9. வினாவெண்பா
001 வினா வெண்பா
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


பாடல் எண் : 12

ஒன்றி நுகர்வதிவன் ஊணும் உறுதொழிலும்
என்றும் இடையில் இடமில்லை - ஒன்றித்
தெரியா அருள்மருதச் சம்பந்தா சேர்ந்து
பிரியாவா றெவ்வாறு பேசு.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

ஒன்றி நுகர்வது இவன் ஊணும் உறுதொழிலும் (ஆன்மா வினைப்போகத்தையும் செயலையும் கர்த்தாவைச் சேர்ந்தல்லது நுகர்வதில்லை); என்றும் இடையில் இடமில்லை (எக்காலத்தும் கர்த்தாவுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் இடையில் நின்று பிறிதொன்று புசிப்பிக்கு மென்பதற் கிடமில்லை); ஒன்றித் தெரியா அருள் மருதச் சம்பந்தா சர்வவியாபியா யிருக்கையிலேயும் தோன்றாத கிருபை பொருந்திய மருதநகர் வாழ் சம்பந்த மாமுனியே; சேர்ந்து பிரியாவாறு எவ்வாறு பேசு தேவரீர் திருவடியைச் சேர்ந்து பிரியாமற் போகங்களைப் புசிக்கும் முறைமையைத் திருவுளம் பற்ற வேண்டும்.
அவன் சர்வ வியாபியாகையினாலும் இவன் சுதந்தர ஹீனனாகையாலும் அவனே போகங்களைப் புசிப்பிக்கிறவ னென்பது கருத்து.
உதாரணம் : திருவருட்பயனிலே (95) ‘அவனையகன் றெங்கின்றா மாங்கவனா மெங்கு, மிவனையொழிந் துண்டாத லில்’ என்றும், சிவஞானபோதத்தில் (11.1) ‘ஈண்டிவ்வான்மாக்கள் அவனை யின்றியமைந் தொன்றையும் விஷயியாவாகலால் அவனும் அவற்றது விஷயத்தை யுணரும்’ என்றும், உண்மை நெறி விளக்கத்தில் (6) ‘பாதகங்கள்....... பிதுவே’ என்றும் வருவன கண்டுகொள்க.

குறிப்புரை:

குறிப்புரை எழுதவில்லை

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀑𑁆𑀷𑁆𑀶𑀺 𑀦𑀼𑀓𑀭𑁆𑀯𑀢𑀺𑀯𑀷𑁆 𑀊𑀡𑀼𑀫𑁆 𑀉𑀶𑀼𑀢𑁄𑁆𑀵𑀺𑀮𑀼𑀫𑁆
𑀏𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀫𑁆 𑀇𑀝𑁃𑀬𑀺𑀮𑁆 𑀇𑀝𑀫𑀺𑀮𑁆𑀮𑁃 - 𑀑𑁆𑀷𑁆𑀶𑀺𑀢𑁆
𑀢𑁂𑁆𑀭𑀺𑀬𑀸 𑀅𑀭𑀼𑀴𑁆𑀫𑀭𑀼𑀢𑀘𑁆 𑀘𑀫𑁆𑀧𑀦𑁆𑀢𑀸 𑀘𑁂𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑀼
𑀧𑀺𑀭𑀺𑀬𑀸𑀯𑀸 𑀶𑁂𑁆𑀯𑁆𑀯𑀸𑀶𑀼 𑀧𑁂𑀘𑀼


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

ওণ্ড্রি নুহর্ৱদিৱন়্‌ ঊণুম্ উর়ুদোৰ়িলুম্
এণ্ড্রুম্ ইডৈযিল্ ইডমিল্লৈ - ওণ্ড্রিত্
তেরিযা অরুৰ‍্মরুদচ্ চম্বন্দা সের্ন্দু
পিরিযাৱা র়েৱ্ৱার়ু পেসু


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

ஒன்றி நுகர்வதிவன் ஊணும் உறுதொழிலும்
என்றும் இடையில் இடமில்லை - ஒன்றித்
தெரியா அருள்மருதச் சம்பந்தா சேர்ந்து
பிரியாவா றெவ்வாறு பேசு


Open the Thamizhi Section in a New Tab
ஒன்றி நுகர்வதிவன் ஊணும் உறுதொழிலும்
என்றும் இடையில் இடமில்லை - ஒன்றித்
தெரியா அருள்மருதச் சம்பந்தா சேர்ந்து
பிரியாவா றெவ்வாறு பேசு

Open the Reformed Script Section in a New Tab
ऒण्ड्रि नुहर्वदिवऩ् ऊणुम् उऱुदॊऴिलुम्
ऎण्ड्रुम् इडैयिल् इडमिल्लै - ऒण्ड्रित्
तॆरिया अरुळ्मरुदच् चम्बन्दा सेर्न्दु
पिरियावा ऱॆव्वाऱु पेसु
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಒಂಡ್ರಿ ನುಹರ್ವದಿವನ್ ಊಣುಂ ಉಱುದೊೞಿಲುಂ
ಎಂಡ್ರುಂ ಇಡೈಯಿಲ್ ಇಡಮಿಲ್ಲೈ - ಒಂಡ್ರಿತ್
ತೆರಿಯಾ ಅರುಳ್ಮರುದಚ್ ಚಂಬಂದಾ ಸೇರ್ಂದು
ಪಿರಿಯಾವಾ ಱೆವ್ವಾಱು ಪೇಸು
Open the Kannada Section in a New Tab
ఒండ్రి నుహర్వదివన్ ఊణుం ఉఱుదొళిలుం
ఎండ్రుం ఇడైయిల్ ఇడమిల్లై - ఒండ్రిత్
తెరియా అరుళ్మరుదచ్ చంబందా సేర్ందు
పిరియావా ఱెవ్వాఱు పేసు
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

ඔන්‍රි නුහර්වදිවන් ඌණුම් උරුදොළිලුම්
එන්‍රුම් ඉඩෛයිල් ඉඩමිල්ලෛ - ඔන්‍රිත්
තෙරියා අරුළ්මරුදච් චම්බන්දා සේර්න්දු
පිරියාවා රෙව්වාරු පේසු


Open the Sinhala Section in a New Tab
ഒന്‍റി നുകര്‍വതിവന്‍ ഊണും ഉറുതൊഴിലും
എന്‍റും ഇടൈയില്‍ ഇടമില്ലൈ - ഒന്‍റിത്
തെരിയാ അരുള്‍മരുതച് ചംപന്താ ചേര്‍ന്തു
പിരിയാവാ റെവ്വാറു പേചു
Open the Malayalam Section in a New Tab
โอะณริ นุกะรวะถิวะณ อูณุม อุรุโถะฬิลุม
เอะณรุม อิดายยิล อิดะมิลลาย - โอะณริถ
เถะริยา อรุลมะรุถะจ จะมปะนถา เจรนถุ
ปิริยาวา เระววารุ เปจุ
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ေအာ့န္ရိ နုကရ္ဝထိဝန္ အူနုမ္ အုရုေထာ့လိလုမ္
ေအ့န္ရုမ္ အိတဲယိလ္ အိတမိလ္လဲ - ေအာ့န္ရိထ္
ေထ့ရိယာ အရုလ္မရုထစ္ စမ္ပန္ထာ ေစရ္န္ထု
ပိရိယာဝာ ေရ့ဝ္ဝာရု ေပစု


Open the Burmese Section in a New Tab
オニ・リ ヌカリ・ヴァティヴァニ・ ウーヌミ・ ウルトリルミ・
エニ・ルミ・ イタイヤリ・ イタミリ・リイ - オニ・リタ・
テリヤー アルリ・マルタシ・ サミ・パニ・ター セーリ・ニ・トゥ
ピリヤーヴァー レヴ・ヴァール ペーチュ
Open the Japanese Section in a New Tab
ondri nuharfadifan unuM urudoliluM
endruM idaiyil idamillai - ondrid
deriya arulmarudad daMbanda serndu
biriyafa reffaru besu
Open the Pinyin Section in a New Tab
اُونْدْرِ نُحَرْوَدِوَنْ اُونُن اُرُدُوظِلُن
يَنْدْرُن اِدَيْیِلْ اِدَمِلَّيْ - اُونْدْرِتْ
تيَرِیا اَرُضْمَرُدَتشْ تشَنبَنْدا سيَۤرْنْدُ
بِرِیاوَا ريَوّارُ بيَۤسُ


Open the Arabic Section in a New Tab
ʷo̞n̺d̺ʳɪ· n̺ɨxʌrʋʌðɪʋʌn̺ ʷu˞:ɳʼɨm ʷʊɾʊðo̞˞ɻɪlɨm
ʲɛ̝n̺d̺ʳɨm ʲɪ˞ɽʌjɪ̯ɪl ʲɪ˞ɽʌmɪllʌɪ̯ - ʷo̞n̺d̺ʳɪt̪
t̪ɛ̝ɾɪɪ̯ɑ: ˀʌɾɨ˞ɭmʌɾɨðʌʧ ʧʌmbʌn̪d̪ɑ: se:rn̪d̪ɨ
pɪɾɪɪ̯ɑ:ʋɑ: rɛ̝ʊ̯ʋɑ:ɾɨ pe:sɨ
Open the IPA Section in a New Tab
oṉṟi nukarvativaṉ ūṇum uṟutoḻilum
eṉṟum iṭaiyil iṭamillai - oṉṟit
teriyā aruḷmarutac campantā cērntu
piriyāvā ṟevvāṟu pēcu
Open the Diacritic Section in a New Tab
онры нюкарвaтывaн унюм юрютолзылюм
энрюм ытaыйыл ытaмыллaы - онрыт
тэрыяa арюлмaрютaч сaмпaнтаа сэaрнтю
пырыяaваа рэвваарю пэaсю
Open the Russian Section in a New Tab
onri :nuka'rwathiwan uh'num uruthoshilum
enrum idäjil idamillä - onrith
the'rijah a'ru'lma'ruthach zampa:nthah zeh'r:nthu
pi'rijahwah rewwahru pehzu
Open the German Section in a New Tab
onrhi nòkarvathivan önhòm òrhòtho1zilòm
ènrhòm itâiyeil idamillâi - onrhith
thèriyaa aròlhmaròthaçh çampanthaa çèèrnthò
piriyaavaa rhèvvaarhò pèèçò
onrhi nucarvathivan uuṇhum urhutholzilum
enrhum itaiyiil itamillai - onrhiith
theriiyaa arulhmaruthac ceampainthaa ceerinthu
piriiyaava rhevvarhu peesu
on'ri :nukarvathivan oo'num u'ruthozhilum
en'rum idaiyil idamillai - on'rith
theriyaa aru'lmaruthach sampa:nthaa saer:nthu
piriyaavaa 'revvaa'ru paesu
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.