9. வினாவெண்பா
001 வினா வெண்பா
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


பாடல் எண் : 11

காண்பானுங் காட்டுவதும் காண்பதுவும் நீத்துண்மை
காண்பார்கள் நன்முத்தி காணார்கள் - காண்பானுங்
காட்டுவதுங் காண்பதுவுந் தண்கடந்தைச் சம்பந்தன்
வாட்டும்நெறி வாரா தவர்.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

காண்பானும் காட்டுவதும் காண்பதுவும் நீத்து உண்மை காண்பார்கள் காண்கின்ற ஆன்மாவும் காட்டுகின்ற சிவனும் காணப் படுகின்ற பொருளும் விட்டு உண்மையைத் தரிசிப்பார்களென்னில் ; நல் முத்தி காணார்கள் நல்ல முத்தியைக் காணார்கள் ; காண்பானும் காட்டுவதும் காண்பதுவும் தண் கடந்தைச் சம்பந்தன் வாட்டும் நெறி வாராதவர் ஆனால் காண்கின்றவனும் காட்டுகின்றவனும் காணப்படுகின்ற பொருளுமாகவோ காண்பார்கள் என்னில் அப்படிக் காணப்படுகின்றவர்களும் குளிர்ச்சி பொருந்தின கடந்தைநகர் வாழ் சம்பந்தமா முனி வாட்டும்வழி வாராதவர்.
ஞாதுருஞானஞேயம் என்கிற சங்கற்பனைகளை விட்டு ஒன்றாகச் சிவனியல்பின் உணருகிற ஞானமே பெறவேண்டுமென்பது கருத்து.
உதாரணம் : சிவஞானசித்தியில் (8.22) ‘சன்மார்க்கஞ் சகல கலை புராண வேதம்’ என்ற திருவிருத்தத்திற் கண்டுகொள்க.

குறிப்புரை:

குறிப்புரை எழுதவில்லை

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀓𑀸𑀡𑁆𑀧𑀸𑀷𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀼𑀯𑀢𑀼𑀫𑁆 𑀓𑀸𑀡𑁆𑀧𑀢𑀼𑀯𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀻𑀢𑁆𑀢𑀼𑀡𑁆𑀫𑁃
𑀓𑀸𑀡𑁆𑀧𑀸𑀭𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀦𑀷𑁆𑀫𑀼𑀢𑁆𑀢𑀺 𑀓𑀸𑀡𑀸𑀭𑁆𑀓𑀴𑁆 - 𑀓𑀸𑀡𑁆𑀧𑀸𑀷𑀼𑀗𑁆
𑀓𑀸𑀝𑁆𑀝𑀼𑀯𑀢𑀼𑀗𑁆 𑀓𑀸𑀡𑁆𑀧𑀢𑀼𑀯𑀼𑀦𑁆 𑀢𑀡𑁆𑀓𑀝𑀦𑁆𑀢𑁃𑀘𑁆 𑀘𑀫𑁆𑀧𑀦𑁆𑀢𑀷𑁆
𑀯𑀸𑀝𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆𑀦𑁂𑁆𑀶𑀺 𑀯𑀸𑀭𑀸 𑀢𑀯𑀭𑁆


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

কাণ্বান়ুঙ্ কাট্টুৱদুম্ কাণ্বদুৱুম্ নীত্তুণ্মৈ
কাণ্বার্গৰ‍্ নন়্‌মুত্তি কাণার্গৰ‍্ - কাণ্বান়ুঙ্
কাট্টুৱদুঙ্ কাণ্বদুৱুন্ দণ্গডন্দৈচ্ চম্বন্দন়্‌
ৱাট্টুম্নের়ি ৱারা তৱর্


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

காண்பானுங் காட்டுவதும் காண்பதுவும் நீத்துண்மை
காண்பார்கள் நன்முத்தி காணார்கள் - காண்பானுங்
காட்டுவதுங் காண்பதுவுந் தண்கடந்தைச் சம்பந்தன்
வாட்டும்நெறி வாரா தவர்


Open the Thamizhi Section in a New Tab
காண்பானுங் காட்டுவதும் காண்பதுவும் நீத்துண்மை
காண்பார்கள் நன்முத்தி காணார்கள் - காண்பானுங்
காட்டுவதுங் காண்பதுவுந் தண்கடந்தைச் சம்பந்தன்
வாட்டும்நெறி வாரா தவர்

Open the Reformed Script Section in a New Tab
काण्बाऩुङ् काट्टुवदुम् काण्बदुवुम् नीत्तुण्मै
काण्बार्गळ् नऩ्मुत्ति काणार्गळ् - काण्बाऩुङ्
काट्टुवदुङ् काण्बदुवुन् दण्गडन्दैच् चम्बन्दऩ्
वाट्टुम्नॆऱि वारा तवर्
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಕಾಣ್ಬಾನುಙ್ ಕಾಟ್ಟುವದುಂ ಕಾಣ್ಬದುವುಂ ನೀತ್ತುಣ್ಮೈ
ಕಾಣ್ಬಾರ್ಗಳ್ ನನ್ಮುತ್ತಿ ಕಾಣಾರ್ಗಳ್ - ಕಾಣ್ಬಾನುಙ್
ಕಾಟ್ಟುವದುಙ್ ಕಾಣ್ಬದುವುನ್ ದಣ್ಗಡಂದೈಚ್ ಚಂಬಂದನ್
ವಾಟ್ಟುಮ್ನೆಱಿ ವಾರಾ ತವರ್
Open the Kannada Section in a New Tab
కాణ్బానుఙ్ కాట్టువదుం కాణ్బదువుం నీత్తుణ్మై
కాణ్బార్గళ్ నన్ముత్తి కాణార్గళ్ - కాణ్బానుఙ్
కాట్టువదుఙ్ కాణ్బదువున్ దణ్గడందైచ్ చంబందన్
వాట్టుమ్నెఱి వారా తవర్
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

කාණ්බානුඞ් කාට්ටුවදුම් කාණ්බදුවුම් නීත්තුණ්මෛ
කාණ්බාර්හළ් නන්මුත්ති කාණාර්හළ් - කාණ්බානුඞ්
කාට්ටුවදුඞ් කාණ්බදුවුන් දණ්හඩන්දෛච් චම්බන්දන්
වාට්ටුම්නෙරි වාරා තවර්


Open the Sinhala Section in a New Tab
കാണ്‍പാനുങ് കാട്ടുവതും കാണ്‍പതുവും നീത്തുണ്മൈ
കാണ്‍പാര്‍കള്‍ നന്‍മുത്തി കാണാര്‍കള്‍ - കാണ്‍പാനുങ്
കാട്ടുവതുങ് കാണ്‍പതുവുന്‍ തണ്‍കടന്തൈച് ചംപന്തന്‍
വാട്ടുമ്നെറി വാരാ തവര്‍
Open the Malayalam Section in a New Tab
กาณปาณุง กาดดุวะถุม กาณปะถุวุม นีถถุณมาย
กาณปารกะล นะณมุถถิ กาณารกะล - กาณปาณุง
กาดดุวะถุง กาณปะถุวุน ถะณกะดะนถายจ จะมปะนถะณ
วาดดุมเนะริ วารา ถะวะร
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ကာန္ပာနုင္ ကာတ္တုဝထုမ္ ကာန္ပထုဝုမ္ နီထ္ထုန္မဲ
ကာန္ပာရ္ကလ္ နန္မုထ္ထိ ကာနာရ္ကလ္ - ကာန္ပာနုင္
ကာတ္တုဝထုင္ ကာန္ပထုဝုန္ ထန္ကတန္ထဲစ္ စမ္ပန္ထန္
ဝာတ္တုမ္ေန့ရိ ဝာရာ ထဝရ္


Open the Burmese Section in a New Tab
カーニ・パーヌニ・ カータ・トゥヴァトゥミ・ カーニ・パトゥヴミ・ ニータ・トゥニ・マイ
カーニ・パーリ・カリ・ ナニ・ムタ・ティ カーナーリ・カリ・ - カーニ・パーヌニ・
カータ・トゥヴァトゥニ・ カーニ・パトゥヴニ・ タニ・カタニ・タイシ・ サミ・パニ・タニ・
ヴァータ・トゥミ・ネリ ヴァーラー タヴァリ・
Open the Japanese Section in a New Tab
ganbanung gaddufaduM ganbadufuM niddunmai
ganbargal nanmuddi ganargal - ganbanung
gaddufadung ganbadufun dangadandaid daMbandan
faddumneri fara dafar
Open the Pinyin Section in a New Tab
كانْبانُنغْ كاتُّوَدُن كانْبَدُوُن نِيتُّنْمَيْ
كانْبارْغَضْ نَنْمُتِّ كانارْغَضْ - كانْبانُنغْ
كاتُّوَدُنغْ كانْبَدُوُنْ دَنْغَدَنْدَيْتشْ تشَنبَنْدَنْ
وَاتُّمْنيَرِ وَارا تَوَرْ


Open the Arabic Section in a New Tab
kɑ˞:ɳbɑ:n̺ɨŋ kɑ˞:ʈʈɨʋʌðɨm kɑ˞:ɳbʌðɨʋʉ̩m n̺i:t̪t̪ɨ˞ɳmʌɪ̯
kɑ˞:ɳbɑ:rɣʌ˞ɭ n̺ʌn̺mʉ̩t̪t̪ɪ· kɑ˞:ɳʼɑ:rɣʌ˞ɭ - kɑ˞:ɳbɑ:n̺ɨŋ
kɑ˞:ʈʈɨʋʌðɨŋ kɑ˞:ɳbʌðɨʋʉ̩n̺ t̪ʌ˞ɳgʌ˞ɽʌn̪d̪ʌɪ̯ʧ ʧʌmbʌn̪d̪ʌn̺
ʋɑ˞:ʈʈɨmn̺ɛ̝ɾɪ· ʋɑ:ɾɑ: t̪ʌʋʌr
Open the IPA Section in a New Tab
kāṇpāṉuṅ kāṭṭuvatum kāṇpatuvum nīttuṇmai
kāṇpārkaḷ naṉmutti kāṇārkaḷ - kāṇpāṉuṅ
kāṭṭuvatuṅ kāṇpatuvun taṇkaṭantaic campantaṉ
vāṭṭumneṟi vārā tavar
Open the Diacritic Section in a New Tab
кaнпаанюнг кaттювaтюм кaнпaтювюм ниттюнмaы
кaнпааркал нaнмютты кaнааркал - кaнпаанюнг
кaттювaтюнг кaнпaтювюн тaнкатaнтaыч сaмпaнтaн
вааттюмнэры ваараа тaвaр
Open the Russian Section in a New Tab
kah'npahnung kahdduwathum kah'npathuwum :nihththu'nmä
kah'npah'rka'l :nanmuththi kah'nah'rka'l - kah'npahnung
kahdduwathung kah'npathuwu:n tha'nkada:nthäch zampa:nthan
wahddum:neri wah'rah thawa'r
Open the German Section in a New Tab
kaanhpaanòng kaatdòvathòm kaanhpathòvòm niiththònhmâi
kaanhpaarkalh nanmòththi kaanhaarkalh - kaanhpaanòng
kaatdòvathòng kaanhpathòvòn thanhkadanthâiçh çampanthan
vaatdòmnèrhi vaaraa thavar
caainhpaanung caaittuvathum caainhpathuvum niiiththuinhmai
caainhpaarcalh nanmuiththi caanhaarcalh - caainhpaanung
caaittuvathung caainhpathuvuin thainhcatainthaic ceampainthan
vaittumnerhi varaa thavar
kaa'npaanung kaadduvathum kaa'npathuvum :neeththu'nmai
kaa'npaarka'l :nanmuththi kaa'naarka'l - kaa'npaanung
kaadduvathung kaa'npathuvu:n tha'nkada:nthaich sampa:nthan
vaaddum:ne'ri vaaraa thavar
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.