மூன்றாம் திருமுறை
126 பதிகங்கள், 1358 பாடல்கள், 85 கோயில்கள்
117 சீகாழி
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


பாடல் எண் : 1 பண் : கௌசிகம்

யாமாமாநீ யாமாமா யாழீகாமா காணாகா
காணாகாமா காழீயா மாமாயாநீ மாமாயா.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

ஆன்மாக்களாகிய நாங்கள் கடவுளென்றால் அது பொருந்துமா? நீயே ஒப்பில்லாத கடவுளென்றால் அது முற்றிலும் தகும். பேரியாழ் என்னும் வீணையை வாசிப்பவனே! யாவரும் விரும்பத்தக்க கட்டழகனே! பகைப்பொருள்களும் சிவனைச் சாரின் பகை தீர்ந்து நட்பாகும் என்ற உண்மையினை யாவரும் காணுமாறு பாம்புகளை உடையவனே. கை, கால் முதலிய அவயவங்கள் காணா வண்ணம் காமனை அருவமாகச் செய்தவனே. சீகாழி என்னும் திருத்தலத்தில் வீற்றிருந்தருளுபவனே. இலக்குமியின் கணவனான திருமாலாகவும் வருபவனே! மாயை முதலிய மலங்களிலிருந்து எம்மை விடுவிப்பாயாக!.

குறிப்புரை:

யாம் - ஆன்மாக்களாகிய நாங்கள் கடவுளென்றால். ஆமா - அதுபொருந்துமா? நீ - நீயே கடவுளென்றால். ஆம் ஆம் - முற்றிலும் தகுவதாகும். (ஏகான்மாவாதிகளை மறுத்தது.) மாயாழீ - பேரியாழ் என்னும் வீணையை வாசிப்பவனே. (\\\\\\"எம்மிறை நல்வீணை வாசிக்குமே\\\\\\" என்பது அப்பர் திருவிருத்தம்) காமா - யாவரும் விரும்பத்தக்க கட்டழகனே. காண் - (தீயவும் நல்லவாம் சிவனைச் சேரின் என்பதை யாவரும்) காணுமாறு பூண்ட. நாகா - பாம்புகளை யுடையவனே. காணாகாமா - கை, கால் முதலிய அவயவங்கள் காணாதனவாச் செய்தகாமனையுடையவனே. (காமனை யுருவழித்தவனே.) சினைவினை முதன்மேல் நின்றது. காழீயா - சீகாழிப்பதியில் எழுந்தருளியிருப்பவனே. மாமாயா - இலக்குமிக்குக் கணவனான திருமாலாகவும் வருபவனே (நான்க னுருபும்பயனும் தொக்க தொகை) \\\\\\"நாரணன்காண் நான்முகன்காண்\\\\\\" என்பது திருத்தாண்டகம். மா - கரியதாகிய. மாயா - மாயைமுதலிய மலங்களினின்றும். நீ - எம்மை விடுவிப்பாயாக. மலம்கரியதென்பதை \\\\\\"ஒருபொருளுங் காட்டாது இருளுருவம் காட்டும், இரு பொருளும் காட்டாதிது\\\\\\" என்னும் திருவருட்பயனாலறிக. (இருண்மலநிலை. 3) மாயா - வடசொல், உபலட்சணம்.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
’ఆత్మలమైన మేము దైవముకు సమము’ అనినచో అది తగునా!? ’నీవే ఏకైక దైవమ’ అనినచో అది ముమ్మూర్తులా తగును!
పేరియాళ్ అనబడు వీణను వాయించువాడా! సకల జనులంతా ఇష్టపడదగు సౌందర్యమూర్తియే!
కీడుచేయువారుకూడ నీ చెంతకు అరుదెంచిన, మేలైనవారగుదరని తెలియజేయుటకు సర్పములను ధరించియుంటివే!
కాళ్ళు, చేతులు మున్నగు అవయవములు కనబడకుండునట్లు మన్మథుని భస్మమొనరించి, రూపములేనివానిగ చేసితివే!
శీర్కాళి అనబడు దివ్యస్థలమున వెలసి అనుగ్రహించుచుండువాడా! మాయాజనితమైన ఈ పాపకర్మలనుండి విముక్తునిజేయుము!

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, 2013]
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀬𑀸𑀫𑀸𑀫𑀸𑀦𑀻 𑀬𑀸𑀫𑀸𑀫𑀸 𑀬𑀸𑀵𑀻𑀓𑀸𑀫𑀸 𑀓𑀸𑀡𑀸𑀓𑀸
𑀓𑀸𑀡𑀸𑀓𑀸𑀫𑀸 𑀓𑀸𑀵𑀻𑀬𑀸 𑀫𑀸𑀫𑀸𑀬𑀸𑀦𑀻 𑀫𑀸𑀫𑀸𑀬𑀸


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

যামামানী যামামা যাৰ়ীহামা কাণাহা
কাণাহামা কাৰ়ীযা মামাযানী মামাযা


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

யாமாமாநீ யாமாமா யாழீகாமா காணாகா
காணாகாமா காழீயா மாமாயாநீ மாமாயா


Open the Thamizhi Section in a New Tab
யாமாமாநீ யாமாமா யாழீகாமா காணாகா
காணாகாமா காழீயா மாமாயாநீ மாமாயா

Open the Reformed Script Section in a New Tab
यामामानी यामामा याऴीहामा काणाहा
काणाहामा काऴीया मामायानी मामाया
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಯಾಮಾಮಾನೀ ಯಾಮಾಮಾ ಯಾೞೀಹಾಮಾ ಕಾಣಾಹಾ
ಕಾಣಾಹಾಮಾ ಕಾೞೀಯಾ ಮಾಮಾಯಾನೀ ಮಾಮಾಯಾ
Open the Kannada Section in a New Tab
యామామానీ యామామా యాళీహామా కాణాహా
కాణాహామా కాళీయా మామాయానీ మామాయా
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

යාමාමානී යාමාමා යාළීහාමා කාණාහා
කාණාහාමා කාළීයා මාමායානී මාමායා


Open the Sinhala Section in a New Tab
യാമാമാനീ യാമാമാ യാഴീകാമാ കാണാകാ
കാണാകാമാ കാഴീയാ മാമായാനീ മാമായാ
Open the Malayalam Section in a New Tab
ยามามานี ยามามา ยาฬีกามา กาณากา
กาณากามา กาฬียา มามายานี มามายา
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ယာမာမာနီ ယာမာမာ ယာလီကာမာ ကာနာကာ
ကာနာကာမာ ကာလီယာ မာမာယာနီ မာမာယာ


Open the Burmese Section in a New Tab
ヤーマーマーニー ヤーマーマー ヤーリーカーマー カーナーカー
カーナーカーマー カーリーヤー マーマーヤーニー マーマーヤー
Open the Japanese Section in a New Tab
yamamani yamama yalihama ganaha
ganahama galiya mamayani mamaya
Open the Pinyin Section in a New Tab
یامامانِي یاماما یاظِيحاما كاناحا
كاناحاما كاظِيیا مامایانِي مامایا


Open the Arabic Section in a New Tab
ɪ̯ɑ:mɑ:mɑ:n̺i· ɪ̯ɑ:mɑ:mɑ: ɪ̯ɑ˞:ɻi:xɑ:mɑ: kɑ˞:ɳʼɑ:xɑ:
kɑ˞:ɳʼɑ:xɑ:mɑ: kɑ˞:ɻi:ɪ̯ɑ: mɑ:mɑ:ɪ̯ɑ:n̺i· mɑ:mɑ:ɪ̯ɑ:
Open the IPA Section in a New Tab
yāmāmānī yāmāmā yāḻīkāmā kāṇākā
kāṇākāmā kāḻīyā māmāyānī māmāyā
Open the Diacritic Section in a New Tab
яaмаамаани яaмаамаа яaлзикaмаа кaнаакa
кaнаакaмаа кaлзияa маамааяaни маамааяa
Open the Russian Section in a New Tab
jahmahmah:nih jahmahmah jahshihkahmah kah'nahkah
kah'nahkahmah kahshihjah mahmahjah:nih mahmahjah
Open the German Section in a New Tab
yaamaamaanii yaamaamaa yaalziikaamaa kaanhaakaa
kaanhaakaamaa kaalziiyaa maamaayaanii maamaayaa
iyaamaamaanii iyaamaamaa iyaalziicaamaa caanhaacaa
caanhaacaamaa caalziiiyaa maamaaiyaanii maamaaiyaa
yaamaamaa:nee yaamaamaa yaazheekaamaa kaa'naakaa
kaa'naakaamaa kaazheeyaa maamaayaa:nee maamaayaa
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.