முதல் திருமுறை
136 பதிகங்கள், 1469 பாடல்கள், 88 கோயில்கள்
001 திருப்பிரமபுரம்
 
இக்கோயிலின் காணொலி                                                                                                                 மூடுக / திறக்க


காணொலித் தொகுப்பை அன்பளிப்பாகத் தந்தவர்கள்
இராம்சி நாட்டுபுறப் பாடல் ஆய்வு மையம்,
51/23, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத் தலங்களுக்கு இக் காணொலிக் காட்சிகள் குறுந்தட்டாக விற்பனைக்கு உண்டு.

 
இக்கோயிலின் படம்                                                                                                                              மூடுக / திறக்க
 
பாடல் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


பாடல் எண் : 11 பண் : நட்டபாடை

அருநெறியமறை வல்லமுனியகன் பொய்கையலர்மேய
பெருநெறியபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவன்றன்னை
ஒருநெறியமனம் வைத்துணர்ஞானசம் பந்தன்னுரைசெய்த
திருநெறியதமிழ் வல்லவர்தொல்வினை தீர்தல்எளிதாமே.
 
இப்பாடலின் குரலிசை                                                                                                                           மூடுக / திறக்க
குரலிசை: 1. தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன், உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
2. எம். எம். தண்டபாணி தேசிகர், தமிழ்நாடு
 

பொழிப்புரை:

அருமையான நெறிகளை உலகிற்கு வழங்கும் வேதங்களில் வல்ல பிரமனால் படைக்கப்பட்டதும், அகன்ற மலர் வாவியில் தாமரைகளையுடையதும் ஆகிய பிரமபுரத்துள் மேவிய முத்தி நெறி சேர்க்கும் முதல்வனை, ஒருமைப்பாடு உடைய மனத்தைப் பிரியாதே பதித்து உணரும் ஞானசம்பந்தன் போற்றி உரைத்தருளிய திருநெறியாகிய அருநெறியை உடைய தமிழாம் இத்திருப்பதிகத்தை ஓத வல்லவர்களின் பழவினைகள் தீர்தல் எளிதாகும். ஊழ்வினை தீர்வதற்குரிய மார்க்கங்கள் பல இருப்பினும், இத்திருப்பதிகத்தை ஓதுதலே எளிமை வாய்ந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

குறிப்புரை:

அருநெறிய மறைவல்ல முனி - அருமையான நெறிகளை வகுக்கும் மறைகளில் வல்ல முனிவனாகிய பிரமன். அலர்மேய அகன் பொய்கை பிரமாபுரம் மேவிய பெருநெறிய பெம்மான் இவன்றன்னை - தாமரைகள் பொருந்திய அகன்ற பொய்கையை உடைய பிரமாபுரத்தில் விரும்பியிருந்த முத்திநெறி சேர்க்கும் முதல்வனை. ஒருநெறிய மனம் - ஒன்றுபட்ட மனம். மனம் ஐந்து வழியாகவும் அறிந்தவற்றை வழியடைத்தகாலத்தும் சென்று பற்றித் தன்மயமாயிருப்பதொன்றாகலின் அங்ஙனம் செல்லாது ஒருங்கிய மனத்தை ஈண்டு விதந்தார்கள். வைத்து - பிரியாதே பதித்து. திரு நெறியதமிழ் - சிவ நெறியாகிய அருநெறியையுடைய தமிழ். தொல் வினை - பழமையாகிய வினை; என்றது ஆகாமிய சஞ்சிதங்களையும், இனி வரக்கடவ பிராரத்த சேடத்தையும். முன்னைய தீரினும் பிராரத்த சேடம் நுகராதொழியாதாகவும் இங்ஙனங் கூறியது, யான் நுகர்கிறேன் என்ற இன்னலுமின்றிக் கழிக்கப்படுதலை. இதனால் பழவினை நீக்கமே இப்பதிகப் பயன் என்று உணர்த்தியவாறு.
குருவருள்: வேதம் உலகினருக்கு வேண்டிய பொது அறங்கள் பலவற்றைச் சொல்வது ஆதலின், அதை இங்கு அருநெறிய மறை என்றும், ஆகமம் சத்திநிபாதர்க்குரிய சைவ நுட்பங்களைச் சொல்வது ஆதலின், அதனை இங்கு அவற்றின் மேம்பட்டது எனும் பொருளில் பெருநெறி என்றும் கூறினார். ஒருநெறி அல்லது ஒரு சமயம் என்றால் அஃது உலகினர் அனைவருக்கும் பயன்தரத் தக்கதாய் இருத்தல் வேண்டும். அதுபற்றியே ஞானசம்பந்தர் உலகினருக்கு அருநெறிப் பயனும் சத்திநிபாதர்க்கு பெருநெறிப்பயனும் உணர்த்தினார். ஆயினும் அருநெறியும் பெருநெறியும் ஒருநெறியே என்பதையும் அதுவே திருநெறி என்பதையும் உணர்த்தியருளினார். இக்கருத்தைத் திருமந்திரமும்
திருநெறி யாவது சித்தசித் தன்றிப்
பெருநெறி யாய பிரானை நினைந்து
குருநெறி யாம்சிவ மாநெறி கூடும்
ஒருநெறி ஒன்றாக வேதாந்தம் ஓதுமே.
என உணர்த்துவது காண்க. பீடுடைத்தேசிகன் செயல் திருநோக்கால் ஊழ்வினையைப் போக்குதல் எனவே தேசிகன் பேரருள் தொல்வினை தீர்த்தல் ஆயிற்று. `தோடு கூற்று பித்தா மூன்றும் பீடுடைத் தேசிகன் பேரருளாகும்` என்பது அபியுக்தர் வாக்கு.

பிற மொழிகளில் பாடலைப் புரிந்து கொள்ள / Translations:

 • తెలుగు / தெலுங்கு
 • ಕನ್ನಡ / கன்னடம்
 • മലയാളം / மலையாளம்
 • චිඞංකළමං / சிங்களம்
 • Malay / மலாய்
 • हिन्दी / இந்தி
 • संस्कृत / வடமொழி
 • German/ யேர்மன்
 • français / பிரஞ்சு
 • English / ஆங்கிலம்
ఈతడు, బ్రహ్మపురమున , ప్రకృతి సిద్ధంగా గల కొలనులో, అనేక తామరలు వికసించి,
`బ్రహ్మ` అను పేరు కలిగి, భగవంతుని చేర అనేకానేక కష్టతరములైన విషయములను పొందుపరచి
యున్నవేదములన్నింటినీ చదివిన వేద పండితుడినుండి తన పేరును సంగ్రహించి,
ప్రజలకు ముక్తి మార్గమును చూపుటకు, ఆనందముగా వెలసి యున్న ఆ పరమాత్ముడే.!

[ అనువాదము : సశికళ దివాకర్,2009]
ಅಪೂರ್ವವೂ, ಹಿರಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದುದೂ ಆದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವೇದಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ
ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೂಗಳ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ತಾವರೆಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಮುಕ್ತಿಯ
ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲಿಗನನ್ನು, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದಲೂ,
ಒಂದೇ ಭಾವದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸದೆ
ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧರು ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡಿ
ಕೃಪೆಗೆಯ್ದ ದಿವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗವನ್ನುಳ್ಳ
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುವ ಈ ದಿವ್ಯ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಡಬಲ್ಲವರ
ಹಳೆಯ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುವೋ!
ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, 2010
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
Under construction. Contributions welcome.
वेद विज्ञ ब्रह्मा से पूजित ब्रह्मपुरम में प्रतिष्ठित मेरे आराध्य देव को
एकाग्र मन से स्तुति कर
ज्ञान संबंध के सद्धर्म के इस तमिल़ में विरचित दशक को सस्वर गानेवाले
अपने भारे पूर्व प्राचीन कर्म बंघनों से मुक्त हो जाएँगे।

रूपान्तरकार डॉ.एन.सुन्दरम 2010
Under construction. Contributions welcome.
Brahma ist ein sehr gut Belesener in den Veden, Piramapuram ist der Ort, der von ihn konstruiert wurde.
Der großartiger Herr residiert in der Tat in Piramapuram, was eine breite Blumenteich voller Lotusblüten hat.
Gnansampanthan preist diesen Einzigartigen in Piramapuram residierenden Herrn und fokussierte seine Gedanken zu ihm, was sich in diesen Versen widerspiegelt.
Personen die, diese tamilische Veda aufsagen, werden es leicht haben, Ihren Karma los zu werden.

Übersetzung: Thaniga Subramaniam, Dortmund, (2013)
Under construction. Contributions welcome.
about this person who gladly resides in Piramāpuram who can lead one in the path of obtaining eternal bliss, that Piramāpuram which has a natural tank of lotus flowers deriving its name from Piramaṉ who is well versed in the Maṟai (Vētam) which has laid down many difficult ways of reaching god.
the accumulated karmam in several previous birth of those who are able to recite the Tamiḻ verses which show the beautiful path; which were composed by Ñāṉacampantaṉ who realized god by fixing his mind and focusing his thoughts on him, will easily vanish.
Translation: V.M.Subramanya Aiyar – Courtesy: French Institute of Pondichery / EFEO (2006)


Brahma-done Brahmapuram of lotus-laden pools proffer great Rare Vedic Guidance to the world, where Gnanasambandhan The first laid the holy way to Release in devout cordial verse of Tamizh For all to chant and chase old dross out with ease.
Tiruccirrambalam
Translation: S. A. Sankaranarayanan, Kumbakonam, 2013

பிற மொழிகளில் பாடல் படிக்க / Transliteration


 • 𑀢𑀫𑀺𑀵𑀺 /
  தமிழி
 • গ্রন্থ লিপি /
  கிரந்தம்
 • வட்டெழுத்து
  /
 • Reformed Script /
  சீர்மை எழுத்து
 • देवनागरी /
  தேவநாகரி
 • ಕನ್ನಡ /
  கன்னடம்
 • తెలుగు /
  தெலுங்கு
 • සිංහල /
  சிங்களம்
 • മലയാളം /
  மலையாளம்
 • ภาษาไทย /
  சீயம்
 • မ္ရန္‌မာစာ /
  பர்மியம்
 • かたかな /
  யப்பான்
 • Chinese Pinyin /
  சீனம் பின்யின்
 • عربي /
  அரபி
 • International Phonetic Alphabets /
  ஞால ஒலி நெடுங்கணக்கு
 • Diacritic Roman /
  உரோமன்
 • Русский /
  உருசியன்
 • German/
  யேர்மன்
 • French /
  பிரெஞ்சு
 • Italian /
  இத்தாலியன்
 • Afrikaans / Creole / Swahili / Malay /
  BashaIndonesia / Pidgin / English
Font download - தமிழி எழுத்துரு இறக்கம்

𑀅𑀭𑀼𑀦𑁂𑁆𑀶𑀺𑀬𑀫𑀶𑁃 𑀯𑀮𑁆𑀮𑀫𑀼𑀷𑀺𑀬𑀓𑀷𑁆 𑀧𑁄𑁆𑀬𑁆𑀓𑁃𑀬𑀮𑀭𑁆𑀫𑁂𑀬
𑀧𑁂𑁆𑀭𑀼𑀦𑁂𑁆𑀶𑀺𑀬𑀧𑀺𑀭 𑀫𑀸𑀧𑀼𑀭𑀫𑁂𑀯𑀺𑀬 𑀧𑁂𑁆𑀫𑁆𑀫𑀸𑀷𑀺𑀯𑀷𑁆𑀶𑀷𑁆𑀷𑁃
𑀑𑁆𑀭𑀼𑀦𑁂𑁆𑀶𑀺𑀬𑀫𑀷𑀫𑁆 𑀯𑁃𑀢𑁆𑀢𑀼𑀡𑀭𑁆𑀜𑀸𑀷𑀘𑀫𑁆 𑀧𑀦𑁆𑀢𑀷𑁆𑀷𑀼𑀭𑁃𑀘𑁂𑁆𑀬𑁆𑀢
𑀢𑀺𑀭𑀼𑀦𑁂𑁆𑀶𑀺𑀬𑀢𑀫𑀺𑀵𑁆 𑀯𑀮𑁆𑀮𑀯𑀭𑁆𑀢𑁄𑁆𑀮𑁆𑀯𑀺𑀷𑁃 𑀢𑀻𑀭𑁆𑀢𑀮𑁆𑀏𑁆𑀴𑀺𑀢𑀸𑀫𑁂


Open the Thamizhi Section in a New Tab
Font download - கிரந்த எழுத்துரு இறக்கம்

অরুনের়িযমর়ৈ ৱল্লমুন়িযহন়্‌ পোয্গৈযলর্মেয
পেরুনের়িযবির মাবুরমেৱিয পেম্মান়িৱণ্ড্রন়্‌ন়ৈ
ওরুনের়িযমন়ম্ ৱৈত্তুণর্ঞান়সম্ পন্দন়্‌ন়ুরৈসেয্দ
তিরুনের়িযদমিৰ়্‌ ৱল্লৱর্দোল্ৱিন়ৈ তীর্দল্এৰিদামে


Open the Grantha Section in a New Tab
Font download - வட்டெழுத்து எழுத்துரு இறக்கம்

அருநெறியமறை வல்லமுனியகன் பொய்கையலர்மேய
பெருநெறியபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவன்றன்னை
ஒருநெறியமனம் வைத்துணர்ஞானசம் பந்தன்னுரைசெய்த
திருநெறியதமிழ் வல்லவர்தொல்வினை தீர்தல்எளிதாமே


Open the Thamizhi Section in a New Tab
அருநெறியமறை வல்லமுனியகன் பொய்கையலர்மேய
பெருநெறியபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவன்றன்னை
ஒருநெறியமனம் வைத்துணர்ஞானசம் பந்தன்னுரைசெய்த
திருநெறியதமிழ் வல்லவர்தொல்வினை தீர்தல்எளிதாமே

Open the Reformed Script Section in a New Tab
अरुनॆऱियमऱै वल्लमुऩियहऩ् पॊय्गैयलर्मेय
पॆरुनॆऱियबिर माबुरमेविय पॆम्माऩिवण्ड्रऩ्ऩै
ऒरुनॆऱियमऩम् वैत्तुणर्ञाऩसम् पन्दऩ्ऩुरैसॆय्द
तिरुनॆऱियदमिऴ् वल्लवर्दॊल्विऩै तीर्दल्ऎळिदामे
Open the Devanagari Section in a New Tab
ಅರುನೆಱಿಯಮಱೈ ವಲ್ಲಮುನಿಯಹನ್ ಪೊಯ್ಗೈಯಲರ್ಮೇಯ
ಪೆರುನೆಱಿಯಬಿರ ಮಾಬುರಮೇವಿಯ ಪೆಮ್ಮಾನಿವಂಡ್ರನ್ನೈ
ಒರುನೆಱಿಯಮನಂ ವೈತ್ತುಣರ್ಞಾನಸಂ ಪಂದನ್ನುರೈಸೆಯ್ದ
ತಿರುನೆಱಿಯದಮಿೞ್ ವಲ್ಲವರ್ದೊಲ್ವಿನೈ ತೀರ್ದಲ್ಎಳಿದಾಮೇ
Open the Kannada Section in a New Tab
అరునెఱియమఱై వల్లమునియహన్ పొయ్గైయలర్మేయ
పెరునెఱియబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివండ్రన్నై
ఒరునెఱియమనం వైత్తుణర్ఞానసం పందన్నురైసెయ్ద
తిరునెఱియదమిళ్ వల్లవర్దొల్వినై తీర్దల్ఎళిదామే
Open the Telugu Section in a New Tab
Font download - சிங்கள எழுத்துரு இறக்கம்

අරුනෙරියමරෛ වල්ලමුනියහන් පොය්හෛයලර්මේය
පෙරුනෙරියබිර මාබුරමේවිය පෙම්මානිවන්‍රන්නෛ
ඔරුනෙරියමනම් වෛත්තුණර්ඥානසම් පන්දන්නුරෛසෙය්ද
තිරුනෙරියදමිළ් වල්ලවර්දොල්විනෛ තීර්දල්එළිදාමේ


Open the Sinhala Section in a New Tab
അരുനെറിയമറൈ വല്ലമുനിയകന്‍ പൊയ്കൈയലര്‍മേയ
പെരുനെറിയപിര മാപുരമേവിയ പെമ്മാനിവന്‍റന്‍നൈ
ഒരുനെറിയമനം വൈത്തുണര്‍ഞാനചം പന്തന്‍നുരൈചെയ്ത
തിരുനെറിയതമിഴ് വല്ലവര്‍തൊല്വിനൈ തീര്‍തല്‍എളിതാമേ
Open the Malayalam Section in a New Tab
อรุเนะริยะมะราย วะลละมุณิยะกะณ โปะยกายยะละรเมยะ
เปะรุเนะริยะปิระ มาปุระเมวิยะ เปะมมาณิวะณระณณาย
โอะรุเนะริยะมะณะม วายถถุณะรญาณะจะม ปะนถะณณุรายเจะยถะ
ถิรุเนะริยะถะมิฬ วะลละวะรโถะลวิณาย ถีรถะลเอะลิถาเม
Open the Thai Section in a New Tab
Font download - பர்மியம் எழுத்து இறக்கம்

အရုေန့ရိယမရဲ ဝလ္လမုနိယကန္ ေပာ့ယ္ကဲယလရ္ေမယ
ေပ့ရုေန့ရိယပိရ မာပုရေမဝိယ ေပ့မ္မာနိဝန္ရန္နဲ
ေအာ့ရုေန့ရိယမနမ္ ဝဲထ္ထုနရ္ညာနစမ္ ပန္ထန္နုရဲေစ့ယ္ထ
ထိရုေန့ရိယထမိလ္ ဝလ္လဝရ္ေထာ့လ္ဝိနဲ ထီရ္ထလ္ေအ့လိထာေမ


Open the Burmese Section in a New Tab
アルネリヤマリイ ヴァリ・ラムニヤカニ・ ポヤ・カイヤラリ・メーヤ
ペルネリヤピラ マープラメーヴィヤ ペミ・マーニヴァニ・ラニ・ニイ
オルネリヤマナミ・ ヴイタ・トゥナリ・ニャーナサミ・ パニ・タニ・ヌリイセヤ・タ
ティルネリヤタミリ・ ヴァリ・ラヴァリ・トリ・ヴィニイ ティーリ・タリ・エリターメー
Open the Japanese Section in a New Tab
aruneriyamarai fallamuniyahan boygaiyalarmeya
beruneriyabira maburamefiya bemmanifandrannai
oruneriyamanaM faiddunarnanasaM bandannuraiseyda
diruneriyadamil fallafardolfinai dirdalelidame
Open the Pinyin Section in a New Tab
اَرُنيَرِیَمَرَيْ وَلَّمُنِیَحَنْ بُویْغَيْیَلَرْميَۤیَ
بيَرُنيَرِیَبِرَ مابُرَميَۤوِیَ بيَمّانِوَنْدْرَنَّْيْ
اُورُنيَرِیَمَنَن وَيْتُّنَرْنعانَسَن بَنْدَنُّْرَيْسيَیْدَ
تِرُنيَرِیَدَمِظْ وَلَّوَرْدُولْوِنَيْ تِيرْدَلْيَضِداميَۤ


Open the Arabic Section in a New Tab
ˀʌɾɨn̺ɛ̝ɾɪɪ̯ʌmʌɾʌɪ̯ ʋʌllʌmʉ̩n̺ɪɪ̯ʌxʌn̺ po̞ɪ̯xʌjɪ̯ʌlʌrme:ɪ̯ʌ
pɛ̝ɾɨn̺ɛ̝ɾɪɪ̯ʌβɪɾə mɑ:βʉ̩ɾʌme:ʋɪɪ̯ə pɛ̝mmɑ:n̺ɪʋʌn̺d̺ʳʌn̺n̺ʌɪ̯
ʷo̞ɾɨn̺ɛ̝ɾɪɪ̯ʌmʌn̺ʌm ʋʌɪ̯t̪t̪ɨ˞ɳʼʌrɲɑ:n̺ʌsʌm pʌn̪d̪ʌn̺n̺ɨɾʌɪ̯ʧɛ̝ɪ̯ðʌ
t̪ɪɾɨn̺ɛ̝ɾɪɪ̯ʌðʌmɪ˞ɻ ʋʌllʌʋʌrðo̞lʋɪn̺ʌɪ̯ t̪i:rðʌlɛ̝˞ɭʼɪðɑ:me·
Open the IPA Section in a New Tab
aruneṟiyamaṟai vallamuṉiyakaṉ poykaiyalarmēya
peruneṟiyapira māpuramēviya pemmāṉivaṉṟaṉṉai
oruneṟiyamaṉam vaittuṇarñāṉacam pantaṉṉuraiceyta
tiruneṟiyatamiḻ vallavartolviṉai tīrtaleḷitāmē
Open the Diacritic Section in a New Tab
арюнэрыямaрaы вaллaмюныякан пойкaыялaрмэaя
пэрюнэрыяпырa маапюрaмэaвыя пэммаанывaнрaннaы
орюнэрыямaнaм вaыттюнaргнaaнaсaм пaнтaннюрaысэйтa
тырюнэрыятaмылз вaллaвaртолвынaы тиртaлэлытаамэa
Open the Russian Section in a New Tab
a'ru:nerijamarä wallamunijakan pojkäjala'rmehja
pe'ru:nerijapi'ra mahpu'ramehwija pemmahniwanrannä
o'ru:nerijamanam wäththu'na'rgnahnazam pa:nthannu'räzejtha
thi'ru:nerijathamish wallawa'rtholwinä thih'rthale'lithahmeh
Open the German Section in a New Tab
arònèrhiyamarhâi vallamòniyakan poiykâiyalarmèèya
pèrònèrhiyapira maapòramèèviya pèmmaanivanrhannâi
orònèrhiyamanam vâiththònhargnaanaçam panthannòrâiçèiytha
thirònèrhiyathamilz vallavartholvinâi thiirthalèlhithaamèè
arunerhiyamarhai vallamuniyacan poyikaiyalarmeeya
perunerhiyapira maapurameeviya pemmaanivanrhannai
orunerhiyamanam vaiiththunhargnaanaceam painthannuraiceyitha
thirunerhiyathamilz vallavartholvinai thiirthalelhithaamee
aru:ne'riyama'rai vallamuniyakan poykaiyalarmaeya
peru:ne'riyapira maapuramaeviya pemmaanivan'rannai
oru:ne'riyamanam vaiththu'nargnaanasam pa:nthannuraiseytha
thiru:ne'riyathamizh vallavartholvinai theerthale'lithaamae
Open the English Section in a New Tab
 
 

Copyright © 2018 Thevaaram.org. All rights reserved.