9. வினாவெண்பா
001 வினாவெண்பா
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


பாடல் எண் : 5

அறிவறிந்த தெல்லாம் அசத்தாகு மாயின்
குறியிறந்த நின்உணர்விற் கூடா - பொறிபுலன்கள்
தாமா அறியா தடமருதச் சம்பந்தா
யாம்ஆர் அறிவார் இனி.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

அறிவு அறிந்த தெல்லாம் அசத்தாகுமாயின் என்னுடைய அறிவினாலே அறியப்பட்ட தெல்லாம் அசத்தாய் அழிந்து போமேயாயின்; குறி இறந்த நின் உணர்விற் கூடா வாக்கு மனத்துக்கும் எட்டாமல் குறியிறந்து நிற்கிற தேவரீருடைய ஞானத்திலே பொருந்தப் போகிறதே யில்லை ; பொறிபுலன்கள் தாமா அறியா பொறிபுலனாகிய தத்துவங்கள் தாமாய் அறியமாட்டா; தட மருதச் சம்பந்தா யாம் ஆர் அறிவார் இனி தடாகம் பொருந்திய மருதநகர் வாழ் சம்பந்த மாமுனியே யான் ஆரை யறியப் போகிறது தான் இனி. கண்ணானது இருளோடே கூடி இருளாயும் ஒளியோடே கூடி ஒளியாயும் நின்றது போலப் பாசத்தோடே கூடிப் பாசமாய் நின்ற ஆன்மா அருளோடே கூடிப் பாசம் நீங்கி அருளாய் நிற்குமென்பது கருத்து.
உம் : சிவப்பிரகாசத்தில் (57) ‘சத்திது வென்ற சத்துத் தானறியா’ தென்ற பாடத்திற் கண்டுகொள்க.

குறிப்புரை:

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀅𑀶𑀺𑀯𑀶𑀺𑀦𑁆𑀢 𑀢𑁂𑁆𑀮𑁆𑀮𑀸𑀫𑁆 𑀅𑀘𑀢𑁆𑀢𑀸𑀓𑀼 𑀫𑀸𑀬𑀺𑀷𑁆
𑀓𑀼𑀶𑀺𑀬𑀺𑀶𑀦𑁆𑀢 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀉𑀡𑀭𑁆𑀯𑀺𑀶𑁆 𑀓𑀽𑀝𑀸 - 𑀧𑁄𑁆𑀶𑀺𑀧𑀼𑀮𑀷𑁆𑀓𑀴𑁆
𑀢𑀸𑀫𑀸 𑀅𑀶𑀺𑀬𑀸 𑀢𑀝𑀫𑀭𑀼𑀢𑀘𑁆 𑀘𑀫𑁆𑀧𑀦𑁆𑀢𑀸
𑀬𑀸𑀫𑁆𑀆𑀭𑁆 𑀅𑀶𑀺𑀯𑀸𑀭𑁆 𑀇𑀷𑀺


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

অর়িৱর়িন্দ তেল্লাম্ অসত্তাহু মাযিন়্‌
কুর়িযির়ন্দ নিন়্‌উণর্ৱির়্‌ কূডা - পোর়িবুলন়্‌গৰ‍্
তামা অর়িযা তডমরুদচ্ চম্বন্দা
যাম্আর্ অর়িৱার্ ইন়ি


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

அறிவறிந்த தெல்லாம் அசத்தாகு மாயின்
குறியிறந்த நின்உணர்விற் கூடா - பொறிபுலன்கள்
தாமா அறியா தடமருதச் சம்பந்தா
யாம்ஆர் அறிவார் இனி


Open the Thamizhi Section in a New Tab
அறிவறிந்த தெல்லாம் அசத்தாகு மாயின்
குறியிறந்த நின்உணர்விற் கூடா - பொறிபுலன்கள்
தாமா அறியா தடமருதச் சம்பந்தா
யாம்ஆர் அறிவார் இனி

Open the Reformed Script Section in a New Tab
अऱिवऱिन्द तॆल्लाम् असत्ताहु मायिऩ्
कुऱियिऱन्द निऩ्उणर्विऱ् कूडा - पॊऱिबुलऩ्गळ्
तामा अऱिया तडमरुदच् चम्बन्दा
याम्आर् अऱिवार् इऩि
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಅಱಿವಱಿಂದ ತೆಲ್ಲಾಂ ಅಸತ್ತಾಹು ಮಾಯಿನ್
ಕುಱಿಯಿಱಂದ ನಿನ್ಉಣರ್ವಿಱ್ ಕೂಡಾ - ಪೊಱಿಬುಲನ್ಗಳ್
ತಾಮಾ ಅಱಿಯಾ ತಡಮರುದಚ್ ಚಂಬಂದಾ
ಯಾಮ್ಆರ್ ಅಱಿವಾರ್ ಇನಿ
Open the Kannada Section in a New Tab
అఱివఱింద తెల్లాం అసత్తాహు మాయిన్
కుఱియిఱంద నిన్ఉణర్విఱ్ కూడా - పొఱిబులన్గళ్
తామా అఱియా తడమరుదచ్ చంబందా
యామ్ఆర్ అఱివార్ ఇని
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

අරිවරින්ද තෙල්ලාම් අසත්තාහු මායින්
කුරියිරන්ද නින්උණර්විර් කූඩා - පොරිබුලන්හළ්
තාමා අරියා තඩමරුදච් චම්බන්දා
යාම්ආර් අරිවාර් ඉනි


Open the Sinhala Section in a New Tab
അറിവറിന്ത തെല്ലാം അചത്താകു മായിന്‍
കുറിയിറന്ത നിന്‍ഉണര്‍വിറ് കൂടാ - പൊറിപുലന്‍കള്‍
താമാ അറിയാ തടമരുതച് ചംപന്താ
യാമ്ആര്‍ അറിവാര്‍ ഇനി
Open the Malayalam Section in a New Tab
อริวะรินถะ เถะลลาม อจะถถากุ มายิณ
กุริยิระนถะ นิณอุณะรวิร กูดา - โปะริปุละณกะล
ถามา อริยา ถะดะมะรุถะจ จะมปะนถา
ยามอาร อริวาร อิณิ
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အရိဝရိန္ထ ေထ့လ္လာမ္ အစထ္ထာကု မာယိန္
ကုရိယိရန္ထ နိန္အုနရ္ဝိရ္ ကူတာ - ေပာ့ရိပုလန္ကလ္
ထာမာ အရိယာ ထတမရုထစ္ စမ္ပန္ထာ
ယာမ္အာရ္ အရိဝာရ္ အိနိ


Open the Burmese Section in a New Tab
アリヴァリニ・タ テリ・ラーミ・ アサタ・ターク マーヤニ・
クリヤラニ・タ ニニ・ウナリ・ヴィリ・ クーター - ポリプラニ・カリ・
ターマー アリヤー タタマルタシ・ サミ・パニ・ター
ヤーミ・アーリ・ アリヴァーリ・ イニ
Open the Japanese Section in a New Tab
arifarinda dellaM asaddahu mayin
guriyiranda ninunarfir guda - boribulangal
dama ariya dadamarudad daMbanda
yamar arifar ini
Open the Pinyin Section in a New Tab
اَرِوَرِنْدَ تيَلّان اَسَتّاحُ مایِنْ
كُرِیِرَنْدَ نِنْاُنَرْوِرْ كُودا - بُورِبُلَنْغَضْ
تاما اَرِیا تَدَمَرُدَتشْ تشَنبَنْدا
یامْآرْ اَرِوَارْ اِنِ


Open the Arabic Section in a New Tab
ˀʌɾɪʋʌɾɪn̪d̪ə t̪ɛ̝llɑ:m ˀʌsʌt̪t̪ɑ:xɨ mɑ:ɪ̯ɪn̺
kʊɾɪɪ̯ɪɾʌn̪d̪ə n̺ɪn̺ɨ˞ɳʼʌrʋɪr ku˞:ɽɑ: - po̞ɾɪβʉ̩lʌn̺gʌ˞ɭ
t̪ɑ:mɑ: ˀʌɾɪɪ̯ɑ: t̪ʌ˞ɽʌmʌɾɨðʌʧ ʧʌmbʌn̪d̪ɑ:
ɪ̯ɑ:mɑ:r ˀʌɾɪʋɑ:r ʲɪn̺ɪ·
Open the IPA Section in a New Tab
aṟivaṟinta tellām acattāku māyiṉ
kuṟiyiṟanta niṉuṇarviṟ kūṭā - poṟipulaṉkaḷ
tāmā aṟiyā taṭamarutac campantā
yāmār aṟivār iṉi
Open the Diacritic Section in a New Tab
арывaрынтa тэллаам асaттаакю маайын
кюрыйырaнтa нынюнaрвыт кутаа - порыпюлaнкал
таамаа арыяa тaтaмaрютaч сaмпaнтаа
яaмаар арываар ыны
Open the Russian Section in a New Tab
ariwari:ntha thellahm azaththahku mahjin
kurijira:ntha :ninu'na'rwir kuhdah - poripulanka'l
thahmah arijah thadama'ruthach zampa:nthah
jahmah'r ariwah'r ini
Open the German Section in a New Tab
arhivarhintha thèllaam açaththaakò maayein
kòrhiyeirhantha ninònharvirh ködaa - porhipòlankalh
thaamaa arhiyaa thadamaròthaçh çampanthaa
yaamaar arhivaar ini
arhivarhiintha thellaam aceaiththaacu maayiin
curhiyiirhaintha ninunharvirh cuutaa - porhipulancalh
thaamaa arhiiyaa thatamaruthac ceampainthaa
iyaamaar arhivar ini
a'riva'ri:ntha thellaam asaththaaku maayin
ku'riyi'ra:ntha :ninu'narvi'r koodaa - po'ripulanka'l
thaamaa a'riyaa thadamaruthach sampa:nthaa
yaamaar a'rivaar ini
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.