9. வினாவெண்பா
001 வினாவெண்பா
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


பாடல் எண் : 3

புல்லறிவு நல்லுணர்வ தாகா பொதுஞானம்
அல்லதில துள்ளதெனில் அந்நியமாம் - தொல்லையிருள்
ஊனமலை யாவா றுயர்மருதச் சம்பந்தா
ஞானமலை யாவாய் நவில்.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

புல்லறிவு நல்லுணர்வது ஆகா சிற்றறிவு பேரறிவாகாது ; பொது ஞானம் அல்லது (விடய ஞானமும் அன்று அது. இங்ஙனம்) ஞானம் மூன்று விதமாயிருக்கும் ; இலது உள்ளதெனில் அந்நியமாம் முன்பு இல்லாத சிவஞானம் மலபரிபாகத்திலே யுண்டாமென்னில் சற்காரிய வாதமாகாமல் அந்நியமாம் ; தொல்லை இருள் ஊனம் மலையாவாறு உயர் மருதச் சம்பந்தா ஞான மலை ஆவாய் நவில் பழைமையாக வருகிற ஆணவமலக் குற்றத்தினாலே மயங்காத முறைமை உயர்ந்த மருதநகர் வாழ் சம்பந்தமாமுனியே மலைபோல ஞானத்தையுடையவனே திருவுளம் பற்றவேணும். விடய ஆன்மஞானம் சிவஞானமாகா தென்பது கருத்து.
தத்துவங்களுடைய சுபாவத்தை இது பொய்யென்று அறிவிக்கிறது சிவஞானம். இப்படி யறிகிற வேற்றுமையும் விட்டு, அது வாய் அந்த ஞானமாய் நிற்பது சுத்தம். உம் : சிவப்பிரகாசத்தில் (73) ‘தத்துவ மான வற்றின் தன்மைகள்’ என்னும் பாடத்திற் கண்டு கொள்க. சித்தியாரில் (11.11) ‘சிவன்சீவ னென்றிரண்டுஞ் சித்தொன்றா மென்னில் சிவனருட்சித் திவனருளைச் சேருஞ்சித்’ தென்பது கண்டு கொள்க.

குறிப்புரை:

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀧𑀼𑀮𑁆𑀮𑀶𑀺𑀯𑀼 𑀦𑀮𑁆𑀮𑀼𑀡𑀭𑁆𑀯 𑀢𑀸𑀓𑀸 𑀧𑁄𑁆𑀢𑀼𑀜𑀸𑀷𑀫𑁆
𑀅𑀮𑁆𑀮𑀢𑀺𑀮 𑀢𑀼𑀴𑁆𑀴𑀢𑁂𑁆𑀷𑀺𑀮𑁆 𑀅𑀦𑁆𑀦𑀺𑀬𑀫𑀸𑀫𑁆 - 𑀢𑁄𑁆𑀮𑁆𑀮𑁃𑀬𑀺𑀭𑀼𑀴𑁆
𑀊𑀷𑀫𑀮𑁃 𑀬𑀸𑀯𑀸 𑀶𑀼𑀬𑀭𑁆𑀫𑀭𑀼𑀢𑀘𑁆 𑀘𑀫𑁆𑀧𑀦𑁆𑀢𑀸
𑀜𑀸𑀷𑀫𑀮𑁃 𑀬𑀸𑀯𑀸𑀬𑁆 𑀦𑀯𑀺𑀮𑁆


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

পুল্লর়িৱু নল্লুণর্ৱ তাহা পোদুঞান়ম্
অল্লদিল তুৰ‍্ৰদেন়িল্ অন্নিযমাম্ - তোল্লৈযিরুৰ‍্
ঊন়মলৈ যাৱা র়ুযর্মরুদচ্ চম্বন্দা
ঞান়মলৈ যাৱায্ নৱিল্


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

புல்லறிவு நல்லுணர்வ தாகா பொதுஞானம்
அல்லதில துள்ளதெனில் அந்நியமாம் - தொல்லையிருள்
ஊனமலை யாவா றுயர்மருதச் சம்பந்தா
ஞானமலை யாவாய் நவில்


Open the Thamizhi Section in a New Tab
புல்லறிவு நல்லுணர்வ தாகா பொதுஞானம்
அல்லதில துள்ளதெனில் அந்நியமாம் - தொல்லையிருள்
ஊனமலை யாவா றுயர்மருதச் சம்பந்தா
ஞானமலை யாவாய் நவில்

Open the Reformed Script Section in a New Tab
पुल्लऱिवु नल्लुणर्व ताहा पॊदुञाऩम्
अल्लदिल तुळ्ळदॆऩिल् अन्नियमाम् - तॊल्लैयिरुळ्
ऊऩमलै यावा ऱुयर्मरुदच् चम्बन्दा
ञाऩमलै यावाय् नविल्
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಪುಲ್ಲಱಿವು ನಲ್ಲುಣರ್ವ ತಾಹಾ ಪೊದುಞಾನಂ
ಅಲ್ಲದಿಲ ತುಳ್ಳದೆನಿಲ್ ಅನ್ನಿಯಮಾಂ - ತೊಲ್ಲೈಯಿರುಳ್
ಊನಮಲೈ ಯಾವಾ ಱುಯರ್ಮರುದಚ್ ಚಂಬಂದಾ
ಞಾನಮಲೈ ಯಾವಾಯ್ ನವಿಲ್
Open the Kannada Section in a New Tab
పుల్లఱివు నల్లుణర్వ తాహా పొదుఞానం
అల్లదిల తుళ్ళదెనిల్ అన్నియమాం - తొల్లైయిరుళ్
ఊనమలై యావా ఱుయర్మరుదచ్ చంబందా
ఞానమలై యావాయ్ నవిల్
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

පුල්ලරිවු නල්ලුණර්ව තාහා පොදුඥානම්
අල්ලදිල තුළ්ළදෙනිල් අන්නියමාම් - තොල්ලෛයිරුළ්
ඌනමලෛ යාවා රුයර්මරුදච් චම්බන්දා
ඥානමලෛ යාවාය් නවිල්


Open the Sinhala Section in a New Tab
പുല്ലറിവു നല്ലുണര്‍വ താകാ പൊതുഞാനം
അല്ലതില തുള്ളതെനില്‍ അന്നിയമാം - തൊല്ലൈയിരുള്‍
ഊനമലൈ യാവാ റുയര്‍മരുതച് ചംപന്താ
ഞാനമലൈ യാവായ് നവില്‍
Open the Malayalam Section in a New Tab
ปุลละริวุ นะลลุณะรวะ ถากา โปะถุญาณะม
อลละถิละ ถุลละเถะณิล อนนิยะมาม - โถะลลายยิรุล
อูณะมะลาย ยาวา รุยะรมะรุถะจ จะมปะนถา
ญาณะมะลาย ยาวาย นะวิล
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ပုလ္လရိဝု နလ္လုနရ္ဝ ထာကာ ေပာ့ထုညာနမ္
အလ္လထိလ ထုလ္လေထ့နိလ္ အန္နိယမာမ္ - ေထာ့လ္လဲယိရုလ္
အူနမလဲ ယာဝာ ရုယရ္မရုထစ္ စမ္ပန္ထာ
ညာနမလဲ ယာဝာယ္ နဝိလ္


Open the Burmese Section in a New Tab
プリ・ラリヴ ナリ・ルナリ・ヴァ ターカー ポトゥニャーナミ・
アリ・ラティラ トゥリ・ラテニリ・ アニ・ニヤマーミ・ - トリ・リイヤルリ・
ウーナマリイ ヤーヴァー ルヤリ・マルタシ・ サミ・パニ・ター
ニャーナマリイ ヤーヴァーヤ・ ナヴィリ・
Open the Japanese Section in a New Tab
bullarifu nallunarfa daha bodunanaM
alladila dulladenil anniyamaM - dollaiyirul
unamalai yafa ruyarmarudad daMbanda
nanamalai yafay nafil
Open the Pinyin Section in a New Tab
بُلَّرِوُ نَلُّنَرْوَ تاحا بُودُنعانَن
اَلَّدِلَ تُضَّديَنِلْ اَنِّیَمان - تُولَّيْیِرُضْ
اُونَمَلَيْ یاوَا رُیَرْمَرُدَتشْ تشَنبَنْدا
نعانَمَلَيْ یاوَایْ نَوِلْ


Open the Arabic Section in a New Tab
pʊllʌɾɪʋʉ̩ n̺ʌllɨ˞ɳʼʌrʋə t̪ɑ:xɑ: po̞ðɨɲɑ:n̺ʌm
ˀʌllʌðɪlə t̪ɨ˞ɭɭʌðɛ̝n̺ɪl ˀʌn̺n̺ɪɪ̯ʌmɑ:m - t̪o̞llʌjɪ̯ɪɾɨ˞ɭ
ʷu:n̺ʌmʌlʌɪ̯ ɪ̯ɑ:ʋɑ: rʊɪ̯ʌrmʌɾɨðʌʧ ʧʌmbʌn̪d̪ɑ:
ɲɑ:n̺ʌmʌlʌɪ̯ ɪ̯ɑ:ʋɑ:ɪ̯ n̺ʌʋɪl
Open the IPA Section in a New Tab
pullaṟivu nalluṇarva tākā potuñāṉam
allatila tuḷḷateṉil anniyamām - tollaiyiruḷ
ūṉamalai yāvā ṟuyarmarutac campantā
ñāṉamalai yāvāy navil
Open the Diacritic Section in a New Tab
пюллaрывю нaллюнaрвa таакa потюгнaaнaм
аллaтылa тюллaтэныл анныямаам - толлaыйырюл
унaмaлaы яaваа рюярмaрютaч сaмпaнтаа
гнaaнaмaлaы яaваай нaвыл
Open the Russian Section in a New Tab
pullariwu :nallu'na'rwa thahkah pothugnahnam
allathila thu'l'lathenil a:n:nijamahm - tholläji'ru'l
uhnamalä jahwah ruja'rma'ruthach zampa:nthah
gnahnamalä jahwahj :nawil
Open the German Section in a New Tab
pòllarhivò nallònharva thaakaa pothògnaanam
allathila thòlhlhathènil anniyamaam - thollâiyeiròlh
önamalâi yaavaa rhòyarmaròthaçh çampanthaa
gnaanamalâi yaavaaiy navil
pullarhivu nallunharva thaacaa pothugnaanam
allathila thulhlhathenil ainniyamaam - thollaiyiirulh
uunamalai iyaava rhuyarmaruthac ceampainthaa
gnaanamalai iyaavayi navil
pulla'rivu :nallu'narva thaakaa pothugnaanam
allathila thu'l'lathenil a:n:niyamaam - thollaiyiru'l
oonamalai yaavaa 'ruyarmaruthach sampa:nthaa
gnaanamalai yaavaay :navil
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.