மூன்றாம் திருமுறை
126 பதிகங்கள், 1358 பாடல்கள், 85 கோயில்கள்
001 கோயில்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


பாடல் எண் : 7 பண் : காந்தார பஞ்சமம்

சாதி யார்பளிங் கின்னொடு வெள்ளிய சங்க வார்குழை யாய்திக ழப்படும்
வேதி யாவிகிர் தாவிழ வாரணி தில்லைதன்னுள்
ஆதி யாய்க்கிடம் ஆயசிற் றம்பலம் அங்கை யால்தொழ வல்லடி யார்களை
வாதி யாதகலும்நலி யாமலி தீவினையே.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

நல்ல இனத்துப் பொருந்திய பளிங்கொடு வெண் சங்குகொண்டு செய்யப்பட்ட குண்டலத்தை உடையானே, விளங்குகின்ற மறையோனே, விகிர்தனே, திருவிழாக்கள் நிறைந்த அழகிய தில்லையுள் முதல்வனாகிய நினக்கு இடமான திருச்சிற்றம்பலத்தை அழகிய கைகளால் தொழவல்ல அடியார்களைத் தீவினைப் பெருக்கம் வாதிக்காது ; வருத்தா தொழியும்.

குறிப்புரை:

சாதியார் பளிங்கின் ஓடு - உயர்ந்த சாதிப்பளிங்கு போலும், வார் - தொங்கும், சங்கக்குழையாய் - சங்கினாலாகிய காதணியையுடையவனே. இன் - சாரியை, ஓடு ஒப்புப் பொருளில் வந்தது. ` ஈன்றாளோடு எண்ணக் கடவுளும் இல் ` என்புழிப்போல. திகழப்படும் வேதியா - வேதங்களில் விளங்க எடுத்துப் பேசப்படு பவனே. விகிர்தா - மாறானவனே. அம்கையால் - அழகிய கைகளால். ` என்ன புண்ணியம் செய்தனை நெஞ்சமே... வழிபடும் அதனாலே ` ( தி.2 ப.106 பா.1) யென்றபடி சிவபெருமானைக் கும்பிட ` எத்தனை கோடி யுகமோ தவம் செய்திருக்கின்றன ` என்று பாராட்டற்குரிய தன்மை பற்றிக் ` கைகளால் தொழ ` - என வேண்டாது கூறினார், வணங்கத் தலைவைத்து வார்கழல் வாய் வாழ்த்த வைத்து என்பது போலக் கைபெற்றதன் பயன் அவனைக் கும்பிடற்கே யெனல் தோற்றுவித்தற்கு. அதனை, ` கரம் தரும் பயன் இது என உணர்ந்து... பெருகியதன்றே ` என்னும் ( திருக்குறிப்புத்தொண்ட நாயனார் புராணம் 61) சேக்கிழார் பெருமான் திருவாக்கானும் உணர்க. மலி - மிக்க. நலியா - துன்புறுத்தாதன ஆகி, வாதியாது - எதிரிட்டு நில்லாமல், அகலும் - நீங்கும். ` வாதியா வினை மறுமைக்கும் இம்மைக்கும் வருத்தம் வந்தடையாவே `( தி.2 ப.106 பா.11) என்ற இடத்தும் ( வாதியாது - பாதியாது ) இப்பொருளில் வருதல் காண்க. வல்ல - குறிப்புப் பெயரெச்சத்தின் ஈறு தொக்கது.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
మేలుజాతిరాయి శ్వేతశంఖముతో చేయబడిన కర్ణకుండలమును ధరించువాడా!
వేదగీతికలందు వికీర్తుడవని కొనియాడబడు ఉత్తమ బ్రాహ్మణ తేజోమయుడా!
తిరునాళ్ళతిసంబరముగ జరుగు అందమైన చిదంబరమందలి ఆదిభగవంతుడా!
తొలగించెదవు మా పాపకర్మములను, కైమోడ్పులర్పించి నిను కొలిచిన, ఓ పరమేశ్వరుడా!

[అనువాదము: సశికళ దివాకర్, 2013]
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
you who are wearing an ear-ring made of couch which is like the superior marble.
oh shining Brahmin among gods, or one who is praised in the vētams God, entirely different from the world.
the ciṟṟampalam which is the abode for you who is the primordial in beautiful tillai of perpetual festivals.
the abundant evil actions will part from the devotees who are able to worship with beautiful hands, without afflicting them.
Translation: V.M.Subramanya Aiyar–Courtesy: French Institute of Pondichery / EFEO (2006)

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀘𑀸𑀢𑀺 𑀬𑀸𑀭𑁆𑀧𑀴𑀺𑀗𑁆 𑀓𑀺𑀷𑁆𑀷𑁄𑁆𑀝𑀼 𑀯𑁂𑁆𑀴𑁆𑀴𑀺𑀬 𑀘𑀗𑁆𑀓 𑀯𑀸𑀭𑁆𑀓𑀼𑀵𑁃 𑀬𑀸𑀬𑁆𑀢𑀺𑀓 𑀵𑀧𑁆𑀧𑀝𑀼𑀫𑁆
𑀯𑁂𑀢𑀺 𑀬𑀸𑀯𑀺𑀓𑀺𑀭𑁆 𑀢𑀸𑀯𑀺𑀵 𑀯𑀸𑀭𑀡𑀺 𑀢𑀺𑀮𑁆𑀮𑁃𑀢𑀷𑁆𑀷𑀼𑀴𑁆
𑀆𑀢𑀺 𑀬𑀸𑀬𑁆𑀓𑁆𑀓𑀺𑀝𑀫𑁆 𑀆𑀬𑀘𑀺𑀶𑁆 𑀶𑀫𑁆𑀧𑀮𑀫𑁆 𑀅𑀗𑁆𑀓𑁃 𑀬𑀸𑀮𑁆𑀢𑁄𑁆𑀵 𑀯𑀮𑁆𑀮𑀝𑀺 𑀬𑀸𑀭𑁆𑀓𑀴𑁃
𑀯𑀸𑀢𑀺 𑀬𑀸𑀢𑀓𑀮𑀼𑀫𑁆𑀦𑀮𑀺 𑀬𑀸𑀫𑀮𑀺 𑀢𑀻𑀯𑀺𑀷𑁃𑀬𑁂


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

সাদি যার্বৰিঙ্ কিন়্‌ন়োডু ৱেৰ‍্ৰিয সঙ্গ ৱার্গুৰ়ৈ যায্দিহ ৰ়প্পডুম্
ৱেদি যাৱিহির্ তাৱিৰ় ৱারণি তিল্লৈদন়্‌ন়ুৰ‍্
আদি যায্ক্কিডম্ আযসির়্‌ র়ম্বলম্ অঙ্গৈ যাল্দোৰ় ৱল্লডি যার্গৰৈ
ৱাদি যাদহলুম্নলি যামলি তীৱিন়ৈযে


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

சாதி யார்பளிங் கின்னொடு வெள்ளிய சங்க வார்குழை யாய்திக ழப்படும்
வேதி யாவிகிர் தாவிழ வாரணி தில்லைதன்னுள்
ஆதி யாய்க்கிடம் ஆயசிற் றம்பலம் அங்கை யால்தொழ வல்லடி யார்களை
வாதி யாதகலும்நலி யாமலி தீவினையே


Open the Thamizhi Section in a New Tab
சாதி யார்பளிங் கின்னொடு வெள்ளிய சங்க வார்குழை யாய்திக ழப்படும்
வேதி யாவிகிர் தாவிழ வாரணி தில்லைதன்னுள்
ஆதி யாய்க்கிடம் ஆயசிற் றம்பலம் அங்கை யால்தொழ வல்லடி யார்களை
வாதி யாதகலும்நலி யாமலி தீவினையே

Open the Reformed Script Section in a New Tab
सादि यार्बळिङ् किऩ्ऩॊडु वॆळ्ळिय सङ्ग वार्गुऴै याय्दिह ऴप्पडुम्
वेदि याविहिर् ताविऴ वारणि तिल्लैदऩ्ऩुळ्
आदि याय्क्किडम् आयसिऱ् ऱम्बलम् अङ्गै याल्दॊऴ वल्लडि यार्गळै
वादि यादहलुम्नलि यामलि तीविऩैये
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಸಾದಿ ಯಾರ್ಬಳಿಙ್ ಕಿನ್ನೊಡು ವೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಗ ವಾರ್ಗುೞೈ ಯಾಯ್ದಿಹ ೞಪ್ಪಡುಂ
ವೇದಿ ಯಾವಿಹಿರ್ ತಾವಿೞ ವಾರಣಿ ತಿಲ್ಲೈದನ್ನುಳ್
ಆದಿ ಯಾಯ್ಕ್ಕಿಡಂ ಆಯಸಿಱ್ ಱಂಬಲಂ ಅಂಗೈ ಯಾಲ್ದೊೞ ವಲ್ಲಡಿ ಯಾರ್ಗಳೈ
ವಾದಿ ಯಾದಹಲುಮ್ನಲಿ ಯಾಮಲಿ ತೀವಿನೈಯೇ
Open the Kannada Section in a New Tab
సాది యార్బళిఙ్ కిన్నొడు వెళ్ళియ సంగ వార్గుళై యాయ్దిహ ళప్పడుం
వేది యావిహిర్ తావిళ వారణి తిల్లైదన్నుళ్
ఆది యాయ్క్కిడం ఆయసిఱ్ ఱంబలం అంగై యాల్దొళ వల్లడి యార్గళై
వాది యాదహలుమ్నలి యామలి తీవినైయే
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

සාදි යාර්බළිඞ් කින්නොඩු වෙළ්ළිය සංග වාර්හුළෛ යාය්දිහ ළප්පඩුම්
වේදි යාවිහිර් තාවිළ වාරණි තිල්ලෛදන්නුළ්
ආදි යාය්ක්කිඩම් ආයසිර් රම්බලම් අංගෛ යාල්දොළ වල්ලඩි යාර්හළෛ
වාදි යාදහලුම්නලි යාමලි තීවිනෛයේ


Open the Sinhala Section in a New Tab
ചാതി യാര്‍പളിങ് കിന്‍നൊടു വെള്ളിയ ചങ്ക വാര്‍കുഴൈ യായ്തിക ഴപ്പടും
വേതി യാവികിര്‍ താവിഴ വാരണി തില്ലൈതന്‍നുള്‍
ആതി യായ്ക്കിടം ആയചിറ് റംപലം അങ്കൈ യാല്‍തൊഴ വല്ലടി യാര്‍കളൈ
വാതി യാതകലുമ്നലി യാമലി തീവിനൈയേ
Open the Malayalam Section in a New Tab
จาถิ ยารปะลิง กิณโณะดุ เวะลลิยะ จะงกะ วารกุฬาย ยายถิกะ ฬะปปะดุม
เวถิ ยาวิกิร ถาวิฬะ วาระณิ ถิลลายถะณณุล
อาถิ ยายกกิดะม อายะจิร ระมปะละม องกาย ยาลโถะฬะ วะลละดิ ยารกะลาย
วาถิ ยาถะกะลุมนะลิ ยามะลิ ถีวิณายเย
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

စာထိ ယာရ္ပလိင္ ကိန္ေနာ့တု ေဝ့လ္လိယ စင္က ဝာရ္ကုလဲ ယာယ္ထိက လပ္ပတုမ္
ေဝထိ ယာဝိကိရ္ ထာဝိလ ဝာရနိ ထိလ္လဲထန္နုလ္
အာထိ ယာယ္က္ကိတမ္ အာယစိရ္ ရမ္ပလမ္ အင္ကဲ ယာလ္ေထာ့လ ဝလ္လတိ ယာရ္ကလဲ
ဝာထိ ယာထကလုမ္နလိ ယာမလိ ထီဝိနဲေယ


Open the Burmese Section in a New Tab
チャティ ヤーリ・パリニ・ キニ・ノトゥ ヴェリ・リヤ サニ・カ ヴァーリ・クリイ ヤーヤ・ティカ ラピ・パトゥミ・
ヴェーティ ヤーヴィキリ・ ターヴィラ ヴァーラニ ティリ・リイタニ・ヌリ・
アーティ ヤーヤ・ク・キタミ・ アーヤチリ・ ラミ・パラミ・ アニ・カイ ヤーリ・トラ ヴァリ・ラティ ヤーリ・カリイ
ヴァーティ ヤータカルミ・ナリ ヤーマリ ティーヴィニイヤエ
Open the Japanese Section in a New Tab
sadi yarbaling ginnodu felliya sangga fargulai yaydiha labbaduM
fedi yafihir dafila farani dillaidannul
adi yayggidaM ayasir raMbalaM anggai yaldola falladi yargalai
fadi yadahalumnali yamali difinaiye
Open the Pinyin Section in a New Tab
سادِ یارْبَضِنغْ كِنُّْودُ وٕضِّیَ سَنغْغَ وَارْغُظَيْ یایْدِحَ ظَبَّدُن
وٕۤدِ یاوِحِرْ تاوِظَ وَارَنِ تِلَّيْدَنُّْضْ
آدِ یایْكِّدَن آیَسِرْ رَنبَلَن اَنغْغَيْ یالْدُوظَ وَلَّدِ یارْغَضَيْ
وَادِ یادَحَلُمْنَلِ یامَلِ تِيوِنَيْیيَۤ


Open the Arabic Section in a New Tab
sɑ:ðɪ· ɪ̯ɑ:rβʌ˞ɭʼɪŋ kɪn̺n̺o̞˞ɽɨ ʋɛ̝˞ɭɭɪɪ̯ə sʌŋgə ʋɑ:rɣɨ˞ɻʌɪ̯ ɪ̯ɑ:ɪ̯ðɪxə ɻʌppʌ˞ɽɨm
ʋe:ðɪ· ɪ̯ɑ:ʋɪçɪr t̪ɑ:ʋɪ˞ɻə ʋɑ:ɾʌ˞ɳʼɪ· t̪ɪllʌɪ̯ðʌn̺n̺ɨ˞ɭ
ˀɑ:ðɪ· ɪ̯ɑ:jccɪ˞ɽʌm ˀɑ:ɪ̯ʌsɪr rʌmbʌlʌm ˀʌŋgʌɪ̯ ɪ̯ɑ:lðo̞˞ɻə ʋʌllʌ˞ɽɪ· ɪ̯ɑ:rɣʌ˞ɭʼʌɪ̯
ʋɑ:ðɪ· ɪ̯ɑ:ðʌxʌlɨmn̺ʌlɪ· ɪ̯ɑ:mʌlɪ· t̪i:ʋɪn̺ʌjɪ̯e·
Open the IPA Section in a New Tab
cāti yārpaḷiṅ kiṉṉoṭu veḷḷiya caṅka vārkuḻai yāytika ḻappaṭum
vēti yāvikir tāviḻa vāraṇi tillaitaṉṉuḷ
āti yāykkiṭam āyaciṟ ṟampalam aṅkai yāltoḻa vallaṭi yārkaḷai
vāti yātakalumnali yāmali tīviṉaiyē
Open the Diacritic Section in a New Tab
сaaты яaрпaлынг кыннотю вэллыя сaнгка вааркюлзaы яaйтыка лзaппaтюм
вэaты яaвыкыр таавылзa ваарaны тыллaытaннюл
ааты яaйккытaм ааясыт рaмпaлaм ангкaы яaлтолзa вaллaты яaркалaы
вааты яaтaкалюмнaлы яaмaлы тивынaыеa
Open the Russian Section in a New Tab
zahthi jah'rpa'ling kinnodu we'l'lija zangka wah'rkushä jahjthika shappadum
wehthi jahwiki'r thahwisha wah'ra'ni thilläthannu'l
ahthi jahjkkidam ahjazir rampalam angkä jahlthosha walladi jah'rka'lä
wahthi jahthakalum:nali jahmali thihwinäjeh
Open the German Section in a New Tab
çhathi yaarpalhing kinnodò vèlhlhiya çangka vaarkòlzâi yaaiythika lzappadòm
vèèthi yaavikir thaavilza vaaranhi thillâithannòlh
aathi yaaiykkidam aayaçirh rhampalam angkâi yaaltholza valladi yaarkalâi
vaathi yaathakalòmnali yaamali thiivinâiyèè
saathi iyaarpalhing cinnotu velhlhiya ceangca varculzai iyaayithica lzappatum
veethi iyaavicir thaavilza varanhi thillaithannulh
aathi iyaayiiccitam aayaceirh rhampalam angkai iyaaltholza vallati iyaarcalhai
vathi iyaathacalumnali iyaamali thiivinaiyiee
saathi yaarpa'ling kinnodu ve'l'liya sangka vaarkuzhai yaaythika zhappadum
vaethi yaavikir thaavizha vaara'ni thillaithannu'l
aathi yaaykkidam aayasi'r 'rampalam angkai yaalthozha valladi yaarka'lai
vaathi yaathakalum:nali yaamali theevinaiyae
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.