3. இருபா விருபது
001 இருபா இருபது
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


பாடல் எண் : 9

கடலமுதே வெண்ணெய்க் கரும்பேயென் கண்ணே
உடலகத்து மூலத் தொடுங்கச் – சடலக்
கருவியா தாங்குணர்த்தக் காண்பதுதா னென்னை
மருவியா தென்றுரைக்க மன் .
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

கடலமுதே வெண்ணெய்க் கரும்பே என் கண்ணே உடலகத்து மூலத்தொடுங்கச் சடலக் கருவியாதாங் குணர்த்தக் காண்பதுதானென்னை மருவியாதென்றுரைக்க மன்கடலிடத்தமுதத்தை யொப்பானே வெண்ணெய் நல்லூரில் யாவர்க்கும் இனிய கரும்பை யொப்பானேவெண்ணெல் நல்லூரில் யாவர்க்கும் இனிய கரும்பை யொப்பானே வெண்ணெய்நல்லூரில் யாவர்க்கும் இனிய கரும்பை யொப்பானே எனக்கறிவே நானறிவிக்க அறிந்தவனாயின் அவத்தையில் மூலதாரத்திலே யானறியுமிடத்துக் கருவிகளேது அவ்விடத்துணர்த்தக் காணப்பட்டது (யாது) இவற்றைத் தெரிய இன்னதென்று சொல்லென்றவாறு.

குறிப்புரை:

இச்செய்யுள், ஆன்மாவுக் கதீதத்திலும் உணர்த்துமுறைமை எப்படியென்ன வினாவ அதற்குத்தரம் : அதீதத்துப் பிரகிருதி கூடி நிற்கையால் காலம் நியதி கூடும்; துரியத்துக் கலை வித்தை அராகங்கூடும். இதற்குதாரணம் (போற்றிப்பஃறெடை 2936) :மூலவருங் கட்டிலுயிர் மூடமா யுட்கிடப்பக்
கால நியிதி யதுகாட்டி – மேலோங்கு
முந்திவியன் கட்டிலுயிர் சேர்த்துக் கலைவித்தை
யந்த அராக மவைமுன்பு – தந்த
தொழிலறி விச்சை துணையாக மானின்
எழிலுடைய முக்குணமு மெய்தி – மருளோடு
மன்னு மிதயத்துச் சித்தத்தாற் கண்டபொருள்
இன்ன பொருளென் றியம்பவொண்ணா – அந்நிலைபோய்க்
கண்ட வியன்கட்டிற் கருவிகளீ ரைந்தொழியக்
கொண்டுநிய மித்தற்றை நாட்கொடுக்கப் – பண்டை
இருவினையால் முன்புள்ள இன்பத்துன் பங்கள்
மருவும்வகை யங்கே மருவி - உருவுடனின்
றோங்கு நுதலாய வோலக்க மண்டபத்திற்
போங்கரவி யெல்லாம் புகுந்தீண்டி – நீங்காத
முன்னை மலத்தினிருள் மூடா வகையகத்துள்
துன்னுமிருள் நீக்குஞ் சுடரேபோல் – அந்நிலையே
சூக்கஞ் சுடருருவிற் பெய்து தொழிற்குரிய
ராக்கிப் பணித்த வறம்போற்றி.
இது அதீதத்திலுணர்த்து முறைமை கண்டு கொள்க.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
The State of Turiyaatitam

O Oceanic Nectar! O Sugarcane of Vennainallur of
Abiding and absolute sweetness! O my eyes!
When life slips into Mulaadaara, what
Bodily instruments help soul’s comprehension?
What type of cognition takes place thither?
Do enlighten me.
Translation: Dr. T. N. Ramachandran,Thanjaavoor ,2003

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀓𑀝𑀮𑀫𑀼𑀢𑁂 𑀯𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑁂𑁆𑀬𑁆𑀓𑁆 𑀓𑀭𑀼𑀫𑁆𑀧𑁂𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆 𑀓𑀡𑁆𑀡𑁂
𑀉𑀝𑀮𑀓𑀢𑁆𑀢𑀼 𑀫𑀽𑀮𑀢𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀝𑀼𑀗𑁆𑀓𑀘𑁆 – 𑀘𑀝𑀮𑀓𑁆
𑀓𑀭𑀼𑀯𑀺𑀬𑀸 𑀢𑀸𑀗𑁆𑀓𑀼𑀡𑀭𑁆𑀢𑁆𑀢𑀓𑁆 𑀓𑀸𑀡𑁆𑀧𑀢𑀼𑀢𑀸 𑀷𑁂𑁆𑀷𑁆𑀷𑁃
𑀫𑀭𑀼𑀯𑀺𑀬𑀸 𑀢𑁂𑁆𑀷𑁆𑀶𑀼𑀭𑁃𑀓𑁆𑀓 𑀫𑀷𑁆


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

কডলমুদে ৱেণ্ণেয্ক্ করুম্বেযেন়্‌ কণ্ণে
উডলহত্তু মূলত্ তোডুঙ্গচ্ – সডলক্
করুৱিযা তাঙ্গুণর্ত্তক্ কাণ্বদুদা ন়েন়্‌ন়ৈ
মরুৱিযা তেণ্ড্রুরৈক্ক মন়্‌


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

கடலமுதே வெண்ணெய்க் கரும்பேயென் கண்ணே
உடலகத்து மூலத் தொடுங்கச் – சடலக்
கருவியா தாங்குணர்த்தக் காண்பதுதா னென்னை
மருவியா தென்றுரைக்க மன்


Open the Thamizhi Section in a New Tab
கடலமுதே வெண்ணெய்க் கரும்பேயென் கண்ணே
உடலகத்து மூலத் தொடுங்கச் – சடலக்
கருவியா தாங்குணர்த்தக் காண்பதுதா னென்னை
மருவியா தென்றுரைக்க மன்

Open the Reformed Script Section in a New Tab
कडलमुदे वॆण्णॆय्क् करुम्बेयॆऩ् कण्णे
उडलहत्तु मूलत् तॊडुङ्गच् – सडलक्
करुविया ताङ्गुणर्त्तक् काण्बदुदा ऩॆऩ्ऩै
मरुविया तॆण्ड्रुरैक्क मऩ्
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಕಡಲಮುದೇ ವೆಣ್ಣೆಯ್ಕ್ ಕರುಂಬೇಯೆನ್ ಕಣ್ಣೇ
ಉಡಲಹತ್ತು ಮೂಲತ್ ತೊಡುಂಗಚ್ – ಸಡಲಕ್
ಕರುವಿಯಾ ತಾಂಗುಣರ್ತ್ತಕ್ ಕಾಣ್ಬದುದಾ ನೆನ್ನೈ
ಮರುವಿಯಾ ತೆಂಡ್ರುರೈಕ್ಕ ಮನ್
Open the Kannada Section in a New Tab
కడలముదే వెణ్ణెయ్క్ కరుంబేయెన్ కణ్ణే
ఉడలహత్తు మూలత్ తొడుంగచ్ – సడలక్
కరువియా తాంగుణర్త్తక్ కాణ్బదుదా నెన్నై
మరువియా తెండ్రురైక్క మన్
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

කඩලමුදේ වෙණ්ණෙය්ක් කරුම්බේයෙන් කණ්ණේ
උඩලහත්තු මූලත් තොඩුංගච් – සඩලක්
කරුවියා තාංගුණර්ත්තක් කාණ්බදුදා නෙන්නෛ
මරුවියා තෙන්‍රුරෛක්ක මන්


Open the Sinhala Section in a New Tab
കടലമുതേ വെണ്ണെയ്ക് കരുംപേയെന്‍ കണ്ണേ
ഉടലകത്തു മൂലത് തൊടുങ്കച് – ചടലക്
കരുവിയാ താങ്കുണര്‍ത്തക് കാണ്‍പതുതാ നെന്‍നൈ
മരുവിയാ തെന്‍റുരൈക്ക മന്‍
Open the Malayalam Section in a New Tab
กะดะละมุเถ เวะณเณะยก กะรุมเปเยะณ กะณเณ
อุดะละกะถถุ มูละถ โถะดุงกะจ – จะดะละก
กะรุวิยา ถางกุณะรถถะก กาณปะถุถา เณะณณาย
มะรุวิยา เถะณรุรายกกะ มะณ
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ကတလမုေထ ေဝ့န္ေန့ယ္က္ ကရုမ္ေပေယ့န္ ကန္ေန
အုတလကထ္ထု မူလထ္ ေထာ့တုင္ကစ္ – စတလက္
ကရုဝိယာ ထာင္ကုနရ္ထ္ထက္ ကာန္ပထုထာ ေန့န္နဲ
မရုဝိယာ ေထ့န္ရုရဲက္က မန္


Open the Burmese Section in a New Tab
カタラムテー ヴェニ・ネヤ・ク・ カルミ・ペーイェニ・ カニ・ネー
ウタラカタ・トゥ ムーラタ・ トトゥニ・カシ・ – サタラク・
カルヴィヤー ターニ・クナリ・タ・タク・ カーニ・パトゥター ネニ・ニイ
マルヴィヤー テニ・ルリイク・カ マニ・
Open the Japanese Section in a New Tab
gadalamude fenneyg garuMbeyen ganne
udalahaddu mulad dodunggad – sadalag
garufiya danggunarddag ganbaduda nennai
marufiya dendruraigga man
Open the Pinyin Section in a New Tab
كَدَلَمُديَۤ وٕنّيَیْكْ كَرُنبيَۤیيَنْ كَنّيَۤ
اُدَلَحَتُّ مُولَتْ تُودُنغْغَتشْ – سَدَلَكْ
كَرُوِیا تانغْغُنَرْتَّكْ كانْبَدُدا نيَنَّْيْ
مَرُوِیا تيَنْدْرُرَيْكَّ مَنْ


Open the Arabic Section in a New Tab
kʌ˞ɽʌlʌmʉ̩ðe· ʋɛ̝˞ɳɳɛ̝ɪ̯k kʌɾɨmbe:ɪ̯ɛ̝n̺ kʌ˞ɳɳe:
ʷʊ˞ɽʌlʌxʌt̪t̪ɨ mu:lʌt̪ t̪o̞˞ɽɨŋgʌʧ – sʌ˞ɽʌlʌk
kʌɾɨʋɪɪ̯ɑ: t̪ɑ:ŋgɨ˞ɳʼʌrt̪t̪ʌk kɑ˞:ɳbʌðɨðɑ: n̺ɛ̝n̺n̺ʌɪ̯
mʌɾɨʋɪɪ̯ɑ: t̪ɛ̝n̺d̺ʳɨɾʌjccə mʌn̺
Open the IPA Section in a New Tab
kaṭalamutē veṇṇeyk karumpēyeṉ kaṇṇē
uṭalakattu mūlat toṭuṅkac – caṭalak
karuviyā tāṅkuṇarttak kāṇpatutā ṉeṉṉai
maruviyā teṉṟuraikka maṉ
Open the Diacritic Section in a New Tab
катaлaмютэa вэннэйк карюмпэaен каннэa
ютaлaкаттю мулaт тотюнгкач – сaтaлaк
карювыяa таангкюнaрттaк кaнпaтютаа нэннaы
мaрювыяa тэнрюрaыкка мaн
Open the Russian Section in a New Tab
kadalamutheh we'n'nejk ka'rumpehjen ka'n'neh
udalakaththu muhlath thodungkach – zadalak
ka'ruwijah thahngku'na'rththak kah'npathuthah nennä
ma'ruwijah thenru'räkka man
Open the German Section in a New Tab
kadalamòthèè vènhnhèiyk karòmpèèyèn kanhnhèè
òdalakaththò mölath thodòngkaçh – çadalak
karòviyaa thaangkònharththak kaanhpathòthaa nènnâi
maròviyaa thènrhòrâikka man
catalamuthee veinhnheyiic carumpeeyien cainhnhee
utalacaiththu muulaith thotungcac – ceatalaic
caruviiyaa thaangcunhariththaic caainhpathuthaa nennai
maruviiyaa thenrhuraiicca man
kadalamuthae ve'n'neyk karumpaeyen ka'n'nae
udalakaththu moolath thodungkach – sadalak
karuviyaa thaangku'narththak kaa'npathuthaa nennai
maruviyaa then'ruraikka man
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.