முதல் திருமுறை
136 பதிகங்கள், 1469 பாடல்கள், 88 கோயில்கள்
001 திருப்பிரமபுரம்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


பாடல் எண் : 2 பண் : நட்டபாடை

முற்றலாமையிள நாகமோடேன முளைக்கொம்பவைபூண்டு
வற்றலோடுகல னாப்பலிதேர்ந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
கற்றல்கேட்டலுடை யார்பெரியார்கழல் கையால் தொழுதேத்தப்
பெற்றமூர்ந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com
 

பொழிப்புரை:

வயது முதிர்ந்த ஆமையினது ஓட்டினையும், இளமையான நாகத்தையும், பன்றியினது முளை போன்ற பல்லையும் கோத்து மாலையாக அணிந்து, தசைவற்றிய பிரமகபாலத்தில் உண்பொருள் கேட்டு வந்து என் உள்ளம் கவர்ந்தகள்வன், கல்வி கேள்விகளிற் சிறந்த பெரியோர்கள் தன் திருவடிகளைக் கைகளால் தொழுது ஏத்த அவர்கட்கு அருளும் நிலையில் விடைமீது காட்சி வழங்கும் பிரமபுரத்தில் விளங்கும் பெருமானாகிய இவனல்லனோ!

குறிப்புரை:

இதனால் இறைவன் அணிகளைக் கொண்டு அடையாளங்கள் அறிவிக்கப் பெறுகின்றன. முற்றல் ஆமை - ஆதி கமடமாதலின் வயது முதிர்ந்த ஆமை. ஆமை என்றது ஈண்டு அதன் ஓட்டினை. இளநாகம் என்றது இறைவன் திருமேனியையிடமாகக் கொண்ட பாம்பிற்கு நரை திரையில்லையாதலின் என்றும் இளமையழியாதநாகம் என்பதைக் குறிப்பிக்க.
ஏனம் - பன்றி; ஆதிவராகம். வற்றல் ஓடு - சதைவற்றிய மண்டையோடு. கலன் - பிச்சையேற்கும் பாத்திரம். பலி - பிச்சை, பெரியார்க்கிலக்கணம் கற்றலும் கேட்டலுமே என்பது. கற்றல் - உலக நூல்களை ஓதித் தருக்குவதன்று, இறைவன் புகழையே கற்று அடங்கல். கேட்டலும் அங்ஙனமே. இறைவன் புகழையன்றி வேறொன்றையுங்கல்லாத - கேளாத பெரியோர்களாலேயே இறைவன் தொழற்குரியன் என அதிகாரிகளையறிவித்தவாறு. `கல்லார் நெஞ்சில் நில்லான் ஈசன்` `கற்றவர் விழுங்குங் கற்பகக் கனியை` என்பன ஒப்புநோக்கற்குரியன. `கற்றல் கேட்டலுடையார் பெரியார்` எனவே, உபலக்கணத்தால் சிந்தித்தல் தெளிதல் நிட்டைகூடல் முதலியனவும் கொள்ளப்பெறும். `கேட்டலுடன் சிந்தித்தல் தெளிதல் நிட்டை, கிளத்தல் என ஈரிரண்டாம் கிளக்கின் ஞானம்` என்பது சிவஞானசித்தியார். தமக்கு அருள் செய்தவண்ணமே தொழுதேத்தும் பெரியோர்க்கெல்லாம் அருள் வழங்கப் பெருமான் இடபத்தை ஊர்ந்தே இருக்கிறார் என்பதாம். பெற்றம் - இடபம்.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
వయోవృద్ధ తాబేలు శరీరము యొక్క పై భాగమున నుండు కవచమును, చిరుత్రాచును,
మరియు బాగా ఏపుగా పెరిగిన పంది యొక్క కొమ్ములను ఆభరణములుగా ధరించి,
మాంసము కొంచెమును కూడా కానరాక నున్నగా ఉన్న కపాలమున ఆహారమును అర్థించు ఆతడు నా మదిని దోచిన దొంగ.
గొప్పగా చదువుకొని, ఉపన్యాసములను విని జ్నానమును సముపార్జించి,
మంచితనముతో నిండిన వ్యక్తులు తమ రెండు చేతులను జోడించి ఎల్లపుడూ ఆతని గొప్పదనమును స్తుతించెదరు.
[ అనువాదము: సశికళ దివాకర్.2009 ]
ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುದಿಯಾದ, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆಮೆಯ ಚಿಪ್ಪನ್ನೂ,
ಎಳೆಯದಾದ ನಾಗರ ಹಾವನ್ನೂ, ಹಂದಿಯ ಕೋರೆ ದಾಡೆಯಂತಹ
ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನೂ ಪೋಣಿಸಿ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಮಾಂಸವೆಲ್ಲವೂ ಒಣಗಿ ಹೋದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಉಣಿಸನ್ನು
ಯಾಚಿಸಿ, ಬಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದ ಕಳ್ಳ, ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ
ಮತ್ತು ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಘನತೆವೆತ್ತ ಹಿರಿಯರಾದವರು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು
ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲು, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಕೃಪೆಗೈವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ವೃಷಭ ವಾಹನನಾಗಿ ದರ್ಶನವೀಯುವ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವಂತಹ
ಭಗವಂತನಾಗಿರುವವನು ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೇನು!
ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, 2010
Malayalam
Singalam
Marathi
हमारे प्रभु कच्छप, भुजंग आदि को आभूषण के रूप में धारण करने वाले है।
कपाल हाथ में लेकर घर-घर भिक्षा प्राप्त करने वाले हैं।
वे मेरे चित्त चोर हैं।
ज्ञानी प्रभु भक्त सद्ग्रंथों के अध्येयता इन सबसे स्तुत्य हैं।
वे सब हाथ जोड़कर नमन कर रहे है।
ब्रह्मापुरम में प्रतिष्ठित वृषभारूढ़ भगवान यही तो हैं।

रूपान्तरकार डॉ.एन.सुन्दरम 2010
Sanskrit
Er trägt den Panzer einer reifen Schildkröte, junges Kobra und den Sproß ähnlichen Zahn eines Schweins zusammen in einer Girlande.
Er sammelt das (Essens) Opfer in einer Schale bestehend aus einem ausgetrockneten Schädel.
Somit stehlt der Dieb mein Herz. Die Gelehrten preisen ihn hoch und beten ihn an, in dem sie seine Füße mit ihren Händen berühren.
Piramapuram (Ortsname) hat die Ehre, daß er hier auf dem Stier reitet.
Der großartiger Herr ist in der Tat er, der in diesen ruhmreichen Ort residiert.

Übersetzung: Thaniga Subramaniam, Dortmund, (2013)
French
having adorned himself with the mature shell of an aged tortoise, a young cobra and the horn of full growth of a pig.
the thief who captivated my mind, having collected alms in a bowl of skull from which the flesh has completely disappeared.
The great people who have learning and knowledge acquired by listening to words of wisdom worship with folded hands and praise him.
This person is the Lord who rides on a bull and gladly resides in Piramāpuram
Translation: V.M.Subramanya Aiyar – Courtesy: French Institute of Pondichery / EFEO (2006)


Laced in ancient chelonian, ever young krait and boar\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s budding tusk,
With skinned cranial bowl to beg,the stealer
of my heart graced the cogitant greats
That pray, praise and ponder on the kazhal-feet of Him
Upon the bull-on-the-move; the lord for sure is He.
Translation: S. A. Sankaranarayanan, Kumbakonam, 2013

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀫𑀼𑀶𑁆𑀶𑀮𑀸𑀫𑁃𑀬𑀺𑀴 𑀦𑀸𑀓𑀫𑁄𑀝𑁂𑀷 𑀫𑀼𑀴𑁃𑀓𑁆𑀓𑁄𑁆𑀫𑁆𑀧𑀯𑁃𑀧𑀽𑀡𑁆𑀝𑀼
𑀯𑀶𑁆𑀶𑀮𑁄𑀝𑀼𑀓𑀮 𑀷𑀸𑀧𑁆𑀧𑀮𑀺𑀢𑁂𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑁂𑁆𑀷 𑀢𑀼𑀴𑁆𑀴𑀗𑁆𑀓𑀯𑀭𑁆𑀓𑀴𑁆𑀯𑀷𑁆
𑀓𑀶𑁆𑀶𑀮𑁆𑀓𑁂𑀝𑁆𑀝𑀮𑀼𑀝𑁃 𑀬𑀸𑀭𑁆𑀧𑁂𑁆𑀭𑀺𑀬𑀸𑀭𑁆𑀓𑀵𑀮𑁆 𑀓𑁃𑀬𑀸𑀮𑁆 𑀢𑁄𑁆𑀵𑀼𑀢𑁂𑀢𑁆𑀢𑀧𑁆
𑀧𑁂𑁆𑀶𑁆𑀶𑀫𑀽𑀭𑁆𑀦𑁆𑀢𑀧𑀺𑀭 𑀫𑀸𑀧𑀼𑀭𑀫𑁂𑀯𑀺𑀬 𑀧𑁂𑁆𑀫𑁆𑀫𑀸𑀷𑀺𑀯𑀷𑀷𑁆𑀶𑁂


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

মুট্রলামৈযিৰ নাহমোডেন় মুৰৈক্কোম্বৱৈবূণ্ডু
ৱট্রলোডুহল ন়াপ্পলিদের্ন্দেন় তুৰ‍্ৰঙ্গৱর্গৰ‍্ৱন়্‌
কট্রল্গেট্টলুডৈ যার্বেরিযার্গৰ়ল্ কৈযাল্ তোৰ়ুদেত্তপ্
পেট্রমূর্ন্দবির মাবুরমেৱিয পেম্মান়িৱন়ণ্ড্রে


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

முற்றலாமையிள நாகமோடேன முளைக்கொம்பவைபூண்டு
வற்றலோடுகல னாப்பலிதேர்ந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
கற்றல்கேட்டலுடை யார்பெரியார்கழல் கையால் தொழுதேத்தப்
பெற்றமூர்ந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே


Open the Thamizhi Section in a New Tab
முற்றலாமையிள நாகமோடேன முளைக்கொம்பவைபூண்டு
வற்றலோடுகல னாப்பலிதேர்ந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
கற்றல்கேட்டலுடை யார்பெரியார்கழல் கையால் தொழுதேத்தப்
பெற்றமூர்ந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே

Open the Reformed Script Section in a New Tab
मुट्रलामैयिळ नाहमोडेऩ मुळैक्कॊम्बवैबूण्डु
वट्रलोडुहल ऩाप्पलिदेर्न्दॆऩ तुळ्ळङ्गवर्गळ्वऩ्
कट्रल्गेट्टलुडै यार्बॆरियार्गऴल् कैयाल् तॊऴुदेत्तप्
पॆट्रमूर्न्दबिर माबुरमेविय पॆम्माऩिवऩण्ड्रे
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಮುಟ್ರಲಾಮೈಯಿಳ ನಾಹಮೋಡೇನ ಮುಳೈಕ್ಕೊಂಬವೈಬೂಂಡು
ವಟ್ರಲೋಡುಹಲ ನಾಪ್ಪಲಿದೇರ್ಂದೆನ ತುಳ್ಳಂಗವರ್ಗಳ್ವನ್
ಕಟ್ರಲ್ಗೇಟ್ಟಲುಡೈ ಯಾರ್ಬೆರಿಯಾರ್ಗೞಲ್ ಕೈಯಾಲ್ ತೊೞುದೇತ್ತಪ್
ಪೆಟ್ರಮೂರ್ಂದಬಿರ ಮಾಬುರಮೇವಿಯ ಪೆಮ್ಮಾನಿವನಂಡ್ರೇ
Open the Kannada Section in a New Tab
ముట్రలామైయిళ నాహమోడేన ముళైక్కొంబవైబూండు
వట్రలోడుహల నాప్పలిదేర్ందెన తుళ్ళంగవర్గళ్వన్
కట్రల్గేట్టలుడై యార్బెరియార్గళల్ కైయాల్ తొళుదేత్తప్
పెట్రమూర్ందబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

මුට්‍රලාමෛයිළ නාහමෝඩේන මුළෛක්කොම්බවෛබූණ්ඩු
වට්‍රලෝඩුහල නාප්පලිදේර්න්දෙන තුළ්ළංගවර්හළ්වන්
කට්‍රල්හේට්ටලුඩෛ යාර්බෙරියාර්හළල් කෛයාල් තොළුදේත්තප්
පෙට්‍රමූර්න්දබිර මාබුරමේවිය පෙම්මානිවනන්‍රේ


Open the Sinhala Section in a New Tab
മുറ്റലാമൈയിള നാകമോടേന മുളൈക്കൊംപവൈപൂണ്ടു
വറ്റലോടുകല നാപ്പലിതേര്‍ന്തെന തുള്ളങ്കവര്‍കള്വന്‍
കറ്റല്‍കേട്ടലുടൈ യാര്‍പെരിയാര്‍കഴല്‍ കൈയാല്‍ തൊഴുതേത്തപ്
പെറ്റമൂര്‍ന്തപിര മാപുരമേവിയ പെമ്മാനിവനന്‍റേ
Open the Malayalam Section in a New Tab
มุรระลามายยิละ นากะโมเดณะ มุลายกโกะมปะวายปูณดุ
วะรระโลดุกะละ ณาปปะลิเถรนเถะณะ ถุลละงกะวะรกะลวะณ
กะรระลเกดดะลุดาย ยารเปะริยารกะฬะล กายยาล โถะฬุเถถถะป
เปะรระมูรนถะปิระ มาปุระเมวิยะ เปะมมาณิวะณะณเร
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

မုရ္ရလာမဲယိလ နာကေမာေတန မုလဲက္ေကာ့မ္ပဝဲပူန္တု
ဝရ္ရေလာတုကလ နာပ္ပလိေထရ္န္ေထ့န ထုလ္လင္ကဝရ္ကလ္ဝန္
ကရ္ရလ္ေကတ္တလုတဲ ယာရ္ေပ့ရိယာရ္ကလလ္ ကဲယာလ္ ေထာ့လုေထထ္ထပ္
ေပ့ရ္ရမူရ္န္ထပိရ မာပုရေမဝိယ ေပ့မ္မာနိဝနန္ေရ


Open the Burmese Section in a New Tab
ムリ・ララーマイヤラ ナーカモーテーナ ムリイク・コミ・パヴイプーニ・トゥ
ヴァリ・ラロートゥカラ ナーピ・パリテーリ・ニ・テナ トゥリ・ラニ・カヴァリ・カリ・ヴァニ・
カリ・ラリ・ケータ・タルタイ ヤーリ・ペリヤーリ・カラリ・ カイヤーリ・ トルテータ・タピ・
ペリ・ラムーリ・ニ・タピラ マープラメーヴィヤ ペミ・マーニヴァナニ・レー
Open the Japanese Section in a New Tab
mudralamaiyila nahamodena mulaiggoMbafaibundu
fadraloduhala nabbaliderndena dullanggafargalfan
gadralgeddaludai yarberiyargalal gaiyal doludeddab
bedramurndabira maburamefiya bemmanifanandre
Open the Pinyin Section in a New Tab
مُتْرَلامَيْیِضَ ناحَمُوۤديَۤنَ مُضَيْكُّونبَوَيْبُونْدُ
وَتْرَلُوۤدُحَلَ نابَّلِديَۤرْنْديَنَ تُضَّنغْغَوَرْغَضْوَنْ
كَتْرَلْغيَۤتَّلُدَيْ یارْبيَرِیارْغَظَلْ كَيْیالْ تُوظُديَۤتَّبْ
بيَتْرَمُورْنْدَبِرَ مابُرَميَۤوِیَ بيَمّانِوَنَنْدْريَۤ


Open the Arabic Section in a New Tab
mʊt̺t̺ʳʌlɑ:mʌjɪ̯ɪ˞ɭʼə n̺ɑ:xʌmo˞:ɽe:n̺ə mʊ˞ɭʼʌjcco̞mbʌʋʌɪ̯βu˞:ɳɖɨ
ʋʌt̺t̺ʳʌlo˞:ɽɨxʌlə n̺ɑ:ppʌlɪðe:rn̪d̪ɛ̝n̺ə t̪ɨ˞ɭɭʌŋgʌʋʌrɣʌ˞ɭʋʌn̺
kʌt̺t̺ʳʌlxe˞:ʈʈʌlɨ˞ɽʌɪ̯ ɪ̯ɑ:rβɛ̝ɾɪɪ̯ɑ:rɣʌ˞ɻʌl kʌjɪ̯ɑ:l t̪o̞˞ɻɨðe:t̪t̪ʌp
pɛ̝t̺t̺ʳʌmu:rn̪d̪ʌβɪɾə mɑ:βʉ̩ɾʌme:ʋɪɪ̯ə pɛ̝mmɑ:n̺ɪʋʌn̺ʌn̺d̺ʳe·
Open the IPA Section in a New Tab
muṟṟalāmaiyiḷa nākamōṭēṉa muḷaikkompavaipūṇṭu
vaṟṟalōṭukala ṉāppalitērnteṉa tuḷḷaṅkavarkaḷvaṉ
kaṟṟalkēṭṭaluṭai yārperiyārkaḻal kaiyāl toḻutēttap
peṟṟamūrntapira māpuramēviya pemmāṉivaṉaṉṟē
Open the Diacritic Section in a New Tab
мютрaлаамaыйылa наакамоотэaнa мюлaыккомпaвaыпунтю
вaтрaлоотюкалa нааппaлытэaрнтэнa тюллaнгкавaркалвaн
катрaлкэaттaлютaы яaрпэрыяaркалзaл кaыяaл толзютэaттaп
пэтрaмурнтaпырa маапюрaмэaвыя пэммаанывaнaнрэa
Open the Russian Section in a New Tab
murralahmäji'la :nahkamohdehna mu'läkkompawäpuh'ndu
warralohdukala nahppalitheh'r:nthena thu'l'langkawa'rka'lwan
karralkehddaludä jah'rpe'rijah'rkashal käjahl thoshuthehththap
perramuh'r:nthapi'ra mahpu'ramehwija pemmahniwananreh
Open the German Section in a New Tab
mòrhrhalaamâiyeilha naakamoodèèna mòlâikkompavâipönhdò
varhrhaloodòkala naappalithèèrnthèna thòlhlhangkavarkalhvan
karhrhalkèètdalòtâi yaarpèriyaarkalzal kâiyaal tholzòthèèththap
pèrhrhamörnthapira maapòramèèviya pèmmaanivananrhèè
murhrhalaamaiyiilha naacamooteena mulhaiiccompavaipuuinhtu
varhrhalootucala naappalitheerinthena thulhlhangcavarcalhvan
carhrhalkeeittalutai iyaarperiiyaarcalzal kaiiyaal tholzutheeiththap
perhrhamuurinthapira maapurameeviya pemmaanivananrhee
mu'r'ralaamaiyi'la :naakamoadaena mu'laikkompavaipoo'ndu
va'r'raloadukala naappalithaer:nthena thu'l'langkavarka'lvan
ka'r'ralkaeddaludai yaarperiyaarkazhal kaiyaal thozhuthaeththap
pe'r'ramoor:nthapira maapuramaeviya pemmaanivanan'rae
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.