9. வினாவெண்பா
001 வினா வெண்பா
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


பாடல் எண் : 10

ஒன்றிரண்டாய் நின்றொன்றில் ஓர்மையதாம் ஒன்றாக
நின்றிரண்டா மென்னில்உயிர் நேராகுந் - துன்றிருந்தார்
தாங்கியவாழ் தண்கடந்தைச் சம்பந்தா யானாகி
ஓங்கியவா றெவ்வா றுரை.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

ஒன்று இரண்டாய் நின்று ஒன்றில் ஓர்மையதாம் ஒரு பொருள் விவகாரத்திலே இரண்டாய் நின்று ஒன்றா மென்னில் ஒன்று பொருந்தமாட்டாது ; ஒன்றாக நின்று இரண்டா மென்னில் உயிர் நேராகும் ஒன்றாய் நின்று இரண்டா மென்னில் ஒன்றிலே ஒன்று அழிந்துபோம் ; துன்றிருந்தார் தாங்கிய வாழ் தண் கடந்தைச் சம்பந்தா யானாகி ஓங்கியவாறு எவ்வாறு உரை ஞானத்தைப் பொருந்திய பெரியோரால் தாங்கிய வாழப்பட்ட குளிர்ந்த கடந்தை நகர் வாழ் சம்பந்த மாமுனியே, யான் சிவமாகி ஓங்கிய முறைமையைத் திருவுளம்பற்ற வேணும்.
ஆணவத்தைப் பொருந்தின ஆன்மாப்போல என்பது கருத்து.
உதாரணம் : சிவப்பிரகாசத்தில் (87) ‘ஒன்றிரண் டாகி யொன்றி னொருமையா’ மென்ற பாடத்திற் கண்டுகொள்க.

குறிப்புரை:

குறிப்புரை எழுதவில்லை

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction.

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀑𑁆𑀷𑁆𑀶𑀺𑀭𑀡𑁆𑀝𑀸𑀬𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑁄𑁆𑀷𑁆𑀶𑀺𑀮𑁆 𑀑𑀭𑁆𑀫𑁃𑀬𑀢𑀸𑀫𑁆 𑀑𑁆𑀷𑁆𑀶𑀸𑀓
𑀦𑀺𑀷𑁆𑀶𑀺𑀭𑀡𑁆𑀝𑀸 𑀫𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷𑀺𑀮𑁆𑀉𑀬𑀺𑀭𑁆 𑀦𑁂𑀭𑀸𑀓𑀼𑀦𑁆 - 𑀢𑀼𑀷𑁆𑀶𑀺𑀭𑀼𑀦𑁆𑀢𑀸𑀭𑁆
𑀢𑀸𑀗𑁆𑀓𑀺𑀬𑀯𑀸𑀵𑁆 𑀢𑀡𑁆𑀓𑀝𑀦𑁆𑀢𑁃𑀘𑁆 𑀘𑀫𑁆𑀧𑀦𑁆𑀢𑀸 𑀬𑀸𑀷𑀸𑀓𑀺
𑀑𑀗𑁆𑀓𑀺𑀬𑀯𑀸 𑀶𑁂𑁆𑀯𑁆𑀯𑀸 𑀶𑀼𑀭𑁃


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

ওণ্ড্রিরণ্ডায্ নিণ্ড্রোণ্ড্রিল্ ওর্মৈযদাম্ ওণ্ড্রাহ
নিণ্ড্রিরণ্ডা মেন়্‌ন়িল্উযির্ নেরাহুন্ - তুণ্ড্রিরুন্দার্
তাঙ্গিযৱাৰ়্‌ তণ্গডন্দৈচ্ চম্বন্দা যান়াহি
ওঙ্গিযৱা র়েৱ্ৱা র়ুরৈ


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

ஒன்றிரண்டாய் நின்றொன்றில் ஓர்மையதாம் ஒன்றாக
நின்றிரண்டா மென்னில்உயிர் நேராகுந் - துன்றிருந்தார்
தாங்கியவாழ் தண்கடந்தைச் சம்பந்தா யானாகி
ஓங்கியவா றெவ்வா றுரை


Open the Thamizhi Section in a New Tab
ஒன்றிரண்டாய் நின்றொன்றில் ஓர்மையதாம் ஒன்றாக
நின்றிரண்டா மென்னில்உயிர் நேராகுந் - துன்றிருந்தார்
தாங்கியவாழ் தண்கடந்தைச் சம்பந்தா யானாகி
ஓங்கியவா றெவ்வா றுரை

Open the Reformed Script Section in a New Tab
ऒण्ड्रिरण्डाय् निण्ड्रॊण्ड्रिल् ओर्मैयदाम् ऒण्ड्राह
निण्ड्रिरण्डा मॆऩ्ऩिल्उयिर् नेराहुन् - तुण्ड्रिरुन्दार्
ताङ्गियवाऴ् तण्गडन्दैच् चम्बन्दा याऩाहि
ओङ्गियवा ऱॆव्वा ऱुरै
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಒಂಡ್ರಿರಂಡಾಯ್ ನಿಂಡ್ರೊಂಡ್ರಿಲ್ ಓರ್ಮೈಯದಾಂ ಒಂಡ್ರಾಹ
ನಿಂಡ್ರಿರಂಡಾ ಮೆನ್ನಿಲ್ಉಯಿರ್ ನೇರಾಹುನ್ - ತುಂಡ್ರಿರುಂದಾರ್
ತಾಂಗಿಯವಾೞ್ ತಣ್ಗಡಂದೈಚ್ ಚಂಬಂದಾ ಯಾನಾಹಿ
ಓಂಗಿಯವಾ ಱೆವ್ವಾ ಱುರೈ
Open the Kannada Section in a New Tab
ఒండ్రిరండాయ్ నిండ్రొండ్రిల్ ఓర్మైయదాం ఒండ్రాహ
నిండ్రిరండా మెన్నిల్ఉయిర్ నేరాహున్ - తుండ్రిరుందార్
తాంగియవాళ్ తణ్గడందైచ్ చంబందా యానాహి
ఓంగియవా ఱెవ్వా ఱురై
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

ඔන්‍රිරණ්ඩාය් නින්‍රොන්‍රිල් ඕර්මෛයදාම් ඔන්‍රාහ
නින්‍රිරණ්ඩා මෙන්නිල්උයිර් නේරාහුන් - තුන්‍රිරුන්දාර්
තාංගියවාළ් තණ්හඩන්දෛච් චම්බන්දා යානාහි
ඕංගියවා රෙව්වා රුරෛ


Open the Sinhala Section in a New Tab
ഒന്‍റിരണ്ടായ് നിന്‍റൊന്‍റില്‍ ഓര്‍മൈയതാം ഒന്‍റാക
നിന്‍റിരണ്ടാ മെന്‍നില്‍ഉയിര്‍ നേരാകുന്‍ - തുന്‍റിരുന്താര്‍
താങ്കിയവാഴ് തണ്‍കടന്തൈച് ചംപന്താ യാനാകി
ഓങ്കിയവാ റെവ്വാ റുരൈ
Open the Malayalam Section in a New Tab
โอะณริระณดาย นิณโระณริล โอรมายยะถาม โอะณรากะ
นิณริระณดา เมะณณิลอุยิร เนรากุน - ถุณริรุนถาร
ถางกิยะวาฬ ถะณกะดะนถายจ จะมปะนถา ยาณากิ
โองกิยะวา เระววา รุราย
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ေအာ့န္ရိရန္တာယ္ နိန္ေရာ့န္ရိလ္ ေအာရ္မဲယထာမ္ ေအာ့န္ရာက
နိန္ရိရန္တာ ေမ့န္နိလ္အုယိရ္ ေနရာကုန္ - ထုန္ရိရုန္ထာရ္
ထာင္ကိယဝာလ္ ထန္ကတန္ထဲစ္ စမ္ပန္ထာ ယာနာကိ
ေအာင္ကိယဝာ ေရ့ဝ္ဝာ ရုရဲ


Open the Burmese Section in a New Tab
オニ・リラニ・ターヤ・ ニニ・ロニ・リリ・ オーリ・マイヤターミ・ オニ・ラーカ
ニニ・リラニ・ター メニ・ニリ・ウヤリ・ ネーラークニ・ - トゥニ・リルニ・ターリ・
ターニ・キヤヴァーリ・ タニ・カタニ・タイシ・ サミ・パニ・ター ヤーナーキ
オーニ・キヤヴァー レヴ・ヴァー ルリイ
Open the Japanese Section in a New Tab
ondriranday nindrondril ormaiyadaM ondraha
nindriranda menniluyir nerahun - dundrirundar
danggiyafal dangadandaid daMbanda yanahi
onggiyafa reffa rurai
Open the Pinyin Section in a New Tab
اُونْدْرِرَنْدایْ نِنْدْرُونْدْرِلْ اُوۤرْمَيْیَدان اُونْدْراحَ
نِنْدْرِرَنْدا ميَنِّْلْاُیِرْ نيَۤراحُنْ - تُنْدْرِرُنْدارْ
تانغْغِیَوَاظْ تَنْغَدَنْدَيْتشْ تشَنبَنْدا یاناحِ
اُوۤنغْغِیَوَا ريَوّا رُرَيْ


Open the Arabic Section in a New Tab
ʷo̞n̺d̺ʳɪɾʌ˞ɳɖɑ:ɪ̯ n̺ɪn̺d̺ʳo̞n̺d̺ʳɪl ʷo:rmʌjɪ̯ʌðɑ:m ʷo̞n̺d̺ʳɑ:xʌ
n̺ɪn̺d̺ʳɪɾʌ˞ɳɖɑ: mɛ̝n̺n̺ɪlɨɪ̯ɪr n̺e:ɾɑ:xɨn̺ - t̪ɨn̺d̺ʳɪɾɨn̪d̪ɑ:r
t̪ɑ:ŋʲgʲɪɪ̯ʌʋɑ˞:ɻ t̪ʌ˞ɳgʌ˞ɽʌn̪d̪ʌɪ̯ʧ ʧʌmbʌn̪d̪ɑ: ɪ̯ɑ:n̺ɑ:çɪ
ʷo:ŋʲgʲɪɪ̯ʌʋɑ: rɛ̝ʊ̯ʋɑ: rʊɾʌɪ̯
Open the IPA Section in a New Tab
oṉṟiraṇṭāy niṉṟoṉṟil ōrmaiyatām oṉṟāka
niṉṟiraṇṭā meṉṉiluyir nērākun - tuṉṟiruntār
tāṅkiyavāḻ taṇkaṭantaic campantā yāṉāki
ōṅkiyavā ṟevvā ṟurai
Open the Diacritic Section in a New Tab
онрырaнтаай нынронрыл оормaыятаам онраака
нынрырaнтаа мэннылюйыр нэaраакюн - тюнрырюнтаар
таангкыяваалз тaнкатaнтaыч сaмпaнтаа яaнаакы
оонгкыяваа рэвваа рюрaы
Open the Russian Section in a New Tab
onri'ra'ndahj :ninronril oh'rmäjathahm onrahka
:ninri'ra'ndah menniluji'r :neh'rahku:n - thunri'ru:nthah'r
thahngkijawahsh tha'nkada:nthäch zampa:nthah jahnahki
ohngkijawah rewwah ru'rä
Open the German Section in a New Tab
onrhiranhdaaiy ninrhonrhil oormâiyathaam onrhaaka
ninrhiranhdaa mènnilòyeir nèèraakòn - thònrhirònthaar
thaangkiyavaalz thanhkadanthâiçh çampanthaa yaanaaki
oongkiyavaa rhèvvaa rhòrâi
onrhirainhtaayi ninrhonrhil oormaiyathaam onrhaaca
ninrhirainhtaa menniluyiir neeraacuin - thunrhiruinthaar
thaangciyavalz thainhcatainthaic ceampainthaa iyaanaaci
oongciyava rhevva rhurai
on'rira'ndaay :nin'ron'ril oarmaiyathaam on'raaka
:nin'rira'ndaa menniluyir :naeraaku:n - thun'riru:nthaar
thaangkiyavaazh tha'nkada:nthaich sampa:nthaa yaanaaki
oangkiyavaa 'revvaa 'rurai
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.