ɽʌkkʲɪɪ̯ɪ˞ɽʌ
ˀɑ:rt̪t̪ɑ:rβʉ̩n̺ʌl ˀɑ:ɾʌðɪ· kʌjccɛ̝˞ɽɪlə ʋi:ɾʌ˞ʈʈɑ: n̺ʌt̪t̪ɨɾʌɪ̯ ˀʌmmɑ:n̺e 
Open the IPA Section in a New Tab
kāttāḷpavar kāval ikaḻntamaiyāl karainiṉṟavar kaṇṭukoḷ eṉṟucolli
nīttāya kayampuka nūkkiyiṭa nilaikkoḷḷum vaḻittuṟai yoṉṟaṟiyēṉ
vārttaiyitu voppatu kēṭṭaṟiyēṉ vayiṟṟōṭu tuṭakki muṭakkiyiṭa
ārttārpuṉal ārati kaikkeṭila vīraṭṭā ṉattuṟai ammāṉē 
Open the Diacritic Section in a New Tab
кaттаалпaвaр кaвaл ыкалзнтaмaыяaл карaынынрaвaр кантюкол энрюсоллы
ниттаая каямпюка нуккыйытa нылaыкколлюм вaлзыттюрaы йонрaрыеaн
ваарттaыйытю воппaтю кэaттaрыеaн вaйытроотю тютaккы мютaккыйытa
аарттаарпюнaл аараты кaыккэтылa вирaттаа нaттюрaы аммаанэa 
Open the Russian Section in a New Tab
kahththah'lpawa'r kahwal ikash:nthamäjahl ka'rä:ninrawa'r ka'nduko'l enruzolli
:nihththahja kajampuka :nuhkkijida :niläkko'l'lum washiththurä jonrarijehn
wah'rththäjithu woppathu kehddarijehn wajirrohdu thudakki mudakkijida
ah'rththah'rpunal ah'rathi käkkedila wih'raddah naththurä ammahneh 
Open the German Section in a New Tab
kaaththaalhpavar kaaval ikalznthamâiyaal karâininrhavar kanhdòkolh ènrhòçolli
niiththaaya kayampòka nökkiyeida nilâikkolhlhòm va1ziththòrhâi yonrharhiyèèn
vaarththâiyeithò voppathò kèètdarhiyèèn vayeirhrhoodò thòdakki mòdakkiyeida
aarththaarpònal aarathi kâikkèdila viiratdaa naththòrhâi ammaanèè 
caaiththaalhpavar caaval icalzinthamaiiyaal caraininrhavar cainhtucolh enrhuciolli
niiiththaaya cayampuca nuuicciyiita nilaiiccolhlhum valziiththurhai yionrharhiyieen
variththaiyiithu voppathu keeittarhiyieen vayiirhrhootu thutaicci mutaicciyiita
aariththaarpunal aarathi kaiicketila viiraittaa naiththurhai ammaanee 
kaaththaa'lpavar kaaval ikazh:nthamaiyaal karai:nin'ravar ka'nduko'l en'rusolli
:neeththaaya kayampuka :nookkiyida :nilaikko'l'lum vazhiththu'rai yon'ra'riyaen
vaarththaiyithu voppathu kaedda'riyaen vayi'r'roadu thudakki mudakkiyida
aarththaarpunal aarathi kaikkedila veeraddaa naththu'rai ammaanae 
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.