9. வினாவெண்பா
001 வினா வெண்பா
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


பாடல் எண் : 8

அருவேல் உருவன் றுருவேல் அருவன்(று)
இருவேறும் ஒன்றிற் கிசையா - உருஓரிற்
காணில் உயர்கடந்தைச் சம்பந்தா கண்டஉடற்
பூணும்இறைக் கென்னாம் புகல்.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

அருவேல் உருவன்று உருவேல் அருவன்று இருவேறும் ஒன்றிற்கு இசையா கர்த்தா திருமேனி அருவமானால் உருவமாக மாட்டாது, உருவமானால் அருவமாகமாட்டாது, அருவுமுருவும் ஆனால் ஒரு பொருளுக்கு இரண்டு தன்மை இசையாது ; உரு ஓரிற் காணில் உயர் கடந்தைச் சம்பந்தா கண்ட உடல் பூணும் இறைக்கு என்னாம் புகல் திருமேனியை விசாரித்துக் காணில், உயர்ந்த கடந்தைநகர் வாழ் சம்பந்த மாமுனியே, கொண்ட திருமேனியைப் பூணப்பட்ட கர்த்தாவுக்குத் திருமேனி என்னத்திலே உண்டானது, திருவுளம் பற்றவேணும்.
ஞானத்திலே திருமேனி கொள்ளுவனென்பது கருத்து.
உதாரணம் : சிவஞான சித்தியில் (1.41) ‘மாயை தான்... சத்தி தன்னால்’ என்பது கண்டுகொள்க.

குறிப்புரை:

குறிப்புரை எழுதவில்லை

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀅𑀭𑀼𑀯𑁂𑀮𑁆 𑀉𑀭𑀼𑀯𑀷𑁆 𑀶𑀼𑀭𑀼𑀯𑁂𑀮𑁆 𑀅𑀭𑀼𑀯𑀷𑁆(𑀶𑀼)
𑀇𑀭𑀼𑀯𑁂𑀶𑀼𑀫𑁆 𑀑𑁆𑀷𑁆𑀶𑀺𑀶𑁆 𑀓𑀺𑀘𑁃𑀬𑀸 - 𑀉𑀭𑀼𑀑𑀭𑀺𑀶𑁆
𑀓𑀸𑀡𑀺𑀮𑁆 𑀉𑀬𑀭𑁆𑀓𑀝𑀦𑁆𑀢𑁃𑀘𑁆 𑀘𑀫𑁆𑀧𑀦𑁆𑀢𑀸 𑀓𑀡𑁆𑀝𑀉𑀝𑀶𑁆
𑀧𑀽𑀡𑀼𑀫𑁆𑀇𑀶𑁃𑀓𑁆 𑀓𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷𑀸𑀫𑁆 𑀧𑀼𑀓𑀮𑁆


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

অরুৱেল্ উরুৱণ্ড্রুরুৱেল্ অরুৱন়্‌(র়ু)
ইরুৱের়ুম্ ওণ্ড্রির়্‌ কিসৈযা - উরুওরির়্‌
কাণিল্ উযর্গডন্দৈচ্ চম্বন্দা কণ্ডউডর়্‌
পূণুম্ইর়ৈক্ কেন়্‌ন়াম্ পুহল্


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

அருவேல் உருவன் றுருவேல் அருவன்(று)
இருவேறும் ஒன்றிற் கிசையா - உருஓரிற்
காணில் உயர்கடந்தைச் சம்பந்தா கண்டஉடற்
பூணும்இறைக் கென்னாம் புகல்


Open the Thamizhi Section in a New Tab
அருவேல் உருவன் றுருவேல் அருவன்(று)
இருவேறும் ஒன்றிற் கிசையா - உருஓரிற்
காணில் உயர்கடந்தைச் சம்பந்தா கண்டஉடற்
பூணும்இறைக் கென்னாம் புகல்

Open the Reformed Script Section in a New Tab
अरुवेल् उरुवण्ड्रुरुवेल् अरुवऩ्(ऱु)
इरुवेऱुम् ऒण्ड्रिऱ् किसैया - उरुओरिऱ्
काणिल् उयर्गडन्दैच् चम्बन्दा कण्डउडऱ्
पूणुम्इऱैक् कॆऩ्ऩाम् पुहल्
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಅರುವೇಲ್ ಉರುವಂಡ್ರುರುವೇಲ್ ಅರುವನ್(ಱು)
ಇರುವೇಱುಂ ಒಂಡ್ರಿಱ್ ಕಿಸೈಯಾ - ಉರುಓರಿಱ್
ಕಾಣಿಲ್ ಉಯರ್ಗಡಂದೈಚ್ ಚಂಬಂದಾ ಕಂಡಉಡಱ್
ಪೂಣುಮ್ಇಱೈಕ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಪುಹಲ್
Open the Kannada Section in a New Tab
అరువేల్ ఉరువండ్రురువేల్ అరువన్(ఱు)
ఇరువేఱుం ఒండ్రిఱ్ కిసైయా - ఉరుఓరిఱ్
కాణిల్ ఉయర్గడందైచ్ చంబందా కండఉడఱ్
పూణుమ్ఇఱైక్ కెన్నాం పుహల్
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

අරුවේල් උරුවන්‍රුරුවේල් අරුවන්(රු)
ඉරුවේරුම් ඔන්‍රිර් කිසෛයා - උරුඕරිර්
කාණිල් උයර්හඩන්දෛච් චම්බන්දා කණ්ඩඋඩර්
පූණුම්ඉරෛක් කෙන්නාම් පුහල්


Open the Sinhala Section in a New Tab
അരുവേല്‍ ഉരുവന്‍ റുരുവേല്‍ അരുവന്‍(റു)
ഇരുവേറും ഒന്‍റിറ് കിചൈയാ - ഉരുഓരിറ്
കാണില്‍ ഉയര്‍കടന്തൈച് ചംപന്താ കണ്ടഉടറ്
പൂണുമ്ഇറൈക് കെന്‍നാം പുകല്‍
Open the Malayalam Section in a New Tab
อรุเวล อุรุวะณ รุรุเวล อรุวะณ(รุ)
อิรุเวรุม โอะณริร กิจายยา - อุรุโอริร
กาณิล อุยะรกะดะนถายจ จะมปะนถา กะณดะอุดะร
ปูณุมอิรายก เกะณณาม ปุกะล
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အရုေဝလ္ အုရုဝန္ ရုရုေဝလ္ အရုဝန္(ရု)
အိရုေဝရုမ္ ေအာ့န္ရိရ္ ကိစဲယာ - အုရုေအာရိရ္
ကာနိလ္ အုယရ္ကတန္ထဲစ္ စမ္ပန္ထာ ကန္တအုတရ္
ပူနုမ္အိရဲက္ ေက့န္နာမ္ ပုကလ္


Open the Burmese Section in a New Tab
アルヴェーリ・ ウルヴァニ・ ルルヴェーリ・ アルヴァニ・(ル)
イルヴェールミ・ オニ・リリ・ キサイヤー - ウルオーリリ・
カーニリ・ ウヤリ・カタニ・タイシ・ サミ・パニ・ター カニ・タウタリ・
プーヌミ・イリイク・ ケニ・ナーミ・ プカリ・
Open the Japanese Section in a New Tab
arufel urufandrurufel arufan(ru)
iruferuM ondrir gisaiya - uruorir
ganil uyargadandaid daMbanda gandaudar
bunumiraig gennaM buhal
Open the Pinyin Section in a New Tab
اَرُوٕۤلْ اُرُوَنْدْرُرُوٕۤلْ اَرُوَنْ(رُ)
اِرُوٕۤرُن اُونْدْرِرْ كِسَيْیا - اُرُاُوۤرِرْ
كانِلْ اُیَرْغَدَنْدَيْتشْ تشَنبَنْدا كَنْدَاُدَرْ
بُونُمْاِرَيْكْ كيَنّْان بُحَلْ


Open the Arabic Section in a New Tab
ˀʌɾɨʋe:l ʷʊɾʊʋʌn̺ rʊɾʊʋe:l ˀʌɾɨʋʌn̺(rɨ)
ʲɪɾɨʋe:ɾɨm ʷo̞n̺d̺ʳɪr kɪsʌjɪ̯ɑ: - ʷʊɾʊʷo:ɾɪr
kɑ˞:ɳʼɪl ʷʊɪ̯ʌrɣʌ˞ɽʌn̪d̪ʌɪ̯ʧ ʧʌmbʌn̪d̪ɑ: kʌ˞ɳɖʌ_ɨ˞ɽʌr
pu˞:ɳʼɨmɪɾʌɪ̯k kɛ̝n̺n̺ɑ:m pʊxʌl
Open the IPA Section in a New Tab
aruvēl uruvaṉ ṟuruvēl aruvaṉ(ṟu)
iruvēṟum oṉṟiṟ kicaiyā - uruōriṟ
kāṇil uyarkaṭantaic campantā kaṇṭauṭaṟ
pūṇumiṟaik keṉṉām pukal
Open the Diacritic Section in a New Tab
арювэaл юрювaн рюрювэaл арювaн(рю)
ырювэaрюм онрыт кысaыяa - юрюоорыт
кaныл юяркатaнтaыч сaмпaнтаа кантaютaт
пунюмырaык кэннаам пюкал
Open the Russian Section in a New Tab
a'ruwehl u'ruwan ru'ruwehl a'ruwan(ru)
i'ruwehrum onrir kizäjah - u'ruoh'rir
kah'nil uja'rkada:nthäch zampa:nthah ka'ndaudar
puh'numiräk kennahm pukal
Open the German Section in a New Tab
aròvèèl òròvan rhòròvèèl aròvan(rhò)
iròvèèrhòm onrhirh kiçâiyaa - òròoorirh
kaanhil òyarkadanthâiçh çampanthaa kanhdaòdarh
pönhòmirhâik kènnaam pòkal
aruveel uruvan rhuruveel aruvan(rhu)
iruveerhum onrhirh ciceaiiyaa - uruoorirh
caanhil uyarcatainthaic ceampainthaa cainhtautarh
puuṇhumirhaiic kennaam pucal
aruvael uruvan 'ruruvael aruvan('ru)
iruvae'rum on'ri'r kisaiyaa - uruoari'r
kaa'nil uyarkada:nthaich sampa:nthaa ka'ndauda'r
poo'numi'raik kennaam pukal
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.