9. வினாவெண்பா
001 வினாவெண்பா
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


பாடல் எண் : 2

இருளில் ஒளிபுரையும் எய்தும் கலாதி
மருளின் நிலையருளும் மானுங் - கருவியிவை
நீங்கின் இருளாம் நிறைமருதச் சம்பந்தா
ஈங்குன்அரு ளால்என் பெற.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

இருளில் ஒளி புரையும் ஆணவம் மேலிட்ட காலத்து ஞானம் ஒழிந்து நிற்கும் ; எய்தும் கலாதி மருளின் நிலை யருளும் கலாதிகளைப் பொருந்தின விடத்திலும் ஆணவத்தையே தந்தது ; மானுங் கருவி யிவை நீங்கின் இருளாம் என்னுடனே கூடிநின்ற கருவி நீங்கின பொழுது இருளாயிருந்தது ; நிறை மருதச் சம்பந்தா ஈங்கு உன் அருளால் என்பெற நிறைந்த மருதநகர் வாழ் சம்பந்த மாமுனியே, இவ்விடத்து உன்னருளால் பிரயோசனம் என்ன.
கேவல சகலத்திலுமல்ல சுத்தத்திற் பிரயோசன மென்பது கருத்து.
உம் : சிவப்பிரகாசத்தில் (68) ‘காட்டிடுங் கரண மொன்று’ மென்ற பாடத்திற் கண்டுகொள்க.

குறிப்புரை:

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀇𑀭𑀼𑀴𑀺𑀮𑁆 𑀑𑁆𑀴𑀺𑀧𑀼𑀭𑁃𑀬𑀼𑀫𑁆 𑀏𑁆𑀬𑁆𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀓𑀮𑀸𑀢𑀺
𑀫𑀭𑀼𑀴𑀺𑀷𑁆 𑀦𑀺𑀮𑁃𑀬𑀭𑀼𑀴𑀼𑀫𑁆 𑀫𑀸𑀷𑀼𑀗𑁆 - 𑀓𑀭𑀼𑀯𑀺𑀬𑀺𑀯𑁃
𑀦𑀻𑀗𑁆𑀓𑀺𑀷𑁆 𑀇𑀭𑀼𑀴𑀸𑀫𑁆 𑀦𑀺𑀶𑁃𑀫𑀭𑀼𑀢𑀘𑁆 𑀘𑀫𑁆𑀧𑀦𑁆𑀢𑀸
𑀈𑀗𑁆𑀓𑀼𑀷𑁆𑀅𑀭𑀼 𑀴𑀸𑀮𑁆𑀏𑁆𑀷𑁆 𑀧𑁂𑁆𑀶


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

ইরুৰিল্ ওৰিবুরৈযুম্ এয্দুম্ কলাদি
মরুৰিন়্‌ নিলৈযরুৰুম্ মান়ুঙ্ - করুৱিযিৱৈ
নীঙ্গিন়্‌ ইরুৰাম্ নির়ৈমরুদচ্ চম্বন্দা
ঈঙ্গুন়্‌অরু ৰাল্এন়্‌ পের়


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

இருளில் ஒளிபுரையும் எய்தும் கலாதி
மருளின் நிலையருளும் மானுங் - கருவியிவை
நீங்கின் இருளாம் நிறைமருதச் சம்பந்தா
ஈங்குன்அரு ளால்என் பெற


Open the Thamizhi Section in a New Tab
இருளில் ஒளிபுரையும் எய்தும் கலாதி
மருளின் நிலையருளும் மானுங் - கருவியிவை
நீங்கின் இருளாம் நிறைமருதச் சம்பந்தா
ஈங்குன்அரு ளால்என் பெற

Open the Reformed Script Section in a New Tab
इरुळिल् ऒळिबुरैयुम् ऎय्दुम् कलादि
मरुळिऩ् निलैयरुळुम् माऩुङ् - करुवियिवै
नीङ्गिऩ् इरुळाम् निऱैमरुदच् चम्बन्दा
ईङ्गुऩ्अरु ळाल्ऎऩ् पॆऱ
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಇರುಳಿಲ್ ಒಳಿಬುರೈಯುಂ ಎಯ್ದುಂ ಕಲಾದಿ
ಮರುಳಿನ್ ನಿಲೈಯರುಳುಂ ಮಾನುಙ್ - ಕರುವಿಯಿವೈ
ನೀಂಗಿನ್ ಇರುಳಾಂ ನಿಱೈಮರುದಚ್ ಚಂಬಂದಾ
ಈಂಗುನ್ಅರು ಳಾಲ್ಎನ್ ಪೆಱ
Open the Kannada Section in a New Tab
ఇరుళిల్ ఒళిబురైయుం ఎయ్దుం కలాది
మరుళిన్ నిలైయరుళుం మానుఙ్ - కరువియివై
నీంగిన్ ఇరుళాం నిఱైమరుదచ్ చంబందా
ఈంగున్అరు ళాల్ఎన్ పెఱ
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

ඉරුළිල් ඔළිබුරෛයුම් එය්දුම් කලාදි
මරුළින් නිලෛයරුළුම් මානුඞ් - කරුවියිවෛ
නීංගින් ඉරුළාම් නිරෛමරුදච් චම්බන්දා
ඊංගුන්අරු ළාල්එන් පෙර


Open the Sinhala Section in a New Tab
ഇരുളില്‍ ഒളിപുരൈയും എയ്തും കലാതി
മരുളിന്‍ നിലൈയരുളും മാനുങ് - കരുവിയിവൈ
നീങ്കിന്‍ ഇരുളാം നിറൈമരുതച് ചംപന്താ
ഈങ്കുന്‍അരു ളാല്‍എന്‍ പെറ
Open the Malayalam Section in a New Tab
อิรุลิล โอะลิปุรายยุม เอะยถุม กะลาถิ
มะรุลิณ นิลายยะรุลุม มาณุง - กะรุวิยิวาย
นีงกิณ อิรุลาม นิรายมะรุถะจ จะมปะนถา
อีงกุณอรุ ลาลเอะณ เปะระ
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အိရုလိလ္ ေအာ့လိပုရဲယုမ္ ေအ့ယ္ထုမ္ ကလာထိ
မရုလိန္ နိလဲယရုလုမ္ မာနုင္ - ကရုဝိယိဝဲ
နီင္ကိန္ အိရုလာမ္ နိရဲမရုထစ္ စမ္ပန္ထာ
အီင္ကုန္အရု လာလ္ေအ့န္ ေပ့ရ


Open the Burmese Section in a New Tab
イルリリ・ オリプリイユミ・ エヤ・トゥミ・ カラーティ
マルリニ・ ニリイヤルルミ・ マーヌニ・ - カルヴィヤヴイ
ニーニ・キニ・ イルラアミ・ ニリイマルタシ・ サミ・パニ・ター
イーニ・クニ・アル ラアリ・エニ・ ペラ
Open the Japanese Section in a New Tab
irulil oliburaiyuM eyduM galadi
marulin nilaiyaruluM manung - garufiyifai
ninggin irulaM niraimarudad daMbanda
inggunaru lalen bera
Open the Pinyin Section in a New Tab
اِرُضِلْ اُوضِبُرَيْیُن يَیْدُن كَلادِ
مَرُضِنْ نِلَيْیَرُضُن مانُنغْ - كَرُوِیِوَيْ
نِينغْغِنْ اِرُضان نِرَيْمَرُدَتشْ تشَنبَنْدا
اِينغْغُنْاَرُ ضالْيَنْ بيَرَ


Open the Arabic Section in a New Tab
ʲɪɾɨ˞ɭʼɪl ʷo̞˞ɭʼɪβʉ̩ɾʌjɪ̯ɨm ʲɛ̝ɪ̯ðɨm kʌlɑ:ðɪ
mʌɾɨ˞ɭʼɪn̺ n̺ɪlʌjɪ̯ʌɾɨ˞ɭʼɨm mɑ:n̺ɨŋ - kʌɾɨʋɪɪ̯ɪʋʌɪ̯
n̺i:ŋʲgʲɪn̺ ʲɪɾɨ˞ɭʼɑ:m n̺ɪɾʌɪ̯mʌɾɨðʌʧ ʧʌmbʌn̪d̪ɑ:
ʲi:ŋgɨn̺ʌɾɨ ɭɑ:lɛ̝n̺ pɛ̝ɾə
Open the IPA Section in a New Tab
iruḷil oḷipuraiyum eytum kalāti
maruḷiṉ nilaiyaruḷum māṉuṅ - karuviyivai
nīṅkiṉ iruḷām niṟaimarutac campantā
īṅkuṉaru ḷāleṉ peṟa
Open the Diacritic Section in a New Tab
ырюлыл олыпюрaыём эйтюм калааты
мaрюлын нылaыярюлюм маанюнг - карювыйывaы
нингкын ырюлаам нырaымaрютaч сaмпaнтаа
ингкюнарю лаалэн пэрa
Open the Russian Section in a New Tab
i'ru'lil o'lipu'räjum ejthum kalahthi
ma'ru'lin :niläja'ru'lum mahnung - ka'ruwijiwä
:nihngkin i'ru'lahm :niräma'ruthach zampa:nthah
ihngkuna'ru 'lahlen pera
Open the German Section in a New Tab
iròlhil olhipòrâiyòm èiythòm kalaathi
maròlhin nilâiyaròlhòm maanòng - karòviyeivâi
niingkin iròlhaam nirhâimaròthaçh çampanthaa
iingkònarò lhaalèn pèrha
irulhil olhipuraiyum eyithum calaathi
marulhin nilaiyarulhum maanung - caruviyiivai
niingcin irulhaam nirhaimaruthac ceampainthaa
iingcunaru lhaalen perha
iru'lil o'lipuraiyum eythum kalaathi
maru'lin :nilaiyaru'lum maanung - karuviyivai
:neengkin iru'laam :ni'raimaruthach sampa:nthaa
eengkunaru 'laalen pe'ra
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.