3. இருபா விருபது
001 இருபா இருபது
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


பாடல் எண் : 17

சொற்றொழும்பு கொள்ளநீ சூழ்ந்ததுவும் நிற்செயல்கள்
மற்றவர்கள் நின்நோக்கின் மாய்ந்தவுயிர்க் – குற்ற
மொளித்தியாங் கைய வுயர்வெண்ணெய் நல்லூர்க்
குளித்தமதுக் கொன்றையெங் கோ .
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

சொற்றெழும்பு கொள்ளநீ சூழ்ந்ததுவும் நிற்செயல்கள் மற்றவர்கள் நின் நோக்கின் மாய்ந்த வுயிர்க்குற்ற மொளித்தியாங்கு ஐய உயர் வெண்ணெய்நல்லூர் குளித்த மதுக்கொன்றை எங்கோ - உயர்ந்த வெண்ணெய் நல்லூருக்குக் கர்த்தாவாகி மதுவின் மூழ்கிய கொன்றை மலரைப் புனைந்த எம்முடைய சுவாமியே, நீ கன்மம் நீக்குமளவில் உனது சொல்வழி யடிமையாகச் செய்யலாமாயின், உன் செயலென்னாத பெத்தரும் நினது பான்மையை நீங்காதுநிற்க உயிர் கேடுபடாநின்றது, உன்னை நீங்காது நிற்பாரெல்லாருமொப்பச் சிலர்க்குக் குற்றமெவ்விடத்தே போயது கொல்லென்றவாறு.

குறிப்புரை:

இச்செய்யுள், செயலற நிற்க மலம்போனபடி எப்படியென்று வினாயது; உத்தரம்: நின்செயலிற் றம்மைக் கொடுத்தார் வினைதீர்த்தார்
துன்பமற மாயைத் துடக்கறுமே – முன்புமலந்
தான்கெடாச் சத்தி கெடுமாமிக் காயவிருள்
வான்கெடா வாளொளிவந் தால். இத்துணையும் வினாவாக்கி மேற்கூறியவையிற்றுக்கு உத்தரவாதமாக நின்றது.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Dispensation of Grace

O my Sovereign who wears the melliferous wreath
Of Kondrai flowers and abides at Vennainallur!
You cause some to dwell and serve You, poised
In Your protective ring. Your acts of grace
Are unavailable to others as You abide
In them concealed. Why is it thus, even thus?
Translation: Dr. T. N. Ramachandran,Thanjaavoor ,2003

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀘𑁄𑁆𑀶𑁆𑀶𑁄𑁆𑀵𑀼𑀫𑁆𑀧𑀼 𑀓𑁄𑁆𑀴𑁆𑀴𑀦𑀻 𑀘𑀽𑀵𑁆𑀦𑁆𑀢𑀢𑀼𑀯𑀼𑀫𑁆 𑀦𑀺𑀶𑁆𑀘𑁂𑁆𑀬𑀮𑁆𑀓𑀴𑁆
𑀫𑀶𑁆𑀶𑀯𑀭𑁆𑀓𑀴𑁆 𑀦𑀺𑀷𑁆𑀦𑁄𑀓𑁆𑀓𑀺𑀷𑁆 𑀫𑀸𑀬𑁆𑀦𑁆𑀢𑀯𑀼𑀬𑀺𑀭𑁆𑀓𑁆 – 𑀓𑀼𑀶𑁆𑀶
𑀫𑁄𑁆𑀴𑀺𑀢𑁆𑀢𑀺𑀬𑀸𑀗𑁆 𑀓𑁃𑀬 𑀯𑀼𑀬𑀭𑁆𑀯𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑁂𑁆𑀬𑁆 𑀦𑀮𑁆𑀮𑀽𑀭𑁆𑀓𑁆
𑀓𑀼𑀴𑀺𑀢𑁆𑀢𑀫𑀢𑀼𑀓𑁆 𑀓𑁄𑁆𑀷𑁆𑀶𑁃𑀬𑁂𑁆𑀗𑁆 𑀓𑁄


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

সোট্রোৰ়ুম্বু কোৰ‍্ৰনী সূৰ়্‌ন্দদুৱুম্ নির়্‌চেযল্গৰ‍্
মট্রৱর্গৰ‍্ নিন়্‌নোক্কিন়্‌ মায্ন্দৱুযির্ক্ – কুট্র
মোৰিত্তিযাঙ্ কৈয ৱুযর্ৱেণ্ণেয্ নল্লূর্ক্
কুৰিত্তমদুক্ কোণ্ড্রৈযেঙ্ কো


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

சொற்றொழும்பு கொள்ளநீ சூழ்ந்ததுவும் நிற்செயல்கள்
மற்றவர்கள் நின்நோக்கின் மாய்ந்தவுயிர்க் – குற்ற
மொளித்தியாங் கைய வுயர்வெண்ணெய் நல்லூர்க்
குளித்தமதுக் கொன்றையெங் கோ


Open the Thamizhi Section in a New Tab
சொற்றொழும்பு கொள்ளநீ சூழ்ந்ததுவும் நிற்செயல்கள்
மற்றவர்கள் நின்நோக்கின் மாய்ந்தவுயிர்க் – குற்ற
மொளித்தியாங் கைய வுயர்வெண்ணெய் நல்லூர்க்
குளித்தமதுக் கொன்றையெங் கோ

Open the Reformed Script Section in a New Tab
सॊट्रॊऴुम्बु कॊळ्ळनी सूऴ्न्ददुवुम् निऱ्चॆयल्गळ्
मट्रवर्गळ् निऩ्नोक्किऩ् माय्न्दवुयिर्क् – कुट्र
मॊळित्तियाङ् कैय वुयर्वॆण्णॆय् नल्लूर्क्
कुळित्तमदुक् कॊण्ड्रैयॆङ् को
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಸೊಟ್ರೊೞುಂಬು ಕೊಳ್ಳನೀ ಸೂೞ್ಂದದುವುಂ ನಿಱ್ಚೆಯಲ್ಗಳ್
ಮಟ್ರವರ್ಗಳ್ ನಿನ್ನೋಕ್ಕಿನ್ ಮಾಯ್ಂದವುಯಿರ್ಕ್ – ಕುಟ್ರ
ಮೊಳಿತ್ತಿಯಾಙ್ ಕೈಯ ವುಯರ್ವೆಣ್ಣೆಯ್ ನಲ್ಲೂರ್ಕ್
ಕುಳಿತ್ತಮದುಕ್ ಕೊಂಡ್ರೈಯೆಙ್ ಕೋ
Open the Kannada Section in a New Tab
సొట్రొళుంబు కొళ్ళనీ సూళ్ందదువుం నిఱ్చెయల్గళ్
మట్రవర్గళ్ నిన్నోక్కిన్ మాయ్ందవుయిర్క్ – కుట్ర
మొళిత్తియాఙ్ కైయ వుయర్వెణ్ణెయ్ నల్లూర్క్
కుళిత్తమదుక్ కొండ్రైయెఙ్ కో
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

සොට්‍රොළුම්බු කොළ්ළනී සූළ්න්දදුවුම් නිර්චෙයල්හළ්
මට්‍රවර්හළ් නින්නෝක්කින් මාය්න්දවුයිර්ක් – කුට්‍ර
මොළිත්තියාඞ් කෛය වුයර්වෙණ්ණෙය් නල්ලූර්ක්
කුළිත්තමදුක් කොන්‍රෛයෙඞ් කෝ


Open the Sinhala Section in a New Tab
ചൊറ്റൊഴുംപു കൊള്ളനീ ചൂഴ്ന്തതുവും നിറ്ചെയല്‍കള്‍
മറ്റവര്‍കള്‍ നിന്‍നോക്കിന്‍ മായ്ന്തവുയിര്‍ക് – കുറ്റ
മൊളിത്തിയാങ് കൈയ വുയര്‍വെണ്ണെയ് നല്ലൂര്‍ക്
കുളിത്തമതുക് കൊന്‍റൈയെങ് കോ
Open the Malayalam Section in a New Tab
โจะรโระฬุมปุ โกะลละนี จูฬนถะถุวุม นิรเจะยะลกะล
มะรระวะรกะล นิณโนกกิณ มายนถะวุยิรก – กุรระ
โมะลิถถิยาง กายยะ วุยะรเวะณเณะย นะลลูรก
กุลิถถะมะถุก โกะณรายเยะง โก
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

ေစာ့ရ္ေရာ့လုမ္ပု ေကာ့လ္လနီ စူလ္န္ထထုဝုမ္ နိရ္ေစ့ယလ္ကလ္
မရ္ရဝရ္ကလ္ နိန္ေနာက္ကိန္ မာယ္န္ထဝုယိရ္က္ – ကုရ္ရ
ေမာ့လိထ္ထိယာင္ ကဲယ ဝုယရ္ေဝ့န္ေန့ယ္ နလ္လူရ္က္
ကုလိထ္ထမထုက္ ေကာ့န္ရဲေယ့င္ ေကာ


Open the Burmese Section in a New Tab
チョリ・ロルミ・プ コリ・ラニー チューリ・ニ・タトゥヴミ・ ニリ・セヤリ・カリ・
マリ・ラヴァリ・カリ・ ニニ・ノーク・キニ・ マーヤ・ニ・タヴヤリ・ク・ – クリ・ラ
モリタ・ティヤーニ・ カイヤ ヴヤリ・ヴェニ・ネヤ・ ナリ・ルーリ・ク・
クリタ・タマトゥク・ コニ・リイイェニ・ コー
Open the Japanese Section in a New Tab
sodroluMbu gollani sulndadufuM nirdeyalgal
madrafargal ninnoggin mayndafuyirg – gudra
moliddiyang gaiya fuyarfenney nallurg
guliddamadug gondraiyeng go
Open the Pinyin Section in a New Tab
سُوتْرُوظُنبُ كُوضَّنِي سُوظْنْدَدُوُن نِرْتشيَیَلْغَضْ
مَتْرَوَرْغَضْ نِنْنُوۤكِّنْ مایْنْدَوُیِرْكْ – كُتْرَ
مُوضِتِّیانغْ كَيْیَ وُیَرْوٕنّيَیْ نَلُّورْكْ
كُضِتَّمَدُكْ كُونْدْرَيْیيَنغْ كُوۤ


Open the Arabic Section in a New Tab
so̞t̺t̺ʳo̞˞ɻɨmbʉ̩ ko̞˞ɭɭʌn̺i· su˞:ɻn̪d̪ʌðɨʋʉ̩m n̺ɪrʧɛ̝ɪ̯ʌlxʌ˞ɭ
mʌt̺t̺ʳʌʋʌrɣʌ˞ɭ n̺ɪn̺n̺o:kkʲɪn̺ mɑ:ɪ̯n̪d̪ʌʋʉ̩ɪ̯ɪrk – kʊt̺t̺ʳʌ
mo̞˞ɭʼɪt̪t̪ɪɪ̯ɑ:ŋ kʌjɪ̯ə ʋʉ̩ɪ̯ʌrʋɛ̝˞ɳɳɛ̝ɪ̯ n̺ʌllu:rk
kʊ˞ɭʼɪt̪t̪ʌmʌðɨk ko̞n̺d̺ʳʌjɪ̯ɛ̝ŋ ko·
Open the IPA Section in a New Tab
coṟṟoḻumpu koḷḷanī cūḻntatuvum niṟceyalkaḷ
maṟṟavarkaḷ niṉnōkkiṉ māyntavuyirk – kuṟṟa
moḷittiyāṅ kaiya vuyarveṇṇey nallūrk
kuḷittamatuk koṉṟaiyeṅ kō
Open the Diacritic Section in a New Tab
сотролзюмпю коллaни сулзнтaтювюм нытсэялкал
мaтрaвaркал ныннооккын маайнтaвюйырк – кютрa
молыттыяaнг кaыя вюярвэннэй нaллурк
кюлыттaмaтюк конрaыенг коо
Open the Russian Section in a New Tab
zorroshumpu ko'l'la:nih zuhsh:nthathuwum :nirzejalka'l
marrawa'rka'l :nin:nohkkin mahj:nthawuji'rk – kurra
mo'liththijahng käja wuja'rwe'n'nej :nalluh'rk
ku'liththamathuk konräjeng koh
Open the German Section in a New Tab
çorhrholzòmpò kolhlhanii çölznthathòvòm nirhçèyalkalh
marhrhavarkalh ninnookkin maaiynthavòyeirk – kòrhrha
molhiththiyaang kâiya vòyarvènhnhèiy nallörk
kòlhiththamathòk konrhâiyèng koo
ciorhrholzumpu colhlhanii chuolzinthathuvum nirhceyalcalh
marhrhavarcalh ninnooiccin maayiinthavuyiiric – curhrha
molhiiththiiyaang kaiya vuyarveinhnheyi nalluuric
culhiiththamathuic conrhaiyieng coo
so'r'rozhumpu ko'l'la:nee soozh:nthathuvum :ni'rseyalka'l
ma'r'ravarka'l :nin:noakkin maay:nthavuyirk – ku'r'ra
mo'liththiyaang kaiya vuyarve'n'ney :nalloork
ku'liththamathuk kon'raiyeng koa
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.