3. இருபா விருபது
001 இருபா இருபது
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


பாடல் எண் : 11

மதிநின்பா லிந்த மலத்தின்பால் நிற்க
விதியென்கொல் வெண்ணெய்வாழ் மெய்ய – பதிநின்பால்
வந்தா லிதில்வரத்தில் வந்திரண்டும் பற்றுகிலேன்
எந்தா யிரண்டாமா றென் .
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
 

பொழிப்புரை:

மதிநின்பால் இந்த மலத்தின்பால் நிற்க விதியென்கொல் வெண்ணெய்வாழ் மெய்ய பதி நின்பால் வந்தாலிதில் வரத்தில் வந்திரண்டும் பற்றுகிலேன் எந்தாய் இரண்டாமாறென் என்னறிவானது நின்னறிவாலே யறியுமதாய் நிற்கப் பாசஞானத்திலே வந்து உன்னறிவை விட்டு அவையாய் நிற்கைக்குக் காரணமென்ன திருவெண்ணெய்நல்லூருக்குத் தலைவனாகிய மெய்கண்டதேவனே இப்பாசஞானத்தை விட்டுப் பசுஞானத்திற் பற்றற்றுப் பதிஞானமாகிய நினதருளிற் கூடிய காலத்து இந்தப் பாசஞானமும் பசுஞானமும் பற்றுகின்றேனில்லை எம்முடைய சுவாமியே என்னுடைய அறிவு இப்படி இரண்டு தன்மை யாவானேன் இதை இன்னதென அருள்வாயாக என்றவாறு.

குறிப்புரை:

குறிப்புரை எழுதவில்லை

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Soul’s nescience and befuddlement

My knowledge through instruments provided by You
Is, alas, poised in Paasam. O Truth abiding at
Vennainallur, why am I so fated? When I gain O Pati,
Your own knowledge, I stand sundered from
Both Paasa and Pasu gnaanam. Enlighten me
Why my knowledge is of two types.
Translation: Dr. T. N. Ramachandran,Thanjaavoor ,2003

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀫𑀢𑀺𑀦𑀺𑀷𑁆𑀧𑀸 𑀮𑀺𑀦𑁆𑀢 𑀫𑀮𑀢𑁆𑀢𑀺𑀷𑁆𑀧𑀸𑀮𑁆 𑀦𑀺𑀶𑁆𑀓
𑀯𑀺𑀢𑀺𑀬𑁂𑁆𑀷𑁆𑀓𑁄𑁆𑀮𑁆 𑀯𑁂𑁆𑀡𑁆𑀡𑁂𑁆𑀬𑁆𑀯𑀸𑀵𑁆 𑀫𑁂𑁆𑀬𑁆𑀬 – 𑀧𑀢𑀺𑀦𑀺𑀷𑁆𑀧𑀸𑀮𑁆
𑀯𑀦𑁆𑀢𑀸 𑀮𑀺𑀢𑀺𑀮𑁆𑀯𑀭𑀢𑁆𑀢𑀺𑀮𑁆 𑀯𑀦𑁆𑀢𑀺𑀭𑀡𑁆𑀝𑀼𑀫𑁆 𑀧𑀶𑁆𑀶𑀼𑀓𑀺𑀮𑁂𑀷𑁆
𑀏𑁆𑀦𑁆𑀢𑀸 𑀬𑀺𑀭𑀡𑁆𑀝𑀸𑀫𑀸 𑀶𑁂𑁆𑀷𑁆


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

মদিনিন়্‌বা লিন্দ মলত্তিন়্‌বাল্ নির়্‌ক
ৱিদিযেন়্‌গোল্ ৱেণ্ণেয্ৱাৰ়্‌ মেয্য – পদিনিন়্‌বাল্
ৱন্দা লিদিল্ৱরত্তিল্ ৱন্দিরণ্ডুম্ পট্রুহিলেন়্‌
এন্দা যিরণ্ডামা র়েন়্‌


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

மதிநின்பா லிந்த மலத்தின்பால் நிற்க
விதியென்கொல் வெண்ணெய்வாழ் மெய்ய – பதிநின்பால்
வந்தா லிதில்வரத்தில் வந்திரண்டும் பற்றுகிலேன்
எந்தா யிரண்டாமா றென்


Open the Thamizhi Section in a New Tab
மதிநின்பா லிந்த மலத்தின்பால் நிற்க
விதியென்கொல் வெண்ணெய்வாழ் மெய்ய – பதிநின்பால்
வந்தா லிதில்வரத்தில் வந்திரண்டும் பற்றுகிலேன்
எந்தா யிரண்டாமா றென்

Open the Reformed Script Section in a New Tab
मदिनिऩ्बा लिन्द मलत्तिऩ्बाल् निऱ्क
विदियॆऩ्गॊल् वॆण्णॆय्वाऴ् मॆय्य – पदिनिऩ्बाल्
वन्दा लिदिल्वरत्तिल् वन्दिरण्डुम् पट्रुहिलेऩ्
ऎन्दा यिरण्डामा ऱॆऩ्
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಮದಿನಿನ್ಬಾ ಲಿಂದ ಮಲತ್ತಿನ್ಬಾಲ್ ನಿಱ್ಕ
ವಿದಿಯೆನ್ಗೊಲ್ ವೆಣ್ಣೆಯ್ವಾೞ್ ಮೆಯ್ಯ – ಪದಿನಿನ್ಬಾಲ್
ವಂದಾ ಲಿದಿಲ್ವರತ್ತಿಲ್ ವಂದಿರಂಡುಂ ಪಟ್ರುಹಿಲೇನ್
ಎಂದಾ ಯಿರಂಡಾಮಾ ಱೆನ್
Open the Kannada Section in a New Tab
మదినిన్బా లింద మలత్తిన్బాల్ నిఱ్క
విదియెన్గొల్ వెణ్ణెయ్వాళ్ మెయ్య – పదినిన్బాల్
వందా లిదిల్వరత్తిల్ వందిరండుం పట్రుహిలేన్
ఎందా యిరండామా ఱెన్
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

මදිනින්බා ලින්ද මලත්තින්බාල් නිර්ක
විදියෙන්හොල් වෙණ්ණෙය්වාළ් මෙය්‍ය – පදිනින්බාල්
වන්දා ලිදිල්වරත්තිල් වන්දිරණ්ඩුම් පට්‍රුහිලේන්
එන්දා යිරණ්ඩාමා රෙන්


Open the Sinhala Section in a New Tab
മതിനിന്‍പാ ലിന്ത മലത്തിന്‍പാല്‍ നിറ്ക
വിതിയെന്‍കൊല്‍ വെണ്ണെയ്വാഴ് മെയ്യ – പതിനിന്‍പാല്‍
വന്താ ലിതില്വരത്തില്‍ വന്തിരണ്ടും പറ്റുകിലേന്‍
എന്താ യിരണ്ടാമാ റെന്‍
Open the Malayalam Section in a New Tab
มะถินิณปา ลินถะ มะละถถิณปาล นิรกะ
วิถิเยะณโกะล เวะณเณะยวาฬ เมะยยะ – ปะถินิณปาล
วะนถา ลิถิลวะระถถิล วะนถิระณดุม ปะรรุกิเลณ
เอะนถา ยิระณดามา เระณ
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

မထိနိန္ပာ လိန္ထ မလထ္ထိန္ပာလ္ နိရ္က
ဝိထိေယ့န္ေကာ့လ္ ေဝ့န္ေန့ယ္ဝာလ္ ေမ့ယ္ယ – ပထိနိန္ပာလ္
ဝန္ထာ လိထိလ္ဝရထ္ထိလ္ ဝန္ထိရန္တုမ္ ပရ္ရုကိေလန္
ေအ့န္ထာ ယိရန္တာမာ ေရ့န္


Open the Burmese Section in a New Tab
マティニニ・パー リニ・タ マラタ・ティニ・パーリ・ ニリ・カ
ヴィティイェニ・コリ・ ヴェニ・ネヤ・ヴァーリ・ メヤ・ヤ – パティニニ・パーリ・
ヴァニ・ター リティリ・ヴァラタ・ティリ・ ヴァニ・ティラニ・トゥミ・ パリ・ルキレーニ・
エニ・ター ヤラニ・ターマー レニ・
Open the Japanese Section in a New Tab
madininba linda maladdinbal nirga
fidiyengol fenneyfal meyya – badininbal
fanda lidilfaraddil fandiranduM badruhilen
enda yirandama ren
Open the Pinyin Section in a New Tab
مَدِنِنْبا لِنْدَ مَلَتِّنْبالْ نِرْكَ
وِدِیيَنْغُولْ وٕنّيَیْوَاظْ ميَیَّ – بَدِنِنْبالْ
وَنْدا لِدِلْوَرَتِّلْ وَنْدِرَنْدُن بَتْرُحِليَۤنْ
يَنْدا یِرَنْداما ريَنْ


Open the Arabic Section in a New Tab
mʌðɪn̺ɪn̺bɑ: lɪn̪d̪ə mʌlʌt̪t̪ɪn̺bɑ:l n̺ɪrkʌ
ʋɪðɪɪ̯ɛ̝n̺go̞l ʋɛ̝˞ɳɳɛ̝ɪ̯ʋɑ˞:ɻ mɛ̝jɪ̯ə – pʌðɪn̺ɪn̺bɑ:l
ʋʌn̪d̪ɑ: lɪðɪlʋʌɾʌt̪t̪ɪl ʋʌn̪d̪ɪɾʌ˞ɳɖɨm pʌt̺t̺ʳɨçɪle:n̺
ʲɛ̝n̪d̪ɑ: ɪ̯ɪɾʌ˞ɳɖɑ:mɑ: rɛ̝n̺
Open the IPA Section in a New Tab
matiniṉpā linta malattiṉpāl niṟka
vitiyeṉkol veṇṇeyvāḻ meyya – patiniṉpāl
vantā litilvarattil vantiraṇṭum paṟṟukilēṉ
entā yiraṇṭāmā ṟeṉ
Open the Diacritic Section in a New Tab
мaтынынпаа лынтa мaлaттынпаал нытка
вытыенкол вэннэйваалз мэйя – пaтынынпаал
вaнтаа лытылвaрaттыл вaнтырaнтюм пaтрюкылэaн
энтаа йырaнтаамаа рэн
Open the Russian Section in a New Tab
mathi:ninpah li:ntha malaththinpahl :nirka
withijenkol we'n'nejwahsh mejja – pathi:ninpahl
wa:nthah lithilwa'raththil wa:nthi'ra'ndum parrukilehn
e:nthah ji'ra'ndahmah ren
Open the German Section in a New Tab
mathininpaa lintha malaththinpaal nirhka
vithiyènkol vènhnhèiyvaalz mèiyya – pathininpaal
vanthaa lithilvaraththil vanthiranhdòm parhrhòkilèèn
ènthaa yeiranhdaamaa rhèn
mathininpaa liintha malaiththinpaal nirhca
vithiyiencol veinhnheyivalz meyiya – pathininpaal
vainthaa lithilvaraiththil vainthirainhtum parhrhucileen
einthaa yiirainhtaamaa rhen
mathi:ninpaa li:ntha malaththinpaal :ni'rka
vithiyenkol ve'n'neyvaazh meyya – pathi:ninpaal
va:nthaa lithilvaraththil va:nthira'ndum pa'r'rukilaen
e:nthaa yira'ndaamaa 'ren
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.