9. வினாவெண்பா
001 வினாவெண்பா
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


பாடல் எண் : 4

கனவு கனவென்று காண்பரிதாம் காணில்
நனவில் அவைசிறிதும் நண்ணா - முனைவன்அருள்
தான்அவற்றில் ஒன்றா தடமருதச் சம்பந்தா
யான்அவத்தை காணுமா றென்.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

கனவு கனவென்று காண்பரிதாம் கனவிலே நின்று கனவைத் தெரிசிக்கப்படாது ; காணில் நனவில் அவை சிறிதும் நண்ணா நனவிலே காணும் கண்டதென்னில், நனவில் அந்தக் கருவிகள் இல்லாத படியாலே காணவில்லை; முனைவன் அருள்தான் அவற்றில் ஒன்றா அருளிலே நின்று கண்டதென்னில், அருள் அவத்தைகளிற் பொருந்தாது; தட மருதச் சம்பந்தா யான் அவத்தை காணுமாறு என் தடாகம் பொருந்திய மருதநகர் வாழ் சம்பந்த மாமுனியே நான் அவத்தைகளைத் தரிசிக்கும்படி எப்படி. சுத்த தத்துவங்களைக் கொண்டு அறிய வேண்டுமென்பது கருத்து.
உம் : சிவப்பிரகாசத்தில் (39) ‘இத்தகைமை இறையருளால் உயிரறியும்’ என்ற பாடத்திற் கண்டுகொள்க.

குறிப்புரை:

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀓𑀷𑀯𑀼 𑀓𑀷𑀯𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼 𑀓𑀸𑀡𑁆𑀧𑀭𑀺𑀢𑀸𑀫𑁆 𑀓𑀸𑀡𑀺𑀮𑁆
𑀦𑀷𑀯𑀺𑀮𑁆 𑀅𑀯𑁃𑀘𑀺𑀶𑀺𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀡𑁆𑀡𑀸 - 𑀫𑀼𑀷𑁃𑀯𑀷𑁆𑀅𑀭𑀼𑀴𑁆
𑀢𑀸𑀷𑁆𑀅𑀯𑀶𑁆𑀶𑀺𑀮𑁆 𑀑𑁆𑀷𑁆𑀶𑀸 𑀢𑀝𑀫𑀭𑀼𑀢𑀘𑁆 𑀘𑀫𑁆𑀧𑀦𑁆𑀢𑀸
𑀬𑀸𑀷𑁆𑀅𑀯𑀢𑁆𑀢𑁃 𑀓𑀸𑀡𑀼𑀫𑀸 𑀶𑁂𑁆𑀷𑁆


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

কন়ৱু কন়ৱেণ্ড্রু কাণ্বরিদাম্ কাণিল্
নন়ৱিল্ অৱৈসির়িদুম্ নণ্ণা - মুন়ৈৱন়্‌অরুৰ‍্
তান়্‌অৱট্রিল্ ওণ্ড্রা তডমরুদচ্ চম্বন্দা
যান়্‌অৱত্তৈ কাণুমা র়েন়্‌


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

கனவு கனவென்று காண்பரிதாம் காணில்
நனவில் அவைசிறிதும் நண்ணா - முனைவன்அருள்
தான்அவற்றில் ஒன்றா தடமருதச் சம்பந்தா
யான்அவத்தை காணுமா றென்


Open the Thamizhi Section in a New Tab
கனவு கனவென்று காண்பரிதாம் காணில்
நனவில் அவைசிறிதும் நண்ணா - முனைவன்அருள்
தான்அவற்றில் ஒன்றா தடமருதச் சம்பந்தா
யான்அவத்தை காணுமா றென்

Open the Reformed Script Section in a New Tab
कऩवु कऩवॆण्ड्रु काण्बरिदाम् काणिल्
नऩविल् अवैसिऱिदुम् नण्णा - मुऩैवऩ्अरुळ्
ताऩ्अवट्रिल् ऒण्ड्रा तडमरुदच् चम्बन्दा
याऩ्अवत्तै काणुमा ऱॆऩ्
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಕನವು ಕನವೆಂಡ್ರು ಕಾಣ್ಬರಿದಾಂ ಕಾಣಿಲ್
ನನವಿಲ್ ಅವೈಸಿಱಿದುಂ ನಣ್ಣಾ - ಮುನೈವನ್ಅರುಳ್
ತಾನ್ಅವಟ್ರಿಲ್ ಒಂಡ್ರಾ ತಡಮರುದಚ್ ಚಂಬಂದಾ
ಯಾನ್ಅವತ್ತೈ ಕಾಣುಮಾ ಱೆನ್
Open the Kannada Section in a New Tab
కనవు కనవెండ్రు కాణ్బరిదాం కాణిల్
ననవిల్ అవైసిఱిదుం నణ్ణా - మునైవన్అరుళ్
తాన్అవట్రిల్ ఒండ్రా తడమరుదచ్ చంబందా
యాన్అవత్తై కాణుమా ఱెన్
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

කනවු කනවෙන්‍රු කාණ්බරිදාම් කාණිල්
නනවිල් අවෛසිරිදුම් නණ්ණා - මුනෛවන්අරුළ්
තාන්අවට්‍රිල් ඔන්‍රා තඩමරුදච් චම්බන්දා
යාන්අවත්තෛ කාණුමා රෙන්


Open the Sinhala Section in a New Tab
കനവു കനവെന്‍റു കാണ്‍പരിതാം കാണില്‍
നനവില്‍ അവൈചിറിതും നണ്ണാ - മുനൈവന്‍അരുള്‍
താന്‍അവറ്റില്‍ ഒന്‍റാ തടമരുതച് ചംപന്താ
യാന്‍അവത്തൈ കാണുമാ റെന്‍
Open the Malayalam Section in a New Tab
กะณะวุ กะณะเวะณรุ กาณปะริถาม กาณิล
นะณะวิล อวายจิริถุม นะณณา - มุณายวะณอรุล
ถาณอวะรริล โอะณรา ถะดะมะรุถะจ จะมปะนถา
ยาณอวะถถาย กาณุมา เระณ
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ကနဝု ကနေဝ့န္ရု ကာန္ပရိထာမ္ ကာနိလ္
နနဝိလ္ အဝဲစိရိထုမ္ နန္နာ - မုနဲဝန္အရုလ္
ထာန္အဝရ္ရိလ္ ေအာ့န္ရာ ထတမရုထစ္ စမ္ပန္ထာ
ယာန္အဝထ္ထဲ ကာနုမာ ေရ့န္


Open the Burmese Section in a New Tab
カナヴ カナヴェニ・ル カーニ・パリターミ・ カーニリ・
ナナヴィリ・ アヴイチリトゥミ・ ナニ・ナー - ムニイヴァニ・アルリ・
ターニ・アヴァリ・リリ・ オニ・ラー タタマルタシ・ サミ・パニ・ター
ヤーニ・アヴァタ・タイ カーヌマー レニ・
Open the Japanese Section in a New Tab
ganafu ganafendru ganbaridaM ganil
nanafil afaisiriduM nanna - munaifanarul
danafadril ondra dadamarudad daMbanda
yanafaddai ganuma ren
Open the Pinyin Section in a New Tab
كَنَوُ كَنَوٕنْدْرُ كانْبَرِدان كانِلْ
نَنَوِلْ اَوَيْسِرِدُن نَنّا - مُنَيْوَنْاَرُضْ
تانْاَوَتْرِلْ اُونْدْرا تَدَمَرُدَتشْ تشَنبَنْدا
یانْاَوَتَّيْ كانُما ريَنْ


Open the Arabic Section in a New Tab
kʌn̺ʌʋʉ̩ kʌn̺ʌʋɛ̝n̺d̺ʳɨ kɑ˞:ɳbʌɾɪðɑ:m kɑ˞:ɳʼɪl
n̺ʌn̺ʌʋɪl ˀʌʋʌɪ̯ʧɪɾɪðɨm n̺ʌ˞ɳɳɑ: - mʊn̺ʌɪ̯ʋʌn̺ʌɾɨ˞ɭ
t̪ɑ:n̺ʌʋʌt̺t̺ʳɪl ʷo̞n̺d̺ʳɑ: t̪ʌ˞ɽʌmʌɾɨðʌʧ ʧʌmbʌn̪d̪ɑ:
ɪ̯ɑ:n̺ʌʋʌt̪t̪ʌɪ̯ kɑ˞:ɳʼɨmɑ: rɛ̝n̺
Open the IPA Section in a New Tab
kaṉavu kaṉaveṉṟu kāṇparitām kāṇil
naṉavil avaiciṟitum naṇṇā - muṉaivaṉaruḷ
tāṉavaṟṟil oṉṟā taṭamarutac campantā
yāṉavattai kāṇumā ṟeṉ
Open the Diacritic Section in a New Tab
канaвю канaвэнрю кaнпaрытаам кaныл
нaнaвыл авaысырытюм нaннаа - мюнaывaнарюл
таанавaтрыл онраа тaтaмaрютaч сaмпaнтаа
яaнавaттaы кaнюмаа рэн
Open the Russian Section in a New Tab
kanawu kanawenru kah'npa'rithahm kah'nil
:nanawil awäzirithum :na'n'nah - munäwana'ru'l
thahnawarril onrah thadama'ruthach zampa:nthah
jahnawaththä kah'numah ren
Open the German Section in a New Tab
kanavò kanavènrhò kaanhparithaam kaanhil
nanavil avâiçirhithòm nanhnhaa - mònâivanaròlh
thaanavarhrhil onrhaa thadamaròthaçh çampanthaa
yaanavaththâi kaanhòmaa rhèn
canavu canavenrhu caainhparithaam caanhil
nanavil avaiceirhithum nainhnhaa - munaivanarulh
thaanavarhrhil onrhaa thatamaruthac ceampainthaa
iyaanavaiththai caaṇhumaa rhen
kanavu kanaven'ru kaa'nparithaam kaa'nil
:nanavil avaisi'rithum :na'n'naa - munaivanaru'l
thaanava'r'ril on'raa thadamaruthach sampa:nthaa
yaanavaththai kaa'numaa 'ren
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.